Naklady_na_Trumpovu_vojnu_1_4_miliardy_mesacne

Viaceré protekcionistické politiky voči obchodným partnerom na konci roka 2018 viedli k znižovaniu reálneho amerického príjmu o 1,4 miliardy dolárov (mesačne). S týmito závermi prišla nová štúdia ekonómov z Federálnej rezervnej banky New Yorku, Univerzít Princeton a Columbia.

S použitím oficiálnych údajov o cenách a množstvách dovozu zistili, že americkí spotrebitelia a podnikatelia zaplatili účet za tarify udelené na tovary a služby o objeme 283 miliárd dolárov, ktoré Trumpova vláda vybrala počas minulého roka od veľkých ekonomík, zatiaľ čo zámorské spoločnosti zaplatili malú časť alebo takmer žiadnu.

Ekonómovia Mary Amiti, Stephen Redding a David Weinstein napísali: “Celý výskyt ciel pretrvával až doteraz najmä s ohľadom na domácich spotrebiteľov a dovozcov, bez dopadu na ceny prijaté zahraničnými vývozcami.”

Počas svojej mesačnej obchodnej vojny prezident Donald Trump zopakoval pochybné tvrdenie, že za tarify platia najmä zahraničné krajiny. V minulom roku tvrdil, že by mohli začať platiť “veľké sumy” štátneho dlhu.

Naklady_na_Trumpovu_vojnu_1_4_miliardy_mesacne_1

V skutočnosti však tarify fungujú rovnako ako akákoľvek iná daň, čo znamená, že súvisiace náklady môžu prechádzať prostredníctvom dodávateľských reťazcov a padať na tých, ktoré sa na nej priamo nezúčastňujú. Keď štátna pokladnica účtuje krajine 25% za dopravu produktu do USA, tieto náklady musia často absorbovať dovozcovia alebo ich zákazníci.

V priebehu roka štúdia naznačuje, že čistá strata z cien by v USA predstavovala 16,8 miliárd dolárov. Hoci sa jedná o malý zlomok z ročného hrubého domáceho produktu, podmienky podnikania sa však tiež z neistoty a odvetných opatrení zhoršili.

Niektorí z najväčších obchodných partnerov USA, vrátane Číny a Európskej únie, taktiež zatlačili na Trumpovu administratívu udelením vlastných taríf. Podľa štúdie, represáliami koncom roka 2018 bol ovplyvnený vývoz o objeme zhruba 121 miliárd dolárov.

Súvisiace:
Obchodná vojna zasahuje Čínu, ale USA nepomáha
Prečo USA nikdy nevyhrajú obchodnú vojnu s Čínou?

Trump argumentoval, že jeho obchodná vojna v konečnom dôsledku pomôže Američanom zatlačiť krajiny k tomu, aby zmenili politiku považovanú za nespravodlivú, no ekonómovia a podniky varovali, že protekcionizmus aj naďalej ublíži rastu doma aj v zahraničí. Štúdia odhaduje, že ak tarify zostanú platné, ročne sa presmeruje obchod o objeme 165 miliárd dolárov.

Amiti, Redding a Weinstein napísali: “Naše výsledky naznačujú, že príjmy z ciel, ktoré USA v súčasnosti získavajú, nepostačujú na kompenzáciu strát, ktoré znášajú spotrebitelia z dovozu,” … “Rovnako vidíme podobné modely pre zahraničné krajiny, ktoré prišli s odvetou voči Spojeným štátom, čo naznačuje, že obchodná vojna znižuje aj reálny príjem vrámci globálnej ekonomiky.”

Naklady_na_Trumpovu_vojnu_1_4_miliardy_mesacne_2

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Yahoo

Facebook komentár