V rámci toho z čoho sa stáva seriál s viacerými časťami o tom ako sú rozličné produkty oceňované počas recesie nastal čas pozrieť sa na trh s komerčnými cennými papiermi. Nižšie sú dva grafy(1) zobrazujúce posledné dve recesie a(2) to ako sa vyvíjali ceny komerčných cenných papierov od druhého kvartálu 2009. Oba grafy zobrazujú nefinančné papiere s ratingom AA a splatnosťou 30 a 90 dní.

Komerčné cenné papiere sa zdajú byť excelentným časovým ukazovateľom ekonomickej recesie. Všimnite si posledné dve obdobia keď ceny začali prudko klesať a načasovanie ekonomickej kontrakcie.

Je tiež zaujímavé poznamenať že pred začiatkom recesie v roku 2008 sa ceny pohybovali nahor spolu s expandujúcou ekonomikou. Od kedy sa recesia z roku 2008 teoreticky ukončila nenastal žiaden podobný pohyb nahor. Buď je to odraz reality že žiadna reálna expanzia sa neudiala, alebo je jednoducho úbytok likvidity na trhu nejasný. 

Na zachytenie zmien v cenách komerčných cenných papierov ok druhého kvartálu 2009 prikladám zväčšený výsek grafu. Znova si všimnite pokles cien a následný pokles HDP.

Podobná formácia sa udiala tam kde ceny 90-dňových papierov spadli z 34 na 14 bázických bodov a HDP vyzeralo na klesajúci trend. To čo je “tentokrát iné” je že štartovací bod HDP oproti prepadu z Júna 2009 bol asi o 3% vyšší v zmysle reálneho HDP.

Pokiaľ HDP bude reagovať na zmeny cien komerčných papierov podobne ako na konci roka 2009, potom je v roku 2011 vysoká pravdepodobnosť ekonomickej kontrakcie.

Zdroj: Macro Story

Facebook komentár