Europa-ma-pred-sebou-velke-rozhodnutie-o-jadrovej-energii

Európska únia sa musí rozhodnúť, či je jadrová energia čistým zdrojom energie, no rozhodnutie je ťažké, pretože krajiny sa rozchádzajú v otázke správneho označovania.

Niektorí členovia EÚ, najmä Francúzsko, ktoré má veľké investície v rámci jadrovej energie a obávajú sa používania plynu z Ruska, považujú tieto energetické zdroje za realizovateľnú možnosť. Iné národy, vrátane Nemecka, veria, že je čas sa od neho vzdialiť a obávajú sa jadrového odpadu.

Ide o dlhotrvajúcu dilemu, ktorú musí Európska komisia, výkonná zložka EÚ, vyriešiť v najbližších týždňoch. Komisia má zverejniť svoju tzv. taxonómiu udržateľného financovania – pravidlá, ktoré pomôžu investorom objasniť, čo blok vníma ako zelené investície – čo predstavuje pokus o zvýšenie financovania práve v týchto oblastiach.

V konečnom dôsledku bude mať jej rozhodnutie dôsledky na jej snahu stať sa globálnym lídrom v oblasti klimatických zmien.

Prechodný zdroj

Predsedníčka Európskej komisie – Ursula von der Leyenová, v októbri prišla s vyjadrením: „Potrebujeme viac obnoviteľných zdrojov. Sú lacnejšie, neobsahujú uhlík a sú domáce.“

Avšak dodala: “Potrebujeme aj stabilný zdroj, jadrový a počas prechodu aj plyn.”

Jej komentáre zvýšili očakávania, že jej tím oznámi, že jadrová energia môže byť zahrnutá do tohto čistejšieho energetického mixu.

Jacob Kirkegaard, vedúci analytik spoločnosti German Marshall Fund of United States, na začiatku tohto týždňa poznamenal, že je to „správne rozhodnutie“ z environmentálnych aj politických dôvodov, ak komisia vyhlási, že jadrová energia je relatívne čistá.

″Čo ponúknu Poľsku?” spýtal sa na margo toho, či by malo byť jadro v bloku EÚ zakázané.

Poľskému energetickému sektoru dominuje uhlie. Je to hlavný zdroj energie v Poľsku, ale významný zamestnávateľ, čo zároveň prináša ďalšie ekonomické tlaky, ak tento zdroj energie prejde postupným vyradením.

Varšava má v pláne znížiť podiel uhlia a lignitu na výrobe elektriny z takmer 80 % v roku 2017 na 60 % do roku 2030. Napriek tomu, že krajina v priebehu minulého týždňa na klimatickom summite COP26 podpísala prísľub rýchleho ukončenia produkcie uhlia, cieľom Poľska údajne stále zostáva rok 2049.

Urýchlenie tejto zmeny je náročné, preto niektoré národy a odborníci na energetiku považujú jadrovú energiu za „prechodný“ zdroj energie.

Cedric O, francúzsky štátny tajomník pre oblasť digitálneho sektoru, v utorok pre agentúru CNBC povedal, že jadrová energia „nie je ideologická otázka, jedná sa skôr o matematickú otázku“.

Podľa jeho slov, “aby ste znížili emisie uhlíka: potrebujete základ a potrebujete energiu, ktorá nezávisí od úrovne slnka alebo rýchlosti vetra, potrebujete energiu, ktorá je konzistentná,“ čím je jadro práve tá najlepšia možnosť.

Nie každý s týmto názorom súhlasí.

Henning Gloystein, riaditeľ pre energetiku, klímu a zdroje v poradenskej skupine Eurasia, prostredníctvom e-mailu, poznamenal: „Odporcovia začlenenia jadrovej energie do zelenej taxonómie EÚ na čele s Nemeckom tvrdia, že táto technológia nie je vhodná na dosiahnutie cieľov trvalej udržateľnosti, vrátane zavedenia prechodu na obehové hospodárstvo.“

Dodal: „Hlavným problémom kritikov je, že neexistuje žiadne riešenie pre dlhodobé skladovanie jadrového odpadu. Všetky súčasné riešenia sú dočasné.“

Zahrnutie jadrovej energie do zelenej taxonómie EÚ taktiež kritizovali aktivisti.

Svetový fond na ochranu prírody uviedol, že klasifikácia jadrovej energie ako do istej miery udržateľnej „by umožnila vyčistenie miliárd eur na financovanie týchto aktivít, a to aj napriek vysokým emisiám z fosílnych plynov a rádioaktívneho odpadu, produkovaného jadrovou energiou“.

Zelený vývoj je ohrozený

V širšom zmysle, o čomkomkoľvek komisia rozhodne, vyšle signál aj iným národom.

Európska komisia si pochvaľuje, že má najkonkrétnejší plán na zníženie emisií skleníkových plynov – plán, ktorý však ešte musia schváliť zákonodarcovia.

Inštitúcia tiež lobovala v iných častiach sveta, vrátane Číny, aby predložila konkrétne kroky, ako chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Kirkegaard z GMF verí, že klasifikácia jadrovej energie do istej miery podporí tzv. čisté úsilie Európy posunúť ostatné krajiny na cestu uhlíkovej neutrality.

Ďalej poznamenal: „Dostanú kritiku od klimatických aktivistov, ale ironicky, ak sa pozriete na schopnosť EÚ podporovať rýchlu dekarbonizáciu v rámci celého sveta… budú mať kompletnejší balík, ktorý ponúknu iným krajinám.“

Dodal: “Najdôležitejšou výzvou,” … “nie je budovať nové plány na uhoľnú energiu.”

Celkovo vzaté, Henning z Eurasia Group dodal, že „protichodné názory dvoch najväčších ekonomík a najvplyvnejších vlád EÚ (Francúzska a Nemecka) poukazujú na to, aké odlišné môžu byť cesty k nulovým čistým emisiám dokonca aj medzi politikmi, ktorí sa v zásade zhodujú na potrebe ambiciózne opatrenia v oblasti klímy.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár