Svet sa potýka s nedostatkom vína, v porovnaní s globálnym dopytom od spotrebiteľov, ktorý už značne prevyšujúce ponuku.

Výskum banky Morgan Stanley poukázal, že dopyt po víne “v roku 2012 prekročil ponuku o 300 miliónov jednotiek tzv. cases – 12 fliaš o veľkosti 750 ml vína.”

Banka to opisuje ako “najväčší nedostatok za posledných 40 rokov”.

Výroba v minulom roku taktiež poklesla na najnižšiu úroveň za viac ako štyri desaťročia.

Globálna produkcia od svojho vrcholu v roku 2004 stále klesá, kedy výroba prevýšila dopyt o cca 600 miliónov jednotiek.

“Hlavný spotrebitelia”

Správa analytikov banky Morgan Stanley od Toma Kieratha a Crystala Wanga uvádza, že celosvetová spotreba vína rastie od roku 1996 (s výnimkou poklesu v rokoch 2008 až 09) a v súčasnej dobe je zhruba na úrovni 3 miliárd jednotiek (ročne).

Zároveň v súčasnej dobe je po celom svete viac ako jeden milión výrobcov vína, ktoré každým rokom vyrobia 2,8 miliárd jednotiek.

Autori predpokladajú, že – v krátkodobom horizonte – “Objem zásob bude pravdepodobne znížený pokračujúcou spotrebou, aj naďalej prevažne z dodávaných predchádzajúcich ročníKov.”

Autori ďalej “očakávajú, že súčasný nedostatok výroby bude viesť k výraznému zvýšeniu dopytu po vývoze a vyšším cenám pre vývoz, na celom svete.”

Hovorí sa, že by to mohlo byť čiastočne vysvetlené prepadom “výroby” v Európe z dôvodu “pokračujúceho poklesu rozlohy viničov a zlého počasia.”

Celková produkcia po celom kontinente v minulom roku poklesla asi zhruba o 10%, a o 25% od svojho vrcholu v roku 2004.

V rovnakej dobe, produkcia v “Nových krajín sveta” – USA, Austrália, Argentína, Čile, Južná Afrika, Nový Zéland stále rastie.

“Vďaka sprísneniu podmienok v Európe, hlavný vývozcovia z týchto nových krajín sveta by mali čo najviac ťažiť z rastúceho dopytu na svetových vývozných trhoch.”

Správa uvádza, že Francúzi sú stále najväčšími svetovými konzumentmi vína (12%).

Ale dodáva, že spotrebitelia v USA (taktiež 12%) sú v súčasnosti na druhom mieste i keď s menšou odchylkou.

Rovnako uvádza, že USA spolu s Čínou – piaty najväčší trh na svete – sú braní ako “hlavné trhy spotreby v celosvetovom meradle”.

Najväčších svetoví spotrebitelia vína na svete

  • Francúzsko, USA – oba po 12%
  • Taliansko, Čína – po 9%
  • Nemecko – 8%
  • Veľká Británia, Rusko – po 5%
  • Španielsko, Argentína – oba po 4%

Zdroj: Morgan Stanley

Facebook komentár