Dnes ráno som poriadne prekvapil jedného svojho študenta z Babsonovej vysokej školy.

Ako väčšina ľudí aj on verí, že úspech sa meria v peniazoch, ktoré vlastníte a koľko ich dokážete zarobiť. Podľa tohto merania sa nijaký človek na svete nestane najúspešnejším.

No napriek tomu, Bill Gates, ktorého majetok (podľa časopisu The Economic Time) sa odhaduje na čiastku 86 miliárd dolárov, je pravdepodobne najbohatší, ale úprimne pochybujem, že každý rok zarába najviac zo všetkých.

Tento titul pravdepodobne prislúcha manažérovi investičného fondu. Napríklad, podľa časopisu Forbes, osobný zisk Raya Dalio, ktorý riadi 120 miliardovú spoločnosť Bridgewater Associates (aktíva v správe), činil minulý rok neuveriteľné 3 miliardy dolárov.

Ale ak veríte, že úspech znamená oboje: mať čo najväčší majetok a zarábať čo najviac každý rok, tak potom ani jeden z nich nie je úspešný.

To preto, že honba za majetkom alebo najvyšším ročným príjmom je úspech iba v tom prípade, ak budete vyhrávať každý rok. Inak. Radšej budete tráviť čas skúšaním, ako sa stať číslom 1, ako si užívať, čo ste dosiahli.

Jednoducho povedané, pokiaľ nie ste víťaz, vaše nepríjemné stanovisko na okolie sa nikdy nezmení.

Je to z toho dôvodu, že niekde počas svojej cesty som zistil inú definíciu úspechu: „Úspech je o kontrole vášho času.“ Toto poriadne prekvapilo môjho študenta.

Len aby bolo jasno: Neohlasujem sľub chudoby. V skutočnosti verím, že pre mnohých ľudí kontrola stráveného času je určitým úspechom, ktorý môžu dosiahnuť iba po tom, ako zarobili dostatok peňazí. Čo znamená, že sa už nemusia strachovať o platenie účtov.

Mnoho ľudí nikdy nedosiahne túto úroveň finančnej zabezpečenosti. Ale na druhej strane neverím, že majetok o hodnote 80 miliárd dolárov je nevyhnutný, aby sa človek dostal do bodu, v ktorom bude schopný pokryť svoje budúce záväzky.

Ak sa tam dostanete robením toho, čo chcete robiť a urobí vás to šťastným, vtedy vás budem považovať za úspešných.

Ale ak sa tam dostanete iba neustálou prácou, ktorá je dobre platená, ale je vám z nej mizerne, potom musíte prestať a opýtať sa samého seba, či by ste sa nemali dostať z toho začarovaného kruhu a uvedomiť si, čo naozaj chcete robiť vo svojom živote.

Súvisiace: 
5 spôsobov, ako sa podnikatelia pozerajú na život inak
Čo robia úspešní ľudia ako Elon Musk, Bill Gates a ostatní počas víkendu?
Ako investor a miliardár Warren Buffett definuje úspech

Moja rada pre študenta bola, aby sa zamyslel nad tým, čo rád robil v minulosti a čo ho zaujímalo najmenej. Založené na tomto sebaohodnocovaní, navrhujem aby si spravil nejaké návrhy, čo by rád robil.

Na tieto hypotézy by mal potom aplikovať 3 kontrolné otázky:

  • Som pre túto prácu zapálený?
  • Som jeden z najlepších pre túto prácu?
  • Ohodnotí ma trh dostatočne za moju prácu?

Vo všeobecnosti, ľudia nevedia či, povedzme, poradenstvo investičného bankovníctva, vedenie startupu alebo spravovanie aktív, budú postačujúce pre tieto kontrolné otázky.

Na základe toho, odporúčam študentom vyhľadávať informačné pohovory s ľuďmi, ktorí pracujú v týchto oblastiach. Prax v získavaní kontaktov, ktorú získajú počas toho, ako skúšajú zorganizovať tieto pohovory, je pre nich neodmysliteľne cenná.

Potom, keď už zorganizujú takýto pohovor, odporúčam im, aby sa opýtali ľudí, ako by odpovedali na hore uvedené otázky.

Napríklad, v informačných pohovoroch sa študenti môžu opýtať :

  • Sú vo vašej spoločnosti ľudia, ktorí sú naozaj zapálený pre ich prácu? Čo robia inak pri platení účtov ako väčšina ostatných?
  • Aké sú kľúčové veci vo vašom odbore, ktoré robia tí najtalentovanejší, čo ich odlišuje od tých menej talentovaných?
  • Je finančné ohodnotenie pre ľudí vo vašom odbore uspokojujúce alebo frustrujúce? Aký je rozdiel medzi ľuďmi vo vašej spoločnosti, ktorí sa cítia spravodlivo ohodnotení a ostatnými?

Ak sa študenti zúčastnia 10 až 15 takýchto pohovorov, mali by vedieť posúdiť, či budú šťastný v práci s ľuďmi v daných odboroch.

A bude pre nich ešte lepšie, ak tieto informačné pohovory povedú k pracovnej stáži, ktorá im umožní ponoriť sa viac do daných odborov.

Podľa môjho názoru, moji študenti dosiahnu úspech iba vtedy, ak budú šťastní vo svojej práci. A aby to dosiahli, musia byť pre svoju prácu zapálení, musia v nej excelovať a musia dostávať pozitívne uznanie z trhu.

Nepoznám ani Gatesa ani Dalia, ale zdá sa mi, že oni kontrolujú svoj čas a peniaze sú iba milou vecou, ktorá sa im naskytla na ich ceste.

Preložil: Michal Guza

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Likedin, Huffingtonpost

Facebook komentár