Rozhodujuce_kroky_ako_pomoct_malym_podnikom_prezit_az_do_ukoncenia_pandemie

Malé podniky sú ekonomickým motorom vo väčšine krajín. Čo môžeme urobiť, aby sme im pomohli prežiť a prosperovať? Aj keď Centrálne banky po celom znižujú sadzby, čerpajú likviditu do systému a navyšujú kvantitatívne uvoľňovanie, tieto iniciatívy pravdepodobne budú mať malý dopad na naše malé podniky a hlavné sektory.

Väčším problémom a ranou môže byť nedostatok finančných prostriedkov u spotrebiteľov a slabá reakcia na fiškálnu politiku.

V populárnej tlači sa objavilo niekoľko článkov, ktoré sa zameriavajú na niektoré užitočné nápady, ako napríklad nákup darčekových poukážok v reštauráciách, pozastavenie splácania pôžičiek a používanie online objednávok – tieto nápady však nestačia. Musíme ísť o veľké opatrenia a mať vplyv najmä na domácnosti. Koronavírus bude mať dlhodobé ekonomické dôsledky – oveľa horšie ako globálna finančná kríza, ak sa tvorcovia politiky nebudú rýchlo snažiť riešiť okamžité potreby týchto firiem.

Veľa sme sa poučili z celosvetovej finančnej krízy – toho čo fungovalo a čo bolo naopak zlyhaním. Mnohí ekonómovia uvádzajú, že fiškálna politika je v tomto bode kritická. Spotrebitelia riadia rast hospodárstva a sú obzvlášť dôležitými pre miestne malé podniky.

Čo by sme mali urobiť?

Krok 1: Pomôcť spotrebiteľom

Prioritou pre všetkých na politickej úrovni a potom v rámci krajov a miest by malo byť zabezpečenie toho, aby jednotlivci a malé podniky dostali pomoc, ktorú potrebujú na prekonanie tejto krízy.

Dať peniaze priamo spotrebiteľom

Po prvé, vlády musia poskytnúť určitý objem finančných prostriedkov do vreciek ľudí, aby mohli podporovať naše malé firmy. Poskytovanie podpory spotrebiteľovi pomáha miestnym malým podnikom. Ľudia, ktorí žijú na okraji spoločnosti, ako napríklad zamestnanci s nízkym príjmom, ľudia žijúci na hranici chudoby a chorí budú najviac zranení. Najprv musíme pomôcť im. To znamená objem okamžitých finančných prostriedkov 500 dolárov na každé dieťa a 1 000 dolárov na každého dospelého.

Už sme v recesii. Čísla HDP v prvom štvrťroku by mohli vykázať určitý rast v dôsledku dobrých výsledkov počas prvých dva a pol mesiacov a posledných zásobných nákupov, ale realitou je, že sme v recesii a musíme konať rýchlo.

Umožniť poskytovanie zdravotnej podpory

Po druhé, musíme zvážiť poskytnutie nielen lacných pôžičiek alebo za účasti nula percentného úroku, ale prípadne aj granty pre malé podniky vo forme štátom platenej práce-neschopnosti pre svojich pracovníkov. Fyzické zdravie sa rovná ekonomickému zdraviu. Musíme sa uistiť, že chorí ľudia sú finančne schopní zostať doma!

Daňové úľavy

Po tretie, musíme malým podnikom poskytnúť okamžitú daňovú úľavu. To môže zahŕňať možnosti ako predĺženie daňového prázdnin alebo prípadne daňové úľavy na úrovni štátu ale aj regionálnej úrovni.

Uvoľnenie úverov

Po štvrté, takmer rovnako dôležité ako ochota poskytovať pôžičky v budúcnosti, banky musia spolupracovať so svojimi dlžníkmi na predĺžení splatnosti pôžičiek a poskytnutí dočasnej úľavy. Správa malých podnikov môže zohrávať rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o dotovanie úverov a je viac než len isté rýchle uvedenie úverov v štýle Corona-Express.

Je dôležité zdôrazniť, že podpora poskytovania pôžičiek bude účinná iba vtedy, ak ju budú spotrebitelia aj schopní mínúť.

Súvisiace:
Koronavírus: Vláda Británie uhradí 80% platov, keď zatvára bary a reštaurácie
Ako krajiny robia „všetko, čo je potrebné“, aby prežili pandemický šok

Nakupovanie miestnych produktov a služieb

Nakoniec všetci musíme tieto podniky podporovať. Nakupujte služby a produkty od miestnych firiem. Aby sme boli realistickí, pravdepodobne nebudeme mať na výber. Nebudeme zachraňovať Wall Street ani iné krajiny. Mali by sme sa zamerať na spotrebiteľov a malé podniky, aby sme zvýšili pravdepodobnosť úspešného vzniku krízy.

Pokračujúca vitalita miestnych malých podnikov je rozhodujúca pre úspech každého hospodárstva. Na rozpočtových deficitoch v súčasnosti práve nezáleží. Peniaze sú lacné. Spotrebiteľ bude kľúčom k prežitiu malých podnikov a politickí činitelia musia podľa toho konať. Dúfajme, že majú vôľu na to.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj Fortune, Yahoo

Facebook komentár