Federálny rezervný systém ma dvojitý mandát:

  1. Maximalizácia zamestnanosti
  2. Cenová stabilita

Pozrime sa bližšie na to, ako sa FEDu podarilo za posledných 10 rokov naplniť tieto mandáty.

1) Podľa štatistického úradu sa nezamestnanosť takmer zdvojnásobila, čím prvý mandát úplne zlyhal.

 

2) Cenová stabilita

Ako môžete vidieť, položky, ktoré sú používané najčastejšie, žiaľ najrýchlejšie rástli, čo hovorí o ďalšom zásadnom neúspechu. Hlavným dôvodom je fakt, že priemerný čistý príjem vôbec nerástol, čo značí aj ďalší symptóm nižších miezd:

Podľa vyššie uvedených grafov je jasné, že sa FEDu v žiadnom prípade nedarí napĺňať svoj dvojitý mandát. Operácia Twist bola len malá chuťovka, ktorá mala zakryť biedne makroekonomické prostredie. Ak by chceli vytvoriť pracovné miesta, tak by mohli predať 400 miliárd dolárov v štátnych dlhopisoch (rovnaké množstvo ako bolo realizované operáciou Twist) Američanom / Americkým spoločnostiam na mesačnej / kvartálnej / ročnej časovej báze. Štátne dlhopisy by mali trhové výnosy a boli by predávané v rôznych hodnotách od 50 do 1’000’000’000 dolárov. Peňažné prostriedky by boli následne priamo použité na vybudovanie infraštruktúry a energetiky, čím by sa zlepšila spoločnosť ako celok a vytvorilo by sa obrovské množstvo nových pracovných miest. Nápad zahŕňa vybudovanie plynovodu, modernizáciu hromadnej dopravy a stavbu jadrových elektrárni. Tieto pracovné miesta by boli trvalo udržateľné a neboli by takým daňovým zaťažením. V podstate by Amerika zamestnala samú seba. Tí, ktorí by mali nejaké doláre nazvyš, môžu sa zaistiť tým, že by znova investovali do Amerických dlhopisov a tým by si boli istý, že ich peniaze sú využívané na maximalizáciu zamestnanosti a patriotizmu. Dokonca by mohli umožniť Americkým firmám, ktoré zhromažďujú hotovosť v zahraničí, aby ju poslali spať do Ameriky pomocou týchto dlhopisov.

Každopádne, operáciou Twist FED znova neupokojil trhy. Možno, sa ale poučil a začne spätne pôsobiť na cenovú stabilitu a bude aktívnejší v oblasti vytvárania nových pracovných miest.

Zdroj: Regator Blogs

Facebook komentár