MMF_Pandemia_v_roku_2020_sposobi_celosvetovu_recesiu_zotavenie_pride_uz_2021

Medzinárodný menový fond na začiatku tohto týždňa uviedol, že pandémia koronavírusov v roku 2020 spôsobí celosvetovú recesiu, ktorá by mohla byť horšia ako globálna finančná kríza v rokoch 2008 – 2009, ale svetová ekonomická produkcia by sa mala v roku 2021 zotaviť.

Výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgieva uvítala mimoriadne fiškálne kroky, ktoré už mnohé krajiny podnikli s cieľom posilniť zdravotnícke systémy a ochranu zasiahnutých spoločností a pracovníkov, ako aj kroky centrálnych bánk na zmiernenie menovej politiky.

Ďalej však uviedla: „Bude potrebné vykonať ešte viac opatrení, najmä z fiškálneho hľadiska.“

Georgieva zverejnila nový výhľad po konferencii ministrov financií a centrálnych bankárov zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík, ktorá podľa nej súhlasila s potrebou solidarity po celom svete.

Georgieva poznamenala: „Ľudské náklady na pandémiu koronavírusov sú aktuálne už veľmi ťažko merateľné a všetky krajiny musia spolupracovať na ochrane ľudí a obmedzení ekonomických škôd.“

Stále viac krajín zavádza obmedzovacie opatrenia na zadržanie rýchlo sa šíriaceho vírusu, ktorý infikoval 337 500 ľudí na celom svete a zabil už viac ako 14 600 obavyteľov.

Podľa Georgievovej, výhľad celosvetové rastu bol negatívny a MMF teraz očakáva „recesiu prinajmenšom tak zlú ako počas globálnej finančnej krízy alebo ešte horšiu.“

Začiatkom tohto mesiaca Georgieva varovala, že svetový rast do roku 2020 bude pod úrovňou 2,9% zaznamenanou v roku 2019, ale recesiu nepredpovedala. Obchodné vojny v minulom roku posunuli globálny rast na najnižšiu mieru, v porovnaní s poklesom o 0,7% v roku 2009.

Na začiatku tohto týždňa Georgieva uviedla, že v roku 2021 sa očakáva zotavenie, ale na to, aby sa krajiny k nemu dostali, bude potrebné uprednostniť obmedzenie sociálnych kontaktov a posilniť zdravotnícke systémy.

Ďalej poznamenala: “Ekonomický dopad je a bude vážny, ale čím rýchlejšie sa vírus zastaví, tým rýchlejšie a silnejšie bude zotavenie.”

Georgieva uviedla, že MMF by mal masívne zintenzívniť núdzové financovanie, pričom poznamenal, že 80 krajín už požiadalo o pomoc a že MMF je pripravený uvoľniť všetky svoju programy na pôžičku v hodnote 1 bilióna dolárov.

Vyspelé ekonomiky boli vo všeobecnosti v lepšej kondícii pre zvládnutie krízy, ale mnohé rozvíjajúce sa trhy a krajiny s nízkymi príjmami čelia významným výzvam, vrátane zahraničných kapitálových tokov.

Georgieva ďalej poznamenala, že investori od začiatku krízy z rozvíjajúcich sa trhov už vybrali 83 miliárd dolárov.

MMF sa osobitne obáva krajín s nízkymi príjmami v problémoch s dlhmi a na riešení týchto obáv s nimi úzko spolupracuje.

Súvisiace:
Rozhodujúce kroky, ako pomôcť malým podnikom prežiť až do ukončenia pandémie
Bullard (Fed): “V USA môže nezamestnanosť dosiahnuť až 30%”

MMF opätovne vyzval členov, aby prispeli finančnými prostriedkami na doplnenie jeho programu “Dôvery v pomoc pri katastrofách“ s cieľom pomôcť najchudobnejším krajinám.

Georgieva uviedla, že MMF so svojimi členmi skúma ďalšie možnosti. Niekoľko krajín s nízkymi a strednými príjmami požiadalo o pridelenie zvláštneho práva čerpania, medzinárodného rezervného aktíva vytvoreného MMF v roku 1969, na doplnenie oficiálnych rezerv svojich členských krajín, ako sa to stalo počas globálnej finančnej krízy.

Členovia MMF musia tiež poskytnúť ďalšie tzv. swapové úverové linky pre krajiny rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, aby riešili globálnu krízu v oblasti likvidity.

MMF taktiež skúmal návrh, ktorý by pomohol uľahčiť širšiu sieť swapových liniek, a to aj prostredníctvom swapového nástroja MMF.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSN, Yahoo

Facebook komentár