Jednou z najzásadnejších otázok, ktorým v súčasnosti čelia investori do vzájomných fondov, je otázka: koľko by mali alokovať do akcií, koľko do dlhopisov, koľko do hotovosti alebo do akejkoľvek inej alternatívy. Tento článok sa pokúsi túto problematiku trochu osvetliť, aj keď žiadnu definitívnu odpoveď vám určite neposkytneme. Len samotní investori totiž môžu na základe toho, akú budúcnosť očakávajú a podľa účelu, aký majú plniť ich investície, učiniť o svojej majetkovej alokácii to najsprávnejšie rozhodnutie.

Investovanie do akcií  alebo dlhopisov?

Americký  akciový trh naďalej mätie každého, kto sa snaží nájsť  odpoveď na otázku kam smerujú trhy. V poslednej dobe sa neustále vlní tam a späť, pričom za posledných päť rokov boli zaznamenané len minimálne zisky. Dôvera investorov v ružovejšiu budúcnosť sa po celý ten čas narúšala. Naopak, investori do dlhopisov boli v poslednom období svedkami pomerne slušného a konštantného pozitívneho vývoja (aj keď nie absolútne presvedčivého).

Väčšina investorov vo všeobecnosti predpokladá, že z dlhodobého hľadiska sa bude akciám takmer vždy dariť lepšie než dlhopisom, a tak akciám vo svojich portfóliách prisudzujú väčšie váhy. (Samozrejme, sú aj investori, ktorí sa zaujímajú výlučne len o „garantované“ príjmy, ktoré plynú z dlhopisov, a tak by mnohí z nich do akcií investovali len minimum alebo vôbec nič – bez ohľadu na vynikajúce výsledky, ktoré akcie z dlhodobého hľadiska v minulosti dosiahli.)

Takmer každý  investor si už všimol, že počas poslednej dekády (2000-2010) sa dlhopisom vo všeobecnosti darilo oveľa lepšie než akciám. Ale mnohí investori stále slepo veria, že akcie sa predsa len osvedčia ako lepšie investície. Ak však posúdime úbohé výsledky akcií za posledných päť rokov oproti dlhopisom, zdá sa, že táto tvrdohlavosť a konzervativizmus sú investorom len na škodu. (Za posledných päť rokov mal priemerný akciový fond pre investorov držiacich svoje pozície (*pozn. prekl.: buy-and-hold stratégia) výnosnosť cca 0%. Za rovnaké obdobie hlavný index pre dlhopisy – Barclays Aggregate Index (symbol: AGG) -stabilne rástol z úrovne okolo 100 na viac než 109, pričom po celý čas sa vyplácali aj dividendy. A typický zdaniteľný strednodobý dlhopisový fond rastie ročne o cca 5,5% alebo má kumulatívny výnos okolo 27,5%.)

Pri takýchto výsledkoch by teda nemalo byť prekvapením, že mnohí investori sa začali viac prikláňať na stranu dlhopisov. Títo investori (keďže zistili, že ich predošlé očakávania sa otriasli v základoch) začali postupne smerovať svoj majetok do dlhopisov, hotovosti a iných investičných alternatív a znižovať váhy akcií. Tento proces nabral na obrátkach predovšetkým v posledných rokoch. Preto má cenu zamyslieť sa nad tým, či takýto presun prinesie vyššie výnosy než väčšina týchto investorov zažila pri svojej predošlej „tvrdohlavo akciovej“ stratégii.

Mohol by sa nám „reálny“  akciový trh, prosím, ukázať?

Aj napriek úbohým výnosom nebolo posledných päť rokov pre investorov do akciových fondov úplne zlých. Zaznamenali sme dve výrazné, približne rovnako dlhé, sub-periódy vysoko rozdielnych výsledkov. Od konca roka 2006 do začiatku roka 2009 akcie všeobecne klesali a Index S&P 500 sa prepadol z úrovne 1382 na hodnotu 673. Naopak, od marca 2009 do konca októbra 2011 S&P vzrástol z tejto úrovne na súčasných 1285 bodov (hodnota z 28.10.2011).

Výsledkom početných sklamaní za posledných 10 až 11 rokov (aby sme spomenuli aspoň pár: dva krát závažné medvedie trhy, obdobia extrémnej volatility a teraz dlhotrvajúca neschopnosť ekonomiky spamätať sa a opätovne sa naštartovať) a už spomenutých piatich „chudobných“ rokov je výrazný pokles viery investorov v budúce trhové výnosy. Preto boli investori v posledných mesiacoch pri akciových vyhliadkach oveľa menej býčie naladení než zvyčajne. Naopak, začali prevládať medvedie nálady. Na druhej strane relatívne pravidelné a pozitívne výnosy na trhoch s dlhopismi prilákali mnoho investorov a nasadili im do hlavy chrobáka, že práve týmto smerom by mali stále viac a viac sústreďovať svoju pozornosť.

Už sme však upozornili na fakt, že za posledných päť rokov ukázali akcie dve tváre. Od 9. marca 2009 medvedie trhy reálne poklesli, Index S&P 500 vzrástol o 91% bez započítania dividend cca 2% ročne. Takže aj napriek dvom medvedím trhovým korekciám (jedna za posledných 6 mesiacov a jedna uprostred roka 2010) bol akciový trh za posledných 32 mesiacov pre vaše peniaze vysoko ziskovým miestom.

Možno sa sami seba pýtate, ktorá z dvoch tvárí, ktoré nám akciový trh ukázal, je tá, ktorej možno veriť – tá vysoko zisková za posledného dva a pol roka alebo tá chudobná päťročná? Koniec-koncov, všeobecný trhový trend môže byť dôležitým indikátorom budúcnosti (aspoň podľa mňa). (Samozrejme, ak je niekto konzervatívny, tvrdohlavý, neoblomný či vyznávajúci stratégiu buy-and-hold, je táto otázka čisto teoretická, keďže takíto investori budú držať svoje pozície „nech by sa dialo čokoľvek“.)

Pri formovaní  úsudku sa však zdá byť rozumnejšie brať do úvahy skôr ten dlhší päťročný vývoj (nehovoriac o desaťročnom výhľade, ktorý takisto ukazuje, že akcie dosiahli vo všeobecnosti len minimálne výnosy). Päťročný trend sa preto pri rozhodovaní o tom, akému veľkému riziku by ste mali vystaviť vaše ťažko zarobené peniaze, zdá byť „bezpečnejšou“ cestou než ten dva a pol ročný.

Mne sa však zdá, že väčšina z investorov, ktorí menia alokáciu svojho majetku, zakladá svoje kroky na nasledujúcich domnienkach: americká ekonomika je vo veľmi zlom stave a ani prezident Obama, ani Kongres, ani FED nebudú schopní dosiahnuť nejaké zlepšenie. Ekonomicko-poradenská firma IHS Global Insight dokonca nedávno predpovedala, že v roku 2012 utrpí Barack Obama v prezidentských voľbách „trpkú porážku“. (Niektorí investori samozrejme opúšťajú akciové fondy z dôvodu, že potrebujú mať po ruke hotovosť.)

Ak je správny náš predpoklad, že väčšina investorov zdieľa pesimistický  pohľad na budúcnosť, je pravdepodobné, že budú redukovať  svoje investície do akcií alebo ich prinajmenšom nebudú  pridávať do svojich portfólií. A aj keď dlhopisové fondy nikdy nepatrili medzi trvalých investičných obľúbencov, pre niektorých je aj malý pozitívny výnos vždy lepší než podstupovanie rizika kvôli výnosom, ktoré môžu byť v stagnujúcej ekonomike výrazne záporné.

Opačný  prístup

Očividne nikto nemôže vedieť, či sa relatívne nízka alebo relatívne vysoká  alokácia majetku do akcií ukáže byť dobrou voľbou najbližšie dva roky alebo aj dlhšie. Ale z toho, čo som už povedal, sa zdá, že stále viac a viac investorov sa bude pri svojich akciových pozíciách správať obozretne.

Čas od času však akciový trh poprie akékoľvek logické analýzy: práve v momente, keď investori ohodnotia situáciu ako stratenú, z ničoho nič sa objavia dobré výnosy a naopak. Podľa môjho názoru sa pravdepodobne práve teraz v takejto situácii nachádzame.

Prečo sú  dobré investície zvyčajne nelogické a popierajú všetky očakávania? Pretože v momente, keď sú problémy rozpoznané (čo je pravdepodobne stav, v ktorom sme sa v súčasnosti ocitli), väčšina z tých, ktorí sú naklonení k predaju, tak už aj tak urobila. Tieto príležitosti nastávajú vtedy, keď sú problémy už tak vážne, že aj tie „najhoršie možné scenáre“ sa zdajú byť pravdepodobné. Keď tieto scenáre naozaj nastanú, môžu sa v malej miere objaviť ďalšie predaje, pretože to ľudia aj tak očakávajú. Ale ak nastane čo len malé zlepšenie, káder agresívnych investorov, ktorí prevažne investujú do individuálnych akcií a skutočne hýbu trhmi (nie investori do fondov), pravdepodobne začne nakupovať vo veľkom a vytlačí ceny nahor – často skutočne rapídnym tempom.

Toto sa stalo v marci 2009. A očakávam, že sa to opäť stane v blízkej budúcnosti (ak sa to už tento mesiac nezačalo). V marci 2009, tak ako teraz, bola situácia bezútešná bez akýkoľvek dobrých vyhliadok do budúcnosti. Starostlivá realistická analýza súčasného stavu ekonomiky asi nikoho nepresvedčí, že Spojené štáty alebo ostatné dôležité krajiny sveta (možno okrem niektorých krajín z kategórie emerging markets) sú na dobrej ceste k skorému vyriešeniu svojich problémov.

Pýtate sa, či vám navrhujem, aby ste teraz riskovali a stavili všetko na jednu kartu za účelom obrovského budúceho zisku? Možno, ale len ak ste vysoko agresívny investor. Zdá sa, že v dohľadnej budúcnosti bude najmúdrejšou stratégiou investovať do širokého spektra majetkových tried, t.j. do akcií, dlhopisov a alternatívnych fondov, pričom rozumní a agresívni investori by mali o trošku väčšiu váhu prisúdiť akciám. 

Zdroj: Mutual Fund Research

Facebook komentár