Sú mladí a šikovní … avšak neustále nariekajú v detských izbách rodičovských domoch. Tridsaťšesť percent mladých ľudí, ktorí predstavujú súčasnú generáciu Y, zahŕňajú osoby narodené  v rokoch 1980 až  2000. Ako uvádza správa Pew Research Center, všetci títo ľudia počas uplynulého roku  zdieľali spoločnú domácnosť s mamou a otcom.  Až  21.600.000 ľudí sa z rodičovského domu neodsťahovalo pred dovŕšením 40-tky.

Z  dlhodobého hľadiska môžeme túto situáciu považovať za  novodobý  fenomén.  Keď porovnáme  roky od  1980 do roku 2007, podiel mladých ľudí, ktorí žili so svojimi rodičmi nebol až taký zarážajúci. Podľa výsledkov štúdie Richarda Fry,  hodnoty ostali stabilné do roku 2007. Existuje však vzťah medzi zamestnanosťou  a faktom, či žijete s rodičmi.  Práca a pravidelný príjem predstavuje odrazový mostík pre osamostatnenie a možnosť plánovať životné udalosti.

V roku 2012 iba 63 percent mladých ľudí dostalo príležitosť sa zamestnať.  Oproti roku 2007, hodnoty poklesli až o 70%.  V správe o pracovných príležitostiach pre mladých sa uvádza, že miera nezamestnanosti  medzi 18 -29-ročnými dosiahla úroveň 16,1 percenta. Ďalší report uvádza, že jedna tretina 25-29-ročných v USA získali bakalársky titul do  roku 2012 (čo predstavuje rekordný počet v daných podmienkach).  Prieskum vykonaný spoločnosťou Braun pre personálnu agentúru  Adecco zistil, že 66 percent manažérov nedôveruje absolventom škôl. Skôr než by boli ochotní zamestnať absolventa čo i len na začiatočnícku pozíciu, personalisti uprednostnia  ľudí s praxou.

Podľa Davida Gruskyho, profesora sociológie na Stanfordskej univerzite a zároveň riaditeľa Standfordského centra zameraného na odstránenie príčin chudoby a nerovnosti vo svete, sa ekonomika nachádza na začiatku  fázy oživovania  pracovných miest.  Máme síce menej pracovných príležitostí  pre ľudí aktívne hľadajúcich si zamestnanie,  avšak akcie na trhu prosperujú, peniaze sa neustále produkujú. No na opačnej strane  zamestnanecká práca nie je ocenená tak, ako by sme si všetci predstavovali. 

Pokiaľ byť  nezamestnaným, a navyše uviaznutým v rodičovských  domovoch nie je dostatočne skľučujúce, nespokojnosť s bežným životom  sa stala súčasťou Miléniovej generácie mladých ľudí.  Vychovávaní  finančným podporovaním  Baby boomerov, mohli mladí naivne snívať o čomkoľvek, čím chceli byť. Zaviazaní svojim rodičom, Baby boomeri dostali príležitosť venovať sa  štúdiu a získavať schopnosti pre kariéru, ktorá by ich v budúcnosti napĺňala. Bohužiaľ namiesto splnených snov, dospelosťou a zodpovednosťou vstúpili  do jednej z najhorších hospodárskych časov  v histórii.

Čo prinesie budúcnosť  pre generáciu Y? Bude ich životným údelom namiesto hľadania práce zvažovať samostatné podnikanie a a vytváranie nových pracovných príležitostí?

Grusky spomenul, že na základe dôkazov,  podiel príjmov, ktorý sa sústreďuje do kapitálu sa zvyšuje.  Z toho vyplýva, že nastal správny čas byť kapitalistom  a nie  súčasťou robotníckej triedy.  Predpokladá  sa, že tento štýl života môže priniesť nevšedné nápady, urýchliť inovatívne riešenie problémov v  ekonomike a šancu vychovávať budúcu generáciu podnikateľov. A kto by bol schopnejší než samotná generácia tzv. Miléniovských mladých ľudí?

Preložil: Lenka Gajdosikova

Zdroj: MarketWatch

Facebook komentár