Pred niekoľkými týždňami, Dave Kerpen, autor a generálny riaditeľ spoločnosti Likeable Local, poukázal na vlastnosti a správanie skutočne úspešných ľudí.

( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Kerpen vyložil niektoré z najväčších rozdielov medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi. Tu je päť z nich:

1) Úspešní ľudia majú radi zmeny. Neúspešní ľudia sa ich boja 

Kerpen uvádza: “Prijímanie zmeny je jednou z najťažších vecí, ktorej sa človek môže naučiť.” Svet sa pohybuje rýchlo a technológie to všetko zrýchľujú na omnoho vyššiu úroveň, čiže je nutné, aby sme prijali tieto zmeny a prispôsobili sa. Neúspešní ľudia majú strach a popierajú zmeny, alebo sa pred nimi skrývajú. Úspešní ľudia sa teda vedia prispôsobiť.

2) Úspešní ľudia hovoria o nápadoch. Neúspešní ľudia hovoria o ľuďoch

Reči o iných ľuďoch(ako aj ohovárenie) Vás nedostanú nikam, ale diskusie o nápadoch Vám vedia priniesť toho omnoho viac. Kerpen uvádza: “Zdieľanie nápadov s ostatnými bude predsa len lepšie.”

3) Úspešní ľudia prijímajú zodpovednosť za svoje zlyhanie. Neúspešní ľudia zvalujú vinu na ostatných

Skutočne úspešní vodcovia a podnikatelia zažívajú ako vzostupy a pády v živote a aj v kariére. Ale vždy prímajú zodpovednosť za svoje zlyhanie. Kerpen ďalej poznamenáva, že obviňovanie ostatných nič nerieši. “Zbavovanie zodpovednosti na ostatných ľudí vôbec nerieši problémy a vytvára to okolo nich negatívnu náladu.”

4) Úspešní ľudia dávajú ostatným všetku zásluhu za ich víťazstvo. Neúspešní ľudia si zásluhu za celý tím si od ostatných nárokujú 

Úspešní ľudia berú úspech, ako motív k tvrdšiemu pracovaniu a v dôsledku toho vyzerajú lepšie, ako vodcu alebo spoluhráč.

5) Úspešní ľudia chcú, aby ostatní uspeli. Neúspešní ľudia tajne dúfajú, že ostatní zlyhajú

Kerpen vysvetľuje: “Keď sú v projekte so skupinou ľudí, vedia, že ak ľudia okolo úspejú, bude úspešný aj celok.” To je dôvod, prečo väčšina úspešných ľudí si neželá neúspech iných a ich okolia. Svojim spolupracovníkom prajú úspech a rast.

Súvisiace: 9 vecí, ktoré robia úspešní ľudia pred spaním

Ďalšie významné rozdiely: úspešní ľudia vyžarujú radosť, zdieľajú svoje skúsenosti a informácie, ktoré každodenne čítajú a neustále sa učia, zatiaľ čo neúspešní ľudia okolo seba vyžarujú hnev, hromadia svoje skúsenosti a informácie, každým dňom pozerajú na televíziu a nie a nie sa sebevzdelávať.

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Facebook komentár