Centralna-banka-Britanie-Penzijne-fondy-boli-hodiny-pred-katastrofou

Zástupcovia Centrálnej banky Británie zákonodarcom poskytli informácie, že niekoľko penzijných fondov bolo niekoľko hodín od kolapsu, keď sa minulý týždeň rozhodla zasiahnuť v rámci britského trhu dlhopisov.

Výbor pre finančnú politiku centrálnej banky bol nútený zasiahnuť po masívnom výpredaji britských vládnych dlhopisov, známych ako „gilts“, z dôvodu stratégií novej vlády ohľadom fiškálnej politiky z 23. septembra.

Núdzové opatrenia zahŕňali dvojtýždňový program nákupu dlhopisov s dlhou splatnosťou a oneskorenie plánovaného odpredaja tzv. “gilts“, čo bolo súčasťou jej ukončenia stimulu z obdobia pandémie Covid.

Pokles hodnoty dlhopisov vyvolal paniku najmä v prípade britských takzvaných pasívnych investičných fondov (LDI) v rozsahu 1,5 bilióna libier (1,69 bilióna dolárov). Dlhodobé “gilts“ predstavujú približne dve tretiny podielov v rámci LDI.

Súvisiace: Libanonské banky sa zatvárajú na neurčito, keď na pobočky útočia vkladatelia

Mnohé LDI sú vlastnené penzijnými fondmi, ktoré sú v Británií populárne pre zamestnancov, slúžiac pre dôchodky, keďže poskytujú garantovaný ročný príjem na život po odchode do dôchodku, na základe konečného alebo priemerného platu pracovníka.

LDI potrebovali zlikvidovať podstatnú časť svojich dlhodobých pozícií v rámci “gilts“, keďže hodnoty dlhopisov začiatkom minulého týždňa prepadli, a mohli tak urobiť tzv. usporiadaným spôsobom za predpokladu, že by ceny “gilts“ tak rýchlo nezhoršovali.

V stredajšom liste zákonodarcovi Konzervatívnej strany Melovi Strideovi, predsedovi užšieho výboru ministerstva financií, viceguvernér Centrálnej banky Anglicka – Jon Cunliffe odhalil, že LDI vydali nepríjemné varovania vo večerných hodinách 27. septembra, keďže výnosy 30-ročných “gilts“ sa z rána zvýšili o 67 bázických bodov. Výnosy dlhopisov sa pohybujú inverzne k cenám.

Cunliffe ďalej poznamenal: „Banka bola informovaná viacerými manažérmi LDI fondov, že pri prevládajúcich výnosoch viaceré LDI fondy pravdepodobne spadnú do zápornej čistej hodnoty aktív. V dôsledku toho bolo pravdepodobné, že tieto fondy počas nasledujúceho rána budú musieť začať proces likvidácie.“

„V takom prípade by sa na trhu pravdepodobne vykonal odpredaj veľkého objemu štátnych dlhopisov, ktoré držali ako kolaterál banky, ktoré týmto fondom LDI požičali, čo poháňalo potenciálne samo-zosilňujúcu špirálu a hrozilo vážne narušenie trhov v rámci základného financovania a následné rozšírená finančná nestabilita“.

Zamestnanci Centrálnej banky Británie v utorok 27. septembra pracovali cez noc, aby prišli s intervenciou, ktorá by odvrátila túto potenciálnu krízu, v „úzkej komunikácii“ s ministerstvom financií, ktoré sa nasledujúce ráno dohodlo na odškodnení pri záchrannej operácii banky.

Výnos 30-ročných dlhopisov klesol o viac ako 100 bázických bodov po tom, čo banka v stredu 28. septembra oznámila svoj núdzový balík, ktorý trhom ponúkol veľmi potrebnú úľavu.

Súvisiace: Miliardár a investor: “Akcie môžu klesnúť o 20 %, ak Fed zvýši sadzby na 4,5 %”

Cunliffe poznamenal, že rozsah pohybov vo výnosoch “gilts“ počas tohto obdobia bol „bezprecedentný“ s dvoma dennými nárastmi o viac ako 35 bázických bodov, v rámci 30-ročných výnosov.

Ďalej uviedol: “Počas štvordňového obdobia bol nameraný nárast výnosov 30-ročných “gilts“ viac ako dvakrát väčší, než najväčší pohyb od roku 2000, ku ktorému došlo počas ‘rozsiahleho dopytu po hotovosti’ v roku 2020.”

„Bolo to viac ako trikrát väčšie než ktorýkoľvek iný historický pohyb. Fungovanie trhu s dlhopismi “gilt“ bolo vážne napnuté, najmä čo sa týka dlhého konca výnosovej krivky.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár