Kroky-ECB-celia-tvrdej-skuske-a-ekonomika-balansuje-na-pokraji-recesie

Európska centrálna banka (ECB) sprísnila svoj protiinflačný postoj zvýšením úrokových sadzieb o 50 bázických bodov a oznámila nový nástroj proti fragmentácii, avšak analytici nie sú presvedčení, že tieto opatrenia vyriešia nespočetné množstvo ekonomických problémov eurozóny.

Štvrtkové zvýšenie kľúčovej sadzby o 50 bázických bodov bolo všeobecne pozitívne prijaté trhom a komentátormi, pričom inflácia v 19-člennom bloku spoločnej meny dosiahla rekordnú hodnotu a ECB zaostávala za svojimi rovesníkmi v naštartovaní procesu sprísňovania menovej politiky.

Tento agresívny krok však prichádza na pozadí spomaľujúceho sa rastu a hrozí, že ekonomika sa dostane do recesie, keďže vonkajšie tlaky vyplývajúce z vojny na Ukrajine a súvisiace obavy týkajúce sa dodávok energetických surovín nevykazujú žiadne známky zmierňovania.

Neočakávané zníženie júlových hodnôt PMI (index nákupných manažérov) v eurozóne v piatok viedol k prehĺbeniu týchto obáv. Capital Economics uviedla, že nové údaje naznačujú, že „eurozóna balansuje na pokraji recesie, v dôsledku poklesu dopytu a rastúcich nákladov“.

Inštitúcia so sídlom vo Frankfurte tiež spustila Transmission Protection Instrument (TPI) – nástroj proti fragmentácii zameraný na podporu krajín s veľkým dlhovým zaťažením a vysokými nákladmi na pôžičky, ako je Taliansko, a na obmedzenie rozdielov medzi členskými štátmi eurozóny.

ECB uviedla, že TPI možno aktivovať, ak bude čeliť „neoprávnenej, neusporiadanej dynamike trhu, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre transmisiu (prevod) menovej politiky v celej eurozóne.“

Podrobnosti zverejnené neskôr vo štvrtok ukázali, že tento nástroj by sa mohol použiť, keď niektoré krajiny zaznamenajú prudký nárast nákladov na pôžičky v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo ich kontroly, za predpokladu, že tieto krajiny dodržiavali „zdravú a udržateľnú fiškálnu a makroekonomickú politiku“.

Nejasná povaha aplikácie nového nástroja a jeho miesto v súčasnej funkcii menovej politiky však u mnohých analytikov vyvolali viac otázok ako odpovedí.

TPI – riešenie skôr symptómu než príčiny

Clemens Fuest, prezident nemeckého inštitútu Ifo pre ekonomický výskum, vo vyhlásení na konci minulého týždňa uviedol, že víta prekvapivo veľké zvýšenie základnej úrokovej sadzby, ale kritizoval snahu obmedziť rozdiely medzi nákladmi na pôžičky rôznych krajín.

Fuest ďalej poznamenal: “Diferenciály úrokových sadzieb sú súčasťou fungujúceho kapitálového trhu, pretože odrážajú rôzne úrovne rizika a súkromných investorov je potrebné presvedčiť, aby tieto riziká podstúpili.”

“Existuje nebezpečenstvo, že ECB tu prekračuje hranicu financovania vlád, ohrozuje jej nezávislosť a nastavuje nesprávne stimuly pre fiškálnu a hospodársku politiku.”

Argumentoval, že ak sa jednotlivé členské štáty dostanú do finančných ťažkostí, nie je úlohou ECB zasahovať, ale skôr úlohou vlád eurozóny a záchranného fondu ESM (Európsky stabilizačný mechanizmus).

ESM od svojho založenia v roku 2012 vyplatil finančné prostriedky na podporu Španielska, Grécka, Portugalska, Cypru a Írska pri rekalibrácii ich financií, prostredníctvom pôžičiek a iných foriem finančnej pomoci.

Fuest dodal: „Podmienky definované ECB, ktoré musí krajina splniť, aby mohla získať finančnú podporu od ECB, sú výrazne nižšie ako podmienky programu nákupu dlhopisov OMT zavedeného počas krízy eura, ktorý si vyžaduje minimálne program ESM s ďalekosiahle podmienky.“

Navrhol, že na rozdiel od programu OMT (Outright Monetary Transactions), v ktorom ECB za určitých podmienok vykonáva sekundárne nákupy štátnych dlhopisov vydaných členskými štátmi eurozóny, nie je ECB viazaná žiadnym rozhodnutím iných inštitúcií vo svojom TPI programe, čo ho robí zraniteľným voči politickému tlaku, s cieľom ponúkať fiškálnu podporu zadlženým členským štátom.

Fuestov skepticizmus vyjadrila aj Shweta Singh, hlavná analytička v investičnej spoločnosti Cardano, ktorá počas minulého týždňa uviedla, že nasadenie TPI podlieha „veľkým konštruktívnym nejasnostiam v štýle ECB“.

Singh poznamenala: „Kritériá oprávnenosti, aktivácie a ukončenia sú otvorené na posúdenie a na uváženie generálneho právneho zástupcu. Načasovanie oznámenia TPI sa zhodovalo s rozšírením spreadov v rámci BTP-Bunds, na pozadí zvýšenej politickej nestability v Taliansku a vyvolalo niekoľko zaujímavých otázok.“

Rozpätie medzi výnosmi talianskych a nemeckých dlhopisov sa považuje za mieru stresu v rámci európskych trhov (alebo za ukazovateľ strachu) a v posledných mesiacoch sa rozšírilo na najvyššiu úroveň od mája 2020.

Obnovená politická nestabilita v Taliansku po rezignácii premiéra Maria Draghiho, ešte viac narušila dôveru investorov.

Singh povedal, že kľúčovými otázkami bude, či ECB bude konať, keď sa spready rozšíria kvôli politickým obavám, ako je tomu v súčasnosti, a ako Rada guvernérov ECB definuje „neoprávnené“ rozšírenie spreadov.

„V každom prípade si myslíme, že TPI s väčšou pravdepodobnosťou skôr rieši symptóm (širšie rozpätia, vyššie rizikové prémie) ako príčinu (základné rozdiely v konkurencieschopnosti, rastovom potenciáli, úrovni dlhu, fiškálnom riadení) a môže mať tlmený vplyv na udržať spready nižšie dlhšie,“ povedala.

“Pri absencii konkrétnych detailov si myslíme, že trhy budú testovať ECB, a hoci schválenie TPI bolo jednomyseľné, implementácia bude plná obáv vyplývajúcich z menového financovania.”

Napriek nejasnostiam okolo programu TPI ju však niekoľko analytikov zatiaľ považovalo za „dôveryhodnú“.

Hlavný analytik banky BNP Paribas – Spyros Andreopoulos, minulý týždeň vo vyhlásení uviedol, že TPI „v strednodobom horizonte vyzerá dôveryhodne na základe kombinácie uváženia ECB a bez obmedzenia ex-ante“ (pred udalosťou).

Dodal: „Hranica aktivácie je však pravdepodobne vysoká, čo naznačuje, že trhy by ECB mohli otestovať ešte v krátkodobom horizonte.“

Hlavný analytik banky UBS, so zameraním pre eurozónu – Dean Turner a ďalší člen tímu – Thomas Wacker taktiež uznali nedostatok podrobností, ale uviedli, že „široký náhľad na TPI zrejme dodal ECB dostatočnú dôveryhodnosť, v očiach investorov“.

Facebook komentár