Tak ako ja aj mnoho ďalších sa stále snaží vstrebať  veľké množstvo užitočných a originálnych informácií ,ktoré boli odprezentované na minulotýždňovej konferencii Strategic Investment.  V tohto týždňovom liste sa chcem venovať zhrnutiu niečoho čo som sa naučil ,ale v troška inom smere. Príde mi celkom poučné počúvať a čítať to, čo si ostatní ľudia vzali z tejto konferencie. Sám som sa stretol s niekoľkými dobrými zhrnutiami a recenziami, ktoré chcem spomenúť v liberálnom duchu, spoločné s mojimi vlastným myšlienkami.

Takmer každý si všimol určitý druh nezhody v názoroch či sa veci v USA a globálnej ekonomike dostávajú k lepšiemu, alebo horšiemu. Po miernej úvahe som dospel k názoru, že John Nicola (môj kanadský kolega- titulný správca majetku firmy –ktorý mi poslal jeho poznatky) to pochopil správne. Preto jeho postrehy použijem neskôr v článku. Ak všetci budeme pozorovať pohár, ktorý je naplnený po strednú líniu, niektorí z nás tento pohár opíšu ako napoly plný iný ako na poly prázdny. Samozrejme, že sú tu dáta podporujúce oba názory či už optimistický alebo pesimistický. 

Súvisiace: Jedna jednoduchá zmena by mohla ušetriť peniaze miliónom investorom

Pravdou je, že sa momentálne nachádzame v niečom čo ja nazývam pretĺkanie sa ekonomikou. Veci nie sú hrozné, ale nie sú ani dobré. Prešli sme cez devastujúcu veľkú recesiu, ktorá bola spôsobená krízou vo finančnom sektore. Je celkom typické pre krízu takého to druhu, že účinky pôsobia po desiatky rokov a niekedy aj dlhšie. Takže ak porovnáme kde sme boli na začiatku veľkej recesie, pohár je napoly plný. Avšak v porovnaní s našimi očakávaniami pre hospodárske oživenie a návrat pulzujúceho rastu, názor napol plný znie ako preháňanie. Naďalej je pohár pre niektorých ľudí prázdny a zatiaľ čo pre iných preteká.

Steve Moore mi poslal graf znázorňujúci, že väčšina pracovných pozícií od začiatku veľkej recesie prišli, do značnej miery, z energetického sektora. Tieto pozície sú vo všeobecnosti vysoko platené miesta, ale na druhej strane zvyšok krajiny s ostatnými sektormi si neviedli až tak dobre. Podľa novej správy vytvorenej National Employment Law Project, kvalita pracovných miest vytvorených na konci poslednej recesie sa nezhoduje s kvalitou pracovných miest, ktoré zanikli počas recesie.

  • Priemysel – nižšie mzdy – predstavoval 22% strát počas recesie ale 44% nárast v obnove.
  • Priemysel – stredné mzdy – predstavoval 37% strát počas recesie ale 26% nárast v obnove.
  • Priemysel – vysoké mzdy – predstavoval 41% strát počas recesie ale 30% nárast v obnove.

Áno, nezamestnanosť poklesla, ale taktiež miera zamestnanosti. Faktom je, že mimo ropného sektora sa netvoria nové pracovné miesta. V mojej prezentácií počas konferencie som ukázal graf znázorňujúci fakt, že sme strácali podniky rýchlejšie ako sme ich dokázali tvoriť – bezprecedentná štatistika. Pohár nie je len prázdny, ale ani netesní.

Richard Lehmann a Marty Fridson sa zúčastnili konferencie a následne napísali nesmierne dobrú recenziu, ktorá bola uverejnená v časopise Forbes. (Bol som poctený ich účasťou.) Začali veľmi optimisticky s poznámkou, ktorú od prezentoval môj priateľ David Rosenberg ako prvý rečník konferencie.

David Rosenberg, hlavný ekonóm a stratég firmy Gluskin Sheff, vidí zníženie nezamestnanosti ako pozitívne znamenie pre ekonomiku aj napriek námietkam, že pokles miery nezamestnanosti odráža neobvykle nízku mieru práceschopných. Ako hovorí Rosenberg, počet odradených pracovníkov klesol o 40% zo samotného vrcholu. Ďalej na okraj dodal, ľudia rozhodnutý ostať mimo pracovne prostredie, z dôvodu finančných stimulov zo strany vlády, sa stávajú časom nečinný.

Súvisiace: 4 investičné stratégie miliardárov pre nemiliardárov

Počet ľudí poberajúcich invalidné dávky, potravinovú pomoc alebo sociálne dávky je na rekordom maxime. Troj-štvrtinové zníženie miery zamestnanosti je výsledkom demografického vývoja krajiny keďže vek povojnovej generácie dosiahol hranicu 65 rokov a stále stúpa. Rosengeber ďalej konštatuje, že nenaplnené pracovné miesta sú na päťročnom maxime. Vláda USA udeľuje menšie množstvo víz, vysokoškolskí študenti promujú bez praktických skúsenosti a zručnosti pracovníkov, ktorí boli prepustení, sú zastarané. Ak by voľné pracovné príležitosti, miesta kde by mohli byť vytvorené pracovné miesta, reálne prišli do obehu, nezamestnanosť by klesla o 4%.

Rosenberg uzavrel svoj prejav myšlienkou, že súčasná expanzia/oživenie je vo štvrtom kole. Cyklus podniku nikdy nezomrie na starobu. Tvrdí, že recesia sa priblíži k nule v roku 2015.

Richard Yamarone, senior ekonóm v Bloomberg Economics, má menej pozitívny pohľad na nezamestnanosť ako Rosenberg. Súčasné pracovné pozície, ktoré sú momentálne vytvárané, smerujú dopyt pre kategóriu menej zručných pracovníkov ochotných pracovať za malé mzdy. Ak chcú obísť požiadavku zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pracovníkom na plný úväzok – musia zamestnávatelia v sektore maloobchodu, zdravotníctva a potravín škrtať pracovné hodiny ich zamestnancov. Súbežne sa tvoria pracovné miesta pre ľudí, ktorí musia mať niekoľko pracovných pomerov na čiastočný pracovný úväzok. Avšak to neznamená skutočný nárast zamestnanosti a HDP.

Yamarone má veľmi pesimistický pohľad na ekonomiku, očakáva skôr jej kolaps. Od roku 1947, kedy sa začalo merať HDP, Yamarone poznamenal, že ekonomika USA upadla do recesie vždy keď HDP kleslo pod 2%, teda približne na hodnotu kde je dnes.

Súvisiace: Afrika: Stane sa kontinent ďalším investičným boomom?

Yamarone poukázal na nepriaznivé hodnoty v štyroch z piatich špeciálnych dátových radov, ktoré on považuje za presný indikátor ekonomiky. Stolovanie, hazard, šperky, hodinky, kozmetika, parfumy a ženské šaty….  

Lacy Hunt, výkonný viceprezident Hoisington Investment Management  tvrdí, že stratégia Fed-u pre posilnenie ekonomiky nefunguje. Bol pozorovaný malý efekt bohatstva (tendencia ľudí, aby zvýšili svoje výdavky, ak ich bohatstvo narastie). Hunt vysvetľuje, že menová politika nemôže ovplyvniť ekonomiku ako takú, iba ak trhová úroková miera (zastúpená výnosom podnikových dlhopisov Baa) je pod prirodzenou mierou záujmu (nominálnym tempom rastu HDP). Tento prípad nenastal ani v jednom bode zotavenia. Ani sa tak nestane, pokiaľ spotrebitelia nebudú mať podnet finančne sa zadlžiť a teda ekonomický rast ostane pomalý, dodal Hunt.

Lacy sa domnieva, že všetky hlavné rozvinuté krajiny sa budú musieť vysporiadať s ich “Minského momentmi,” pretože veľká časť ich dlhu je neproduktívna. Ak všetok dlh  (vládny, firemný, a osobný) sčítame, to sa bude rovnať v priemere 350% HDP v USA a 440% HDP vo vyspelých krajinách. Lacy stále zdôrazňuje svoje presvedčenie, že akýkoľvek číslo nad275% má za následok obmedzenie rastu a prípadnú defláciu.

David Zervos očakáva od Fed-u, že bude držať úrokové sadzby nízko až kým nastane buď inflácia alebo solídny hospodársky rast. V skutočnosti, súkromný sektor rastie viac ako 3% ročne od roku 2010. Jeho názor je, že sporitelia budú naďalej trestaný, pretože úrokové sadzby, ktoré dostávajú zostanú veľmi nízké. Gary Shilling bol rozhodne viac pozitívne naladený a cítil pevný ekonomický rast na dosah ruky.

Súvisiace: Odporný koncept s pitnou vodou môže investorom priniesť trojnásobný zisk

Všimol som si zaujímavú tému v niekoľkých prejavoch. Millennials a Jeff Gundlach poznamenali na jej rozličnosť. Sú menej nenásytné. Neil Howe taktiež hovoril o tejto myšlienke a poznamenal, že sme v strede nazvanom “Fourth Turning”, čo je typické pre izolované obdobie. Ďalej poznamenal, že „Millennials“ majú tendenciu prenajímať si nie len domy ale aj autá, rekreačné objekty a šaty. Nežijú v strese, často bývajú s rodičmi a hľadajú zmysluplnú prácu, kde ich budú viesť. Ian Bremmer zopakoval slová Niela a dodal, že jeden z dôležitých geopolitických faktorov, ktorý má veľký vplyv je samotné USA- krajina, ktorá je stále viac a viac izolovaná. 

Preložil: Marek Košuda

Zdroj: MauldinEconomics

Facebook komentár