Tento obrázok ukazuje turbínu AR1500. Dve z týchto turbín sa stále používajú v zariadeniach projekte tvorby energie morských prúdov - MeyGen.

Tento obrázok ukazuje turbínu AR1500. Dve z týchto turbín sa stále používajú v zariadeniach projekte tvorby energie morských prúdov – MeyGen.

Najväčšie zoskupenie morských turbín na svete – MeyGen, ktoré vďaka prílivu a odlivu vytvára energiu, do národnej siete vyslalo 17,5 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie.

V dnešnom meraní prevádzky spoločnosť pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov – SIMEC Atlantis Energy uviedla, že projekt ktorý sa nachádza vo vodách pri severnom pobreží Škótska, v roku 2019 vyslal do siete viac ako 7 GWh obnoviteľnej energie. Firma dodala, že sa jedná o priemernú ročnú spotreba elektriny 2 200 britských domácností.

Podľa spoločnosti Atlantis, 17,5 GWh odoslaných do siete predstavuje nový rekordný záznam o množstve elektriny vytvorenej projektom z oblasti morských prúdov. Predchádzajúci rekord, na úrovni okolo 11 GWh, bol držaný projektom SeaGen, čo predstavuje ďalšie aktívum spoločnosti Atlantis.

Európska komisia, ktorá je legislatívnou zložkou EÚ, označila „energiu oceánov“ za rozsiahlu a obnoviteľnú. Odhaduje sa, že do roku 2050 by mohla energia oceánov potenciálne prispieť približne 10 percentami dopytu po energii v Európskej únii.

Skupina Atlantis uviedla, že výkon projektu MeyGen v tomto roku predstavoval „najdlhšie obdobie nepretržitej generácie z multi-megawattového morských turbín, aké bolo kedy dosiahnuté“.

Generálny riaditeľ spoločnosti Atlantis – Tim Cornelius poznamenal, že nepretržitá výroba projektu generovala „veľké objemy hodnotných údajov o výkonnosti“, ktoré sa použijú na „zlepšenie výkonu, optimalizáciu budúceho návrhu systému“ a „zabezpečenie finančnej dôvery projektu“.

Aktualizácia projektu spoločnosti Atlantis prichádza v tom istom týždni, kedy dve ďalšie spoločnosti podpísali dohodu o strategickej spolupráci, ktorá by vytvorila „významné energetické projekty v morskej oblasti“ pri pobreží Írska a Spojeného kráľovstva.

Súvisiace: Hlad korporácií po čistej energií nebol nikdy väčší

V utorok, spoločnosti CorPower Ocean a Simply Blue Energy ohlásili, že dohoda bude zameranou na „rozsiahly komerčný rozvoj zdrojov energie z oblasti morských prúdov.“

Na základe podmienok ich dohody má spoločnosť Simply Blue Energy „výhradné práva“ na používanie technológie od spoločnosti CorPower v oblastiach, ktoré identifikovala ako vhodné pre energetické projekty komerčných vĺn. Dúfame, že elektrina sa bude môcť začať vyrábať a posielať do siete už do roku 2024.

Okrem toho sa spoločnosť Simply Blue Energy bude zaoberať vývojom projektov, ktoré kombinujú technológie vetra a energie morských vĺn.

Facebook komentár