dlhopisy

Bernankeho Bluff “Tony Pallotta”

Na “repo”  trhu sú  uzavierané dohody o spätnom odkúpení. Tu obchodníci oprávnení obchodovať s FEDom a U.S. Treasury ( americké ministerstvo financií ) získavajú finančné prostriedky predajom amerických štátnych dlhopisov. Spoločnosti nachádzajú na “repo”  trhu možnosť získania prostriedkov  a fondy  peňažného trhu tu investujú veľkú časť svojho kapitálu. Napriek tomu, že sa denne zobchodujú transakcie

[ Čítaj viac ]

Dlhodobé dlhopisy: Najlepšia možná investícia? Zamyslite sa znova od “Elliott Wave International”

Správa EWI klubu odhaľuje prečo dlhopisy neposkytujú úkryt pred búrkou Štátne pokladnice – samotný názov hovorí o zabezpečení, ochrane a zhodnotení v čase. V opačnom prípade sme to pomenovali “Pokladnice odpadov” alebo “Upchávač matracov”. Tiež si môžeme všimnúť oficiálnu pečať Amerického ministerstvá financii, kde je vyobrazená váha a kľúče, čo symbolizuje “rovnováhu” a “dôveru”. A

[ Čítaj viac ]

Prečo sa dlhová kríza začala v Európe “Steve Saville”

Napriek tomu že sme sa tejto téme venovali už v niekoľkých predchádzajúcich komentároch, je dosť dôležitá nato, aby sme ju znova zdôraznili. Pointa je v tom, že dlhová kríza začala v Európe preto, že krajiny eurozóny (EZ) nemajú „samostatné“ centrálne banky. „Samostatná“ centrálna banka je tá ktorá je pripravená a schopná speňažiť všetky vládne dlhy,

[ Čítaj viac ]

Akcie vs. iné alternatívy: Alokačná dilema investorov do spoločných fondov od “Tom Madell”

Jednou z najzásadnejších otázok, ktorým v súčasnosti čelia investori do vzájomných fondov, je otázka: koľko by mali alokovať do akcií, koľko do dlhopisov, koľko do hotovosti alebo do akejkoľvek inej alternatívy. Tento článok sa pokúsi túto problematiku trochu osvetliť, aj keď žiadnu definitívnu odpoveď vám určite neposkytneme. Len samotní investori totiž môžu na základe toho,

[ Čítaj viac ]

Spĺňa FED jeho dvojitý mandát “Mr. Massive”

Federálny rezervný systém ma dvojitý mandát: Maximalizácia zamestnanosti Cenová stabilita Pozrime sa bližšie na to, ako sa FEDu podarilo za posledných 10 rokov naplniť tieto mandáty. 1) Podľa štatistického úradu sa nezamestnanosť takmer zdvojnásobila, čím prvý mandát úplne zlyhal.   2) Cenová stabilita Ako môžete vidieť, položky, ktoré sú používané najčastejšie, žiaľ najrýchlejšie rástli, čo

[ Čítaj viac ]

Najskôr realitný trh, potom dlhopisy : úder z oboch strán “Dock Treece”

Riziko je vo finančnom svete jedným z najnejednoznačnejších pojmov.A aj keď jeho všeobecne uznávaná definícia takmer stále zahŕňa komplexnú matematiku, v poslednom čase pojem riziko získava značne subjektívnejšie významy. Napríklad, riziko obsiahnuté v dlhopisoch by malo byť – teoreticky – odrazom výnosu do splatosti. Ak investor sčíta všetky jednotlivé riziká spojené s dlhopisom – vrátane

[ Čítaj viac ]

V EÚ sa schyľuje k škaredej búrke a dáždniky sa predávajú s priloženými insolventnými partnermmi…

Na európske banky som bol namosúrený odkedy pred pár rokmi skolabovali hypotekárne banky vo Veľkej Británii. A aj dnes, napriek hromade fundamentálnych a makroekonomických dôkazov poukazujúcich na veľmi zlé veci, sa stále nájdu optimisti, ktorí tvrdia že naše obavy sú prehnané. Dobrým príkladom môže byť príspevok zo 14 marca: Prodi vraví : „Grécka kríza skončila,

[ Čítaj viac ]