Býci sú pustení na Wall Street, ale šéf centrálnej banky Ameriky sa obáva, že trh je stále nebezpečne krehký. Predseda Federálneho rezervného systému Ben Bernanke nedávno v jeho prejave v Chicagu na pobočke Fedu vysvetlil prečo.

Tu je päť vecí, ktoré Bernanke naznačil v jeho vlastných slovách.

1. Situácia môže byť až príliš dobrá. Tam je “zjavná tendencia pre účastníkov finančného trhu viac riskovať, keď makroekonomické podmienky sú relatívne stabilné. Naozaj, to môže byť, že dlhodobá ekonomická stabilita je dvojsečný meč. “Stabilita” môže … znižovať stimuly pre účastníkov trhu, aby prijali primerané opatrenia.”

2. Požičiavanie cenných papierov zostáva problematické. Finančná kríza ukázala, že pôžičky cenných papierov od brokerov-dílerov “sú potenciálne veľmi krehké.” V kríze, “dlžníci nie sú schopní splniť margin call a pre financovanie svojich aktív boli nútení predávať,  čo tlačí ceny aktív aj ďalej nadol, čo spôsobuje cyklus znižovania zadlženia a ďalšej likvidácie majetku. “

3. Fondy peňažného trhu sú stále zraniteľné. “Riziko sa zvyšuje tým, že ministerstvo financií už nemá moc na zaistenie investorov peňažných fondov, čo spustilo kritickú situáciu v roku 2008.”

4. Bankrot na repo trhu(pozn. prekladateľa – dohoda, pri ktorej jeden účastník vzťahu predáva cenné papiere druhému účastníkovi vzťahu a súhlasí s ich spätným odkúpením v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Ide v podstate o pôžičku finančných prostriedkov so zabezpečením prostredníctvom kolaterálu, ktorý je tvorený cennými papiermi) nieje žiadna sranda. To je niečo ako bod č. 2, okrem toho, že tu Bernanke sa zameriava na tzv tripartitné repo operácie. Repo požičiavanie krátkodobých pôžičiek je zabezpečené kolaterálom, ako sú dlhopisy. Tripartitné repo je miesto, kde veľké banky zvyčajne JPMorgan Chase alebo Bank of New York Mellon – stojí medzi dlžníkom a veriteľom, kvôli zúčtovaniu transakcie. “Treba je viac práce, s cieľom lepšie pripraviť investorov a ďalších účastníkov trhu s možnými následkami neplnenia záväzkov veľkých hráčov repo trhu. “

5. Príliv nezdvihol všetky lode. “Nárast čistej hodnoty domácnosti bola sústredená u bohatších domácností, zatiaľ čo mnoho domácností v strednej, alebo spodnej časti zažili pokles bohatstva od začiatku krízy. Navyše, mnoho majiteľov domov je stále “pod vodou” s ich cenami domovov, kde hodnota je nižšia, ako hlavný zostatkov svojich hypoték. Mnoho domácností je čoraz viac finančne krehkejšie, než by mohlo byť odvodené zo samostatných súhrnných štatistík. “

Zdroj:BusinessWeek

Facebook komentár