Varovanie_pre_banky_Je_treba_riesit_aj_klimaticke_zmeny_top

Centrálni bankári a finanční regulátori varovali banky, aby urýchlene konali v boji proti klimatickým zmenám alebo riskujú, že budú čeliť problémom.

Politici argumentujú v novej správe, že banky musia požičiavať zodpovedným partnerom a investovať udržateľne alebo budú čeliť vážnemu narušeniu hospodárstva a kolapsu cien aktív.

Sieť pre ekologizáciu finančného systému, ktorá vypracovala správu, zahŕňa 34 centrálnych bánk a regulačných orgánov z krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Číny a Japonska.

Skupina tvrdí, že finančné spoločnosti čelia veľkým vplyvom zo zmien klímy.

Stále viac hrozia extrémy počasia, čo narúša obchod, výrobu a poškodzuje hospodársky rast a zároveň zvyšuje výplaty poistných zmlúv a vedie k poklesu cien nehnuteľností.

Ďalším významným rizikom klimatických zmien je prudký pokles hodnoty aktív vo vlastníctve a obchodovaní finančných inštitúcií. Medzi potenciálne príklady patria akcie ropných spoločnostiach alebo podiely v elektrárňach spaľujúcich uhlie.

Skupina varovala, že klimatické riziká nie sú správne premietnuté do cien aktív a zaviazali sa, že podniknú kroky, ktoré zvýšia zodpovednosť bánk a „zelený“ prístup.

Členovia skupiny, vrátane guvernéra Centrálnej Banky Anglicka – Marka Carneyho, v otvorenom liste uviedli: “S klimatickými zmenami sú spojené obrovské ľudské a finančné náklady, čo má zničujúci vplyv na náš kolektívny blahobyt.”

V správe sa odporúča, aby centrálne banky a iné regulačné orgány začlenili riziká spojené so zmenou klímy do svojich činností dohľadu – ako keď sa napríklad vykonávajú stresové testy bánk, pokiaľ ide o ich zraniteľnosť voči zmene klímy.

Mali by tiež pomôcť finančným inštitúciám rozhodnúť, ktoré aktíva sú udržateľné a ktoré nie sú, čo im umožňuje prijímať informované investičné rozhodnutia.

Parížska dohoda z roku 2015 žiada krajiny, aby udržali nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod hranicou 2 °C oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou a úsilie o to, aby nárast teploty neprekročil hranicu 1,5 °C oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou, a uznanie, že by to výrazne znížilo riziká a dôsledky zmeny klímy.

Súvisiace:
Klimatické zmeny sú najväčším rizikom pre podnikanie (a svet)
Väčšina ekonomických prognóz má veľký nedostatok v podobe klimatických zmien

Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny minulý rok poznamenal, že emisie oxidu uhličitého budú musieť oproti úrovniam z roku 2010 do roku 2030 klesnúť o 45% a dosiahnuť „čistú nulu“ okolo roku 2050, aby sa obmedzilo otepľovaniu o 1,5 stupňa.

Agentúra uviedla, že by to znamenalo obrovské zmeny v energetike, priemysle, budovách, doprave ako aj mestách.

Politici vo svojom otvorenom liste včera uviedli: “Ak sa niektoré spoločnosti a priemyselné odvetvia nedokážu prispôsobiť tomuto novému svetu, nebudú existovať.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, BBC

Facebook komentár