Zdá sa, že si média zle vysvetlili výsledky v prípade Credit Suisse rovnako ako tomu bolo v prípade UBS pred dvomi rokmi. Áno banka dostala obrovskú pokutu v USA, ale tá sa nedostala až do Švajčiarska. Pýtate sa ako je to možné?

  • Top manažéri neboli obvinení. Riadili sa švajčiarskymi zákonmi, ktoré môžu odporovať americkým zákonom. Ale švajčiarska jurisdikcia je nadradená tej americkej vo Švajčiarsku, tak ako je americká jurisdikcia nadradená švajčiarskej na americkej pôde. Na tomto fronte sa nič nezmenilo.
  • Banka(Credit Suisse) nevydala mená amerických držiteľov účtov. Credit Suisse nemusela identifikovať majiteľov účtov, okrem prípadov kedy sa jednalo v skutočnosti  o osoby páchajúce trestné činy. Toto by sa mohlo stať iba v tom prípade, ak by švajčiarska vláda vydala jasné stanovisko  voči USA, že to nebolo Švajčiarsko voči ktorému sa viedlo konanie, ale len americká pobočka Credit Suisse. Vo Švajčiarsku nebolo žiadne meno odhalené, šéfovia bánk by išli do väzenia za porušenie švajčiarskeho zákona o bankovom tajomstve. Tento zákon zostal nezmenený!

Súvisiace: Čo sa zmenilo na švajčiarskom zlatom bankovníctve

V roku 2009 sa UBS vyhla trestnému stíhaniu zo strany amerických úradov zaplatením pokuty vo výške 780 miliónov dolárov a pripustili tak, že pomohli daňovým únikom a následne odovzdali úradom viac ako 4500 mien majiteľov účtov. Bolo jasné, že švajčiarska vláda považovala týchto ľudí za osoby porušujúce zákony, ktoré má Švajčiarsko a USA spoločné. Mená ďaľších 40 500 amerických klientov UBS so švajčiarskymi účtami neboli odvtedy zverejnené, pretože Švajčiari usúdili, že títo neporušujú žiadne zákony a zamietli požiadavku amerických úradov na zverejnenie ďaľších mien. Švajčiari boli neoblomní v ochrane mien svojich amerických klientov.

To je v súlade s 300-ročnou históriou Švajčiarska v ochrane zahraničných aktív držané ich bankami aj počas 2. Svetovej vojny. Súčasťou týchto aktív je zvyčajne aj zlato.

Čo sa odvtedy zmenilo je to, že americkí klienti spoločností vo finančnom sektore s pobočkami v USA boli vyzvané, aby svoje podnikanie presťahovali niekam inam. Stále existujú firmy ako www.StockbridgeMgMt.com , ktorá pokračuje v skladovaní zlata amerických klientov vo Švajčiarsku. Pre nás zostáva Švajčiarsko kvôli svojim dobrým výsledkom v boji proti invazívnym daňovým sondám I.R.S., v priebehu rokov a rovnako aj teraz najbezpečnejším miestom na svete, kde je možné uchovávať zlato klientov prostredníctvom spoločností ako je Stockbridge, the Ultimate Gold Trust S.A. v snahe zamedziť jeho pontenciálnemu zhabaniu v budúcnosti.

Iba vďaka dohode o daniach sa americké ministerstvo spravodlivosti  dostalo k 238 klientom Credit Suisse z celkového počtu 22 000 účtov vlastnených americkými občanmi, podľa správy z februára, ktorú vypracoval senátny výbor.

Súvisiace: Švajčiarsko vykoná referendum predaja zlatých rezerv jeho centrálnej banky

Singapur, atď verzus Švajčiarsko

Hlavnými výhodami Švajčiarska voči ostatným bezpečným prístavom pre zlato alebo striebro sú práve tie, ktoré sme uviedli vyššie. Ale pre majiteľov zlata a striebra je tu obrovská výhoda na trhoch. Švajčiarsko má bohatý a likvidný trh s cennými kovmi, takisto ako aj prístup k hlavným producentom zlata vo svete, kde môžu klienti nakupovat a predávať  zlaté prúty za každých okolností, v rôznych množstvách za rozumnú cenu.

Ak nejaká krajina zkonfiškuje zlato svojich občanov, žiadny trh so zlatom, díler alebo správca by potom nepokračoval v podnikaní, zatiaľ čo pod krídlami hore uvedených spoločností  by majitelia zlata mohli naďalej vlastniť zlato, nájsť dobre fungujúci likvidný trh a pokračovať v nakupovaní a predávaní zlata.

Naneštastie krajiny ako Singapur a ďaľšie nemôžu ponúknuť takú históriu alebo likvidné trhy ako Švajčiarsko. Samozrejme nemôžeme predvídať, že im ponúknu rovnakú ochranu v čase, keď budú vlády chamtivo zabavovať zlato v záujme svojich národov.

Ale smutné je, že väčšina majiteľov zlata si myslí, že ich zlato je skladované za morom a je v bezpečí pred chamtivými rukami svojej vlády. Nanešťastie toto nie je ten prípad. Ako ukázala história ich vlády útočili na majiteľov zlata nie na zlato samotné, vyhrážajúc sa im pokutami alebo väzením, ak neodovzdajú svoje zlato úradom bez ohľadu na to kde sa zlato nachádzalo. Takže ich mohli mať uskladnené aj v Ulanbátare  a nebol by v tom žiadny rozdiel.

Súvisiace: “Zlí finanční chlapci” udávajú smer a priemerný investor nie je pripravený

Spoločnosti skladujúce zlato, bezpečné alebo nie?

Spoločnosti skladujúce zlato  vo vnútri krajiny, kde sa vláda rozhodla zabaviť občanom tento drahý kov, by boli nútení odovzdať  zlato svojich klientov aj v tom prípade, ak by bolo zlato uložené v zahraničí alebo by boli donútení ukončiť svoje podnikanie. Myslíme si , že je preto nevyhnutné pre tieto spoločnosti, aby mali tiež svoje štruktúry v krajine ako je Švajčiarsko. Má ju tam aj tá vaša?

Preložil: Ivan Schwandtner

Zdroj: StockbridgeMgMt

Facebook komentár