Akokoľvek sa táto kríza vyrieši, hádajte kto zaplatí účet.

Svet už takéto krízy prestál. Nejako jednoducho odzneli. Čo sa stalo?

Občas sa zjaví niekto, kto dokáže podoprieť rúcajúcu sa horu dlhov a krátky čas ju dokonca navyšovať. Nakrátko sú považovaní za briliantných, ale zanechajú po sebe ešte väčší problém ako predtým. Nakoniec sa tá vec zrúti a veritelia platia – vždy.

Či už platia cez nedostatočnú alebo rapídnu infláciu, alebo cez nariadené získavanie vládnych dlhopisov z ich penzijných fondov, alebo konfiškovaním ich úspor, výsledok je vždy rovnaký: je to vždy veriteľ kto platí.

A aj by mali. Požičali peniaze a za to, že nesú riziko, získavajú úrok. Nefunguje to dobre ak chcú brať úroky bez rizika. Nie – ako niektorí majitelia bondov práve zisťujú, veriteľ vždy platí.

V podstate, veritelia na západe sú držiteľmi peňažne denominovaného majetku (bondy, depozity) v hodnote asi 100 biliónov amerických dolárov vlastnených z najväčšej časti bankami, ktoré sa takto pumpujú prostredníctvom daní podnecujúcich k šetreniu. Ich majitelia sú presne tí ľudia, ktorí budú platiť. To je dobrá a zlá správa. Dobrá pre naše deti, ktoré nebudú zaťažené týmto dlhom a zlá pre nás pretože my dostaneme penzie, ktoré nám postačia na jeden sendvič mesačne.

Ale dokiaľ tento účet nepristane na stole, ukáže sa veľa zárobkových argumentov a veľa šikovných mužov a žien príležitostne ponúkajúcich záblesk nádeje, že veritelia nejako nebudú musieť platiť. Niektorí sa nechajú zviesť falošnými nádejami ale tie sa rozplynú, až nakoniec – keď sa dlh stane napokon bezcenným a keď si to uvedomia aj sporitelia – nejaký šťastlivec ohlási, že tlač peňazí a ich znehodnocovanie skončilo. Potom odrazu – ako zázrakom to tak bude. Táto osoba sa stane 20-tym alebo 50-tym oznamovateľom tejto správy, ale oznam sa udrží, lebo nakoniec každý pripustí, že hodnota starého dlhu je konečne nula. Iba vtedy začne rast.

Všetok peňažne denominovaný  majetok bude odvtedy bezcenný. Dovtedy volatilita vo všeobecne klesajúcom smere bude normou, keďže predebatované a implementované falošné úsvity padnú. Bude veľmi ťažké rozpoznať koniec tohto procesu, pretože ten nakoniec nastane až každý pripustí, že každá monetárna iniciatíva zlyhala. To je nevyhnutná podmienka k návratu rozumných peňazí.

Tak sa tieto veci vyriešili v minulosti. To nie je veľmi povzbudzujúce, však?

Zistil som, že môj záujem sa presúva od kolapsu, ktorý práve prebieha a ešte zopár rokov bude a ktorý nakoniec zhltne vysoko zadlžené ekonomiky USA, Veľkej Británie, Japonska a Európy. Teraz ma zaujíma ako detekovať blížiaci sa koniec tohto procesu, kedy nastanú nejaké veľkolepé a produktívne možnosti. Potom budeme mať vietor v chrbtoch so zdravými peniazmi a prirodzene sa znovuobjavujúcim dopytom (aj keď na nízkej úrovni). Medzitým budem sedieť na svojom zlate počas vzostupov a pádov a pripomínať si, že kedykoľvek budem v pokušení predávať – čo je často – sú to veritelia kto platí, vždy. Dovtedy sa do toho nesmiem miešať.

Mimochodom, iba v prípade, že som to nespomínal: veritelia vždy platia.

Zdroj: BullionVault

Facebook komentár