Drahé kovy a ropa si to namierili späť nahor tento týždeň po vojenskom prevrate v Egypte. Berenankeho príhovor je na pláne a trhy môžu rátať s holubičím vyhlásením, ktoré by mohlo zmierniť obavy z postupného zmenšovania podpory ekonomiky a ktoré by mohli ďalej spôsobiť,že investori opäť otvoria dlhé pozície v snahe zarobiť. Ceny platiny a paládia naďalej prevyšujú ceny ostatných kovov ako je zlato, striebro a meď za posledných 9 mesiacov. Po mnoho mesiacov som varoval svojich čitateľov o rastúcich rizikách dodávok platiny a paládia v dôsledku zosilňujúcich sa robotníckych štrajkov v Juhoafrickej Republike.

Graf: Cena Paládia voči Cene Zlata

Paládium je jediný drahý kov, ktorý je vyššie ako bol pred rokom. Paládium je vyššie o14% za posledný rok zatiaľ čo platina, meď, zlato a striebro sú v záporných číslach. Paládium a platina vykazujú dobrú relatívnu silu v tejto korekcii drahých kovov. Toto som predpovedal na konci októbra minulého roka. Niektorí z producentov paltiny a paládia trpia v dôsledku pracovno-právnych sporov a násilia. Takmer 3/4  z celosvetového objemu platiny na trhu pochádza z Južnej Afriky.

Neverím tomu, že návrhy riešení medzi odborovými združeniami a ťažobnými spoločnosťami budú fungovať z dlhodobého hľadiska. Niektorí baníci sa už ukľudnili, ale s rastúcimi nákladmi prídu ďaľšie problémy s ostatnými, ktorí sú ledva schopní generovať nejaký zisk.

Na to, aby sa tam investovali ďaľšie peniaze je tam stále veľké riziko, že sa produkcia preruší. Akonáhle sa to stane a bane sa zatvoria, je veľmi zložité a taktiež nákladné bane opätovne otvoriť.

Geopolitická nestabilita Južnej Afriky môže mať významný vplyv na rovnicu ponuky a dopytu skupiny platinových kovov. Tieto kovy majú zásadný význam pre zníženie škodlivých emisií vozidel, pretože sú použité v katalyzátore na zníženie emisií z výfuku.

Neboli nájdené žiadne iné ekonomicky výhodne náhrady v provnaní so skupinou platinových kovov. Predaje automobilov sa zvyšujú po celom svete, najmä v rozvíjajúcich ekonomikách.

Emisné štandardy sa zavádzajú v rozvíjajúcich ekonomikách. Dopyt po skupine platinových kovov prudko rastie po tom, čo sme svedkami oživenia automobilového trhu v Severnej Amerike, Japonsku a Číne. Naopak dodávky z Južnej Afriky sú dosť napäté.

Hlavní strategickí spotrebitelia by mohli začať aktívne hľadať bezpečné a spoľahlivé dodávky platiny a paládia.

Pozorne sledujte top projekty platiny a paládia v Severnej Amerike. Jeden malý producent skupiny platinových kovov dokončil financovanie projektu šplhajúce sa až k 6 miliónom dolárov, ktoré ukazuje silnú podporu spoločností podobného formátu orientujúce sa na paládium a platinu v Yukone a Ontáriu.

Investori by mali hladať projekty platiny a paládia v bezpečných oblastiach, nakoľko dôležité údaje naznačujú silnejúci dopyt a klesajúcu ponuku z Južnej Afriky, ktorá produkuje viac ako 3/4  aktuálnej svetovej spotreby.

Táto nerovnováha ponuky a dopytu by mala mať vplyv na cenu v dlhodobom horizonte. Táto korekcia  v ťažobnom priemysle je jedným z najsilnejších poklesov v histórii a je podobná 30-ročnému minimu v ťažobnom priemysle z roku 2001. V tej dobe, ktorá je tak nápadne podobná dnešku, hlavné ťažobné spoločnosti zatvárali bane a znižovali náklady. Aj keď to vyzerá negatívne krátkodobo, tieto druhy pohybov sú charakteristické pre dosiahnutie absolútneho dna. To aby sa bane vytvorili a rozširovali trvá nejaký čas. Táto doba potom tvorí nedostatky v zásobení, ktoré vytláčajú cenu nahor.

Konzervovanie projektov môže pripravovať pôdu pre nastávajúci hlavný super-cyklus v komoditách, ktorý nastane aj tým, že dodávky budú obmedzené. Problémy, ktoré dnes vidíme v tomto sektore pripravujú podmienky pre ďaľší boom a môžu byť skvelou príležitosťou pre najlepšie pripravené malé ťažobné spoločnosti.

Aj keď takáto korekcia je bolestivá, mnohí  očakávajú, že tento pokles povedie k postupnému zvyšovaniu ceny, zvýšeným počtom fúzií a akvizícií. Investori by sa mali zamerať na najlepšie podniky so silnými manažérskymi schopnosťami a podporou akcionárov.

Zásobovanie skupiny platinových kovov väčšinou pochádza z nestabilných banských oblastí. Vysoko kvalitné projekty v bezpečných oblastiachby mohli byť stále cennejšie, pretože je potreba mať bezpečné a spoľahlivé dodávky týchto dôležitých kovov platiny a paládia.

Preložil: Ivan Schwandtner

Zdroj: GoldStockTrades

Facebook komentár