Populácia milionárov po celom svete vzrástla o 9 percent v minulom roku, na 12 miliónov.

World Wealth Report, zo spoločnosti Capgemini and RBC Wealth Management, ohlásil, že rastúce akciové trhy a silnejšie nehnuteľnosti pomohli vytvoriť milión nových milionárov po celom svete. Ich bohatstvo vzrástlo o 10 percent na 46 biliónov dolárov – viac než celkové hrubé domáce produkty Európskej únie, USA, Číny a Japonska dokopy. (Správa vymedzuje milionárov ako jednotlivcov s 1 mil. dolárovým alebo viac investovateľným majetkom.)

“Celkovo sme boli svedkami silných akcií, silnejších realitných trhov a dna ekonomík vo vyspelých trhoch,” povedal William Sullivan, globálny riaditeľ finančných služieb pre spoločnosť Capgemini. “Všetky tieto faktory boli schopné riadiť rast.”

Správa tiež zdôraznila silu tvorby bohatstva USA vo vzťahu k zvyšku sveta, najmä k rozvíjajúcim sa trhom. Severná Amerika obhájila svoje postavenie v roku 2012 ako oblasť s najväčším počtom milionárov – rok po tom, čo Ázia prevzala po prvýkrát prvé miesto.

Capgemini povedal, že očakáva, že výmena je dočasná a Ázia zasadne opäť na prvé miesto, v budúcom roku alebo dvoch. Napriek tomu Sullivan predpokladá, že slabosť v Ázii, najmä v Číne, viedla mnoho firiem k revidovaniu ich predchádzajúcej prognózy smerom nadol, ovplyvňujúc vytváranie bohatstva pre celý región.

“Myslím, že to bolo trochu zmiernené,” povedal. “Nemusí to byť predvídaný astronomický rast.” Napriek tomu povedal, že domáce trhy v Ázii sú tak silné, že región bude vidieť silný nárast milionárov v najbližších rokoch.

Svetoví milionári sú dostatočne opatrní, pokiaľ ide o investovanie. Americkí milionári majú pätinu svojich investícií v hotovosti, zatiaľ čo japonskí milionári majú polovicu svojho portfólia v hotovosti, povedal Sullivan.

V Severnej Amerike je asi tretina milionárov zameraná na uchovanie bohatstva, zatiaľ čo 28 percent bolo zameraných na rast ich bohatstva.

Zdroj: Yahoo News

Facebook komentár