Je to ako keby sa celý svet prevrátil do stavu spred 20 rokov.

Pred dvadsiatimi rokmi sa v Sovietskom zväze stále držal komunizmus a Čína sa ešte celkom nevynorila z komunistickej hmly zatiaľ čo USA boli stále videné ako bašta voľného trhu. 

Pred dvadsiatimi rokmi by opatrné, konzervatívne finančné portfólio zahŕňalo mix akcií veľkých amerických priemyselných a bankových spoločností a vládnych a korporátnych dlhopisov.

Ak prejdeme do dneška, Čína, Rusko a ďalšie bývalé sovietske štáty sú v mnohých oblastiach slobodnejšími trhmi ako Spojené štáty. A USA sú momentálne omnoho bližšie k priamemu komunizmu, s centrálnou kontrolou bankovníctva, realít (Faniie May & Freddie Mac), transportu(Amtrack, General Motors), verejným vzdelávacím systémom a so svojími chápadlami vpletenými do každého aspektu amerického života s pravidlami, reguláciami, podporami a daňami.

Portfóĺio ktoré dobre fungovalo posledných 20 rokov založené na amerických akciách a dlhopisoch sa zmenilo z veľmi konzervatívneho na veľmi riskantné.

Toto nie je nikdy oznamované americkému ľudu cez ich vládne masmediálne intrigy ale mnoho z najväčších hráčov finančných trhov, čo zahŕňa aj nás v The Dollar Vigilante, otvorene prehlásili že takmer všetky západné krajiny v určitom momente v blízkej budúcnosti dosahnu default na svojich dlhoch a/alebo sľuboch (sociálne poistenie a pod.).

Arnaud Mares, úradujúci riaditeľ pre Morgan Stanley v Londýne sa vyjadril tento mesiac vo výskumnej správe že „otázkou nie je že či (veľké rozvinuté ekonomiky) porušia svoje sľuby, ale skôr ktoré z nich porušia a akú podobu bude mať default.“

Iba sa pozeráme na súvahy všetkých významných západných krajín od USA po UK, Francúzko, Španielsko, Írsko a mnoho ďalších a je to jasné ako deň že nie je spôsob akým by mohli splatiť svoje dlhy. A akonáhle úrokové sadzby porastú, čo sa určite stane, nebudú schopné splácať splátky úroku ich dlhu.

Ešte stále však americké stádo na základe skúseností z 30 posledných rokov vstupuje do toho čo pokladá za najkonzervatívnejšiu investíciu: americké vládne dlhopisy. Iba málo tušia o tom že to je momentálne najrizikovejšie aktívum na planéte.

Dlhopisová  bublina

Ako to verejnosť robí? Je to až magické na pohľad ako robia nesprávnu vec v  nesprávnom čase.

Práve teraz keď by ľudia mali unikať pred americkým a západným zvrchovaným dlhom, všetci utekajú po hlave do prichádzajúceho nešťastia.

Po kolapse akciového trhu v roku 2008 investori vložili svoje zostávajúce úspory do vládnych dlhopisov. V roku 2009 investori pridali rekordných 376 miliárd dolárov do dlhopisov, čo bol exponenciálny nárast od roku 2008, keď iba 28 milárd bolo investovaných v tomto sektore.

Dlhopisový  sektor bol na bode mrazu takmer celý rok 2009 ale nedávno dosiahol opäť takmer maximá. Pozrite sa na tento graf cien 30-ročných amerických dlhopisov.

Graf 1 vývoj cien amerických dlhopisov

Zlato

Medzitým, to čo bolo niekedy opísane Johnom Maynardom Keynesom ako „barbarský prežitok“ nám tu stále jasne svieti. V týchto dňoch dosahuje zlato historické maximá a priemerný človek na ulici stále nevlastní žiadne fyzické zlato.

Predtým sko sa to všetko skončí každý bude vedieť a rozumieť že držaním niečoho čo má hmatateľnú hodnotu je oveľa lepšie ako vlastníctvo vládnych papierových certifikátov o dlhu. Je veľká škoda že väčšina ľudí toto pochopí až keď bude neskoro.

Zdroj: The Dollar Vigilante

Facebook komentár