Inflácia je definovaná ako rozšírenie peňažnej masy, je to elementárne zlo, ktoré nastane vždy a všade. Je ignorovaná a je základnou príčinou mnohých problémov v hospodárstve a v spoločnosti:

1. Inflácia, príčiny rozmachu a úpadku

Zvýšenie peňažnej zásoby, ktorá zahŕňa zadlžovanie znamená, že nové peniaze sú vytvorené na úver, na ktorý sa nevzťahujú úspory. To spôsobí, že úrokové sadzby začnú viac klesať, než by tomu bolo bez expanzie peňažnej masy. Výsledkom je umelý ekonomický boom, ktorý politici a verejnosť spočiatku veľmi vítajú. Zvyšujú sa investície, ktoré by neboli vykonané v prípade, že vložený kapitál by mal byť najprv uložený  pred vykonaním  investícii.  Z toho dôvodu je nedostatok zdrojov k dispozícii na pokrytie všetkých projektov. Okrem toho, zdroje – ktoré sú svojou povahou obmedzené – nie sú prinesené k „medveďovi“, kde sú najviac potrebné – a to je v najnaliehavejších projektov. Keď úrokové sadzby opäť stúpajú, zlé alokované investície prichádzajú na svetlo, a prichádza kríza – krach – výsledky. Na prekonanie bankrotu centrálna banka znižuje opäť úrokové sadzby. Krízu, ktorá by upratala vo veciach nemožno pripustiť, pretože je politicky nežiaduca.

Súvisice: Viac o tom ako z nás inflácia robí majstrov podvodu

2. Inflácia prerozdeľuje bohatstvo a znižuje kúpnu silu peňazí

Neskrotenie rozšírenia ponuky peňazí spôsobuje, že ceny tovarov a služieb rastú. Strany tak po prvýkrát dostávajú z novovytvorených peňazí zisk. A tak sú schopní nakupovať tovary za ceny, ktoré ešte nenastali, zatiaľ čo neskorší príjemcovia peňazí budú mať len výhody nových peňazí, keď boli ceny tovarov už zvýšené. Sú v nevýhode a strácajú vo vzťahu k počiatočnému príjemcovi hotovosti. Navyše, niektorí účastníci trhu nezískajú nič z novovytvorených peňazí. Počiatoční príjemcami sú banky, štát a veľké podniky. Tento efekt tiež nastane, keď ceny tovarov zostávajú dlžne stabilné vďaka peňažnej expanzii a inak by klesli bez expanzii peňažnej zásoby. V tomto prípade je inflácia obzvlášť nehanebná.

3. Inflácia zabraňuje pádu cien tovarov

Vyššiu produktivitu a posilnenie deľby práce v národnom hospodárstve umožňuje rast množstva vyrobeného tovaru a služieb. Keď peňažná zásoba zostane bez zmeny, alebo by sa zdvihla aj v menšej miere ako je množstvo tovaru, tak by to viedlo k pádu celkovej cenovej hladiny. Rozšírenie ponuky peňazí bráni tomu poklesu cien. Európska centrálna banka (ECB) definovala referenčnú hodnotu, ktorá najviac široko definovala peňažnú zásobu M3, ktorá by mala v ideálnom prípade stúpať. Táto referenčná hodnota predstavuje v súčasnosti rast asi 4,5 percentuálneho bodu  ročne. Argument, ktorý sa používa, je vždy zachovať cenovú stabilitu. Deflácia, ktorá je nesprávne interpretovaná ako klesanie cien tovarov,  je známa tým, že je široko škodlivá pre ekonomiku. Obsiahle vrstvy populácie sa tak snažia zabrániť  účasti na rozdelení zvýšenej produktivity a posilneniu (medzinárodnej) deľby práce.

5. Inflácia ničí rodiny

Nikto to nezadefinoval lepšie ako ekonóm a filozof Hans-Hermann Hoppe v Demokracii: Boh, ktorý zlyhal, napísal:

Každá forma štátnej sociálnej podpory – povinné bohatstva alebo prevod príjmov z “vyvolených” na “vylúčených” – znižuje hodnotu členstva osoby v rozšírenom systéme pre rodiny ako sociálneho systému  vzájomnej spolupráce a pomoci . Manželstvo stráca hodnotu. Pre rodičov, hodnota a význam “dobrej” výchovy (vzdelávania) vlastných detí sa znižuje. V súlade s tým pre deti  bude menšia hodnota pripojenia a menší rešpekt budú venovať svojim vlastným rodičom.

6. Inflácie kazí ľudí

Umiestnený pred voľbou umožňujúcou krízu, ktorá by upratala veci po boome a by posunula spoločnosť odrazom dolu na správnu  cestu, väčšina populácie však prijíma druhú možnosť. Dlh väčšiny účastníkov trhu je príliš vysoký, aby niesol bremeno deflačnej krízy. Strach zo straty práce je jednoducho príliš veľký. Mnoho ľudí sú tiež príliš závislí na štátnych peňažných transferoch, štátnych dotácií a štátnych projektov.

Súvisiace: Ako sa stať bilionárom (a niekoľko myšlienok o inflácii)

7. Inflácia rozširuje štátnu byrokraciu

Každá recesia, ktorá prichádza po boom robí zle čistým investíciám. Občania požadujú, aby štát ” dal veci do poriadku.” Štát je vyzvaný, aby zasiahol a opravil veci. Politici ochotne príjmu túto výzvu a môžu odôvodniť svoje pozície v tejto situácii. Ale každý zásah má za následok ďalšie štátne intervencie a vytvára naozajstnú “húšťavu” zásahov. Na konci, štátne regulácie preniknú a uškrtia ekonomiku a spoločnosť v podobe množstva právnych predpisov a regulácii.

8. Inflácia robí z ľudí materialistov, závistlivcov a egoistov

Inflácia znižuje kúpnu silu dôchodkov a majetku, ktoré sú uložené. Tak napríklad, keď ľudia investujú svoje aktíva, tak musí prejsť veľa času na kompenzáciu straty spôsobenou expanziou menovej zásoby. To sa stane len s veľkým množstvom  času a úsilia, ale väčšinou nie. Kúpna sila peňazí padá ľuďom cez prsty ako piesok. Všetci doslova prenasledujú každý cent, závidia susedom ich majetok, nevedia však, že sused sám je až po krk v dlhoch. Charita a ochota pomôcť patrí ľuďom, ktorí si sami len ťažko zarobili na to. Medzitým  fráza  “už platíme dosť na daniach a preto by mal štát robiť charitatívnu prácu,” sa stane samozrejmosťou.

9. Inflácia spôsobuje depresie

Zvlášť pre tých, ktorí nezarábajú veľa, inflácia spôsobuje to, že stále ťažko zarobené peniaze nemôžu narásť ich uložením. Ceny, napríklad za energie a  do potravín, stúpajú neustále. Lezenie na spoločenskom rebríčku sa stáva ťažšie a ťažšie. Nákupy sa stávajú, pre mnohých  možné len tak, že si zoberú úver. A splácanie úveru sa stáva viac a viac príťažlivejšie. Ľudia sú frustrovaní z ich často bezvýchodiskovej situácie. Často sa stáva, že táto cesta vedie k ťažkým dlhom a bankrotom.

Súvisiace: Finančný slovník: Vysvetlenie pojmu “Inflácia” + Video

10. Inflácia vedie k znehodnoteniu a (prírodné) zdroje sa stávajú stále drahšie

Zdroje a čas sú vzácne. Umelý boom spôsobený infláciou vedie k investíciám, ku ktorým by inak nedošlo, alebo by došlo neskôr. Ak majú projekty, ktoré sú prerušované z dôvodu nedostatku úspor a / alebo rastu úrokových sadzieb, potom vzácne zdroje sú opotrebované a – v mnohých prípadoch – nemôžu byť nikdy obnovené. To znamená, že ďalšie prírodné zdroje sú vyčerpané, ako by to bolo v inom prípade.  Ceny surovín budú mať tendenciu stúpať. Okrem toho, prostredie sa znečisťuje zbytočne. Taktiež kvôli projektom v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú potrebné a sú vyvolané infláciou. Pri realistickom pohľade, životné prostredie zbytočne trpí.

Ale okrem toho, že to čo sa nám tvrdí každý deň  ako „súčasný stav“, ktorý je potrebný aby nás všetkých zachránil …

Preložila: Miriama Hviščová

Zdroj: LudwigvonMisesInstitute

Facebook komentár