Výňatok z tohto rozhovoru s investorom Arnoldom van den Bergom(hodnotový investor):

G.F.: Zdá  sa, že veríte, že v nasledujúcich rokoch bude existovať veľké inflačné riziko. Aká je najlepšia stratégia v takomto inflačnom prostredí?

VDB: najprv musíme zadefinovať čo rozumieme pod infláciou. Miera inflácie na úrovni malých číslic (1 – 3.5%) vo všeobecnosti spĺňa definíciu nízkej a stabilnej inflácie. Pri miere inflácie vyššej ako 4% alebo nižšej ako 0% je veľké riziko destabilizácie ekonomiky. Primárne riziko inflácie pramení z možných chýb v monetárnej politike. Tí čo ju tvoria si vedú celkom dobre ak je ekonomické prostredie relatívne stabilné. Ale keď sa podmienky náhle zmenia vzniká možnosť chýb. Chyby môžu byť deflačné aj inflačné. Riziko je veľmi vysoké najmä v nestálom monetárnom prostredí v akom sa nachádzame dnes.

Inflácia i deflácia stláčajú oceňovanie. V 70-tych rokoch akcie klesli k jednočíslicovej hodnote P/E (price/earnings ratio – hodnotenie ceny akcie podľa určitých kritérií). Všetci vieme čo sa stalo s trhmi na začiatku 30-tych rokov. Vo všeobecnosti – ekonomická nestabilita je zlá pre oceňovanie.

Veríme, že môžeme prejsť obdobím nadpriemernej inflácie (okolo 5)% ale nič čo sme videli v 70-tych rokoch. Toto obdobie bude veľmi zlé pre akcie. Keďže je ťažké predpovedať trvanie takýchto období zamerali sme sa na infláciu (alebo defláciu) a naše ohodnocovanie sme upriamili na nižšie price multiples (ako P/E ale iné kritériá). Ak nájdeme výhodný obchod urobíme ho; ak nie podržíme peniaze. Očakávame, že podmienky v ekonomike a na trhoch budú na krátky čas v rozpore s našou investičnou filozofiou, ale vieme, že po dlhšom období hodnota prekoná počiatočnú investíciu.

G.F.: Asi pred ôsmimi rokmi ste v rozhovore pre OID rozoberali pokrízové obdobia. pre mňa bol transformačný, ale zaujíma ma, kde si myslíte, že sa nachádzame teraz. Zdá sa, že riziká sú väčšie ako kedykoľvek predtým, keďže sa naša vláda snaží vyriešiť problém nadspotreby masívnym zadlžovaním.

VDB: Hlavná charakteristika bear markets (všeobecný pokles hodnoty akcií na trhoch po určité obdobie) je, že veci ktoré by za normálnych okolností spôsobili výbuch trhov – ako nízke úrokové sadzby – majú buď minimálny alebo len dočasný efekt. Na týchto bear markets sa príjmy môžu zvyšovať kým multiples sú stláčané. Toto spôsobuje zvýšenie oceňovania na trhoch po dobu jedného alebo dvoch rokov, ale potom dochádza k obratu späť k nízkym úrovniam a k opakovaniu cyklu. Počas trvania obdobia bear markets nemusia byť ceny akcií dosť ocenené. Akcie vyzerajúce lacno na multiple základe môžu ešte zlacnieť. Toto sa presne deje od roku 2000.

Na konci obdobia bear markets sú multiples stlačené veľmi nízko. Potom nastane obdobie bull markets (opak bear markets).

Ako dlho ešte bude toto obdobie bear markets trvať? Väčšinou trvá asi 16 rokov takže povedal by som, že máme ešte päť rokov pred sebou. Korešponduje to s našimi predchádzajúcimi výrokmi o tom ako dlho bude podľa nás trvať ustálenie situácie s nemovitosťami, nezamestnanosťou a fiškálnymi problémami. Spôsob ako investovať v takomto prostredí je zamerať sa na ohodnocovanie individuálnych firiem. Stále môžete zarobiť nákupom lacných akcií a ich predajom keď stúpnu na slušnú úroveň (ale pamätajte, že multiples sú stláčané takže akcie nestúpnu na úroveň aká by sa dala očakávať za normálnych okolností). Ak nemôžete urobiť výhodný obchod podržte si cash. 

Rozhovor sa oplatí čítať v plnom rozsahu

Sú  akcie lacné?

Akcie teraz vyzerajú lacno ale nie sú kvôli trom faktorom

  1. PE kompresia
  2. Priemerná návratnosť
  3. Globálne rekordný vládny stimul

Podrobnejšie sa to rozoberá v článkoch: „Negatívne výročné návraty na akciových trhoch ďalších desať rokov alebo dlhšie? Je to pravdepodobnejšie než si myslíte.“, „Anatómia bublín; Negatívne návraty ďalšiu dekádu; Je zlato bublina?“ a „Dow zaznamenáva najväčší týždenný prepad od roku 2004“

Vysoké  príjmy kvôli rekordnému globálnemu stimulu

Michael Shaoul ktorého Marketfield Fund Ltd. porazil minulý rok 81% súperov povedal, že zatiaľ čo výplaty boli sklamaním, môže to tiež byť signál, že spomalenie ekonomiky dosiahlo svojho vrcholu.

Najväčší pokles S&P 500 od augusta, vytvára podľa Blackstone Group LP Byron Wien pre investorov príležitosť k nákupu. P/E pomer pre S&P 500 padol podľa Bloomberk k svojej najnižšej úrovni v roku 2011. Momentálne sa obchoduje na úrovni 14,8 blízko svojej najnižšej úrovni 14,7 z marca po zemetrasení v Japonsku.

Ekonomika nie je na tom tak zle ako sa zdá. Zisky firiem budú dobré, veľmi dobré. Ľudia sa ma pýtajú: „Myslíte si, že sa trhy môžu do konca roka dostať na 1500?“ Odpovedám áno.

Na druhú  stranu si myslím, že je jasné, že z väčšej časti je toto zotavenie zázrak založený na neudržateľnom vládnom stimule, tie sa ale vytrácajú a už sa asi opakovať nebudú a tak zisky firiem dosiahli svoj vrchol súčasne so spomaľujúcou sa globálnou ekonomikou.

O tomto hovorím v tomto videu: „Mish o spomaľujúcej sa globálnej ekonomike“

 Prichádza vysoká inflácia?

VDB zjavne definuje infláciu a defláciu inak ako ja. Ja pozerám na infláciu a defláciu z hľadiska peňažných zásob a úverov. On pozerá na ceny. Volá po „vysokej inflácii“ ale vysoká znamená 5%.

Dá sa vidieť 5% CPI s klesajúcim dopytom po úveroch. Jasné prečo nie? Ale ak sa to tak bude diať nebude sa kam skryť. Vládne peniaze aj akcie by boli ochromené. Je to jeden z dôvodov prečo teraz nemám rád vládne peniaze.

Rôzne štartovacie body, veľa spoločných záverov

VDB nemá  rád zlato ja áno. Svoje dôvody som ozrejmil v tomto videu: „prečo mám stále rád zlato.“

Závery

  • Bear market ešte neskončil
  • Oceňovania nie sú lacné
  • Ak je nízka hodnota nie je nič zlé na tom podržať si cash

Zdroj: MISH’S Trend Analysis

Facebook komentár