Z veľmi malého základu a z malej pozície v zásobovaní sveta energiou predstavuje globálna solárna energia začiatok parabolického rastu. Minulý rok, v závislosti od vydaného BP Statisctical Review (musíte mať prístup k pracovnému zošitu Excelu pre solárne údaje), globálna slnečná energia takmer zdvojnásobila dosah 55,7 TWh (terawat hodina). Pozri: Globálna solárna spotreba v TWh 2001-2011

 

 
K tomu aby túto energetickú kapacitu Severná Amerika vygenerovala (v kontexte) takmer 100 krát viac energie v roku 2011 zo všetkých zdrojov (uhlie, zemný plyn, vodné, jadrové, veterné a slnečné) k dosiahnutiu 5 204,5 TWh. Týmto opatrením môže kapacita solárnej energie v celosvetovom meradle byť ťažko zistiteľná, znie to ako druh žartu, správne? Hmm,  nie to by bolo zlé.


Ako svetová jadrová energia ide do úzadia, kvôli jej obrovským nákladom, katastrofickému riziku a zložitosti je práve energia vyrábaná solárne, ktorá ponúka jednoduchý výhodný čas k dokončeniu a projektovú jasnosť, a to najmä v rozvojovom svete. (Naozaj, jadrová energia v minulom roku opäť stratila podiel primárnej energie, podľa štatistík BP.) Okrem toho, ako svet nie je ďalej možný financovať hospodársky rast s ropu, vďaka plochosti globálnej ponuky, priemyselne ekonomické krajiny pokračujú v migrácií smerom k elektrickým sieťam. Zatiaľ čo toto iste znamená, že generácia uhoľnej energie bude vládnuť aj nasledujúcemu desaťročiu, je tiež pravda, že silnejšia elektrická sieť sa stane nádobou pre solárnu energiu.


Kým ja nie som pripravení podpísať sa k Zjednodušenej verzii k pribudovaniu solárnej energie, možnosti, že solárna energia dosiahne 10% z globálnej energie do konca tohto desaťročia, dáva určitú predstavu o novom svete umožňujúcom padnúť cenám fotovoltaických článkov a rad ďalších technologických pokrokov v zachytávaní a rozptýlení slnečnej energie. K dosiahnutiu toho nárastu podielu v primárnej energii bude treba solárnej energii pristupovať od minuloročných 55,7 TWh na približne 2 200 TWh. Znie to asi nemožne pre väčšinu pozorovateľov, ale ja by som rád zdôraznil, že v súčasnom raste úrokových mier, by tieto limity by mohli byť dosiahnuté už v roku 2018.


Nie je chybou, že globálna solárna kapacita začala parabolický pohyb. Zatiaľ čo mnohí prišli k záveru, že dopyt je hlavným motorom tohto rastu a to nie je správne, je to vlastne zvyšovanie náročnosti a zložitosti pre iné stavby na výrobu elektriny, ktorá je teraz znevýhodnená k solárnej energii. Nepodceňujte rýchlosť slnka.

Zdroj: Gregor.us

Preložila: Viera Slaninová

Facebook komentár