Jason Zweig má vo Wall Steet Journale niekoľko dobrých kúskov o zlate (môžete sa pozrieť tu a tu). Jason nie je veľkým zástancom vlastnenia zlata vo vašom portfóliu a vo všeobecnosti s ním súhlasím. Avšak nesúhlasím úplne s nazývaním zlata „obľúbeným kameňom“ a myslím si, že to odvádza pozornosť od toho čo sa snaží dokázať. Takže teraz sa pokúsim dokázať podobnú vec, ak sa mi podarí, len z viacej empirického uhla pohľadu.

Rád pracujem spôsobom, ktorému hovorím rigorózny empirizmus. Väčšinou uvažujem ako inžinier, takže sa vždy najskôr pýtam ako sú veci skonštruované a až potom sa pýtam ako môžu byť využité. Napríklad cenný papier je finančný nástroj, ktorý zaisťuje majiteľovi nárok na budúce zisky spoločnosti a, keďže žijeme v kapitalistickom systéme, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že korporačné zisky budú časom narastať čo spôsobí, že agregátny index cenných papierov bude v dlhom období získavať na hodnote.

Dlhopis je trošku odlišný typ finančného nástroja, ktorý (zvyčajne) dáva majiteľovi fixný príjem, podľa toho, ako je zadefinovaný v zmluve. Tento nástroj vo všeobecnosti nemá tak vysokú výkonnosť ako cenný papier, pretože príjem predstavuje pre spoločnosť bežný výdavok, čo znižuje jej celkové zisky. Keď predpokladáme, že spoločnosť využíva dlhopisy na financovanie rastúceho outputu, môžeme spokojne predpokladať aj to, že cenné papiere v dlhom období porazia dlhopisy, pretože cenné papiere vám dávajú podiel na reziduálnom príjme, ktorý dlhopisy financujú.

Súvisiace: Zlato – aktívum, hotovosť alebo oboje?

To sú veľmi jednoduché, ale celkom empiricky založené informácie o niektorých nástrojoch používaných vo finančnom systéme. Avšak zlato je veľmi odlišné. Takže, čo vlastne je zlato?

  • Zlato je nefinančné aktívum. Ničí záväzok a aktívum pre jeho majiteľa.
  • Zlato je komodita
  • Zlato je tradične používané ako platidlo, ale v modernom monetárnom systéme je to dosť zlá forma platidla pretože nie je ľahko zameniteľné a stáva sa tak nelikvidným.
  • Zlato má skutočnú ekonomickú využiteľnosť ako industriálny kov. V prvom kvartáli 2016, 43% dopytu po zlate bolo na jeho použitie v klenotníctve a na industriálne účely.
  • Zlato je často využívané ako investičné aktívum. V prvom kvartáli 2016, 57% dopytu po zlate bol vo forme investícií a nákupu od Centrálnych Bánk.

Takže, zlato je primárne využívané ako investičné aktívum, je taktiež vysoko využívané na iné účely, napríklad ako šperk, industriálne účely a na manažovanie Centrálnej Banky. Ale to nám nedáva odpoveď na to, ako zlato zapadá do našich portfólií, takže pozrime sa ešte hlbšie.

Primárne dôvody prečo ľudia investujú do zlata sú údajná ochrana pred infláciou, menové zabezpečenie a ochrana pred krízou. Keďže zlato bolo tisíce rokov používané ako platidlo, je vo všeobecnosti vnímané ako forma ochrany pri kolapse fiat peňažných systémov. To je však dosť iracionálne, pretože ak by sme sa vrátili späť k monetárnemu systému založenému na zlate, pravdepodobne by to znamenalo kompletný kolaps moderného monetárneho systému. A v takom prípade, vlastnenie stabilnej meny bude váš najmenší problém. A koniec koncov, v takomto Mad Max svete, najviac jedla sa nedostane človeku s najviac zlatom, ale s najviac muníciou.

Pokiaľ ide o vlastnosti zlata v oblasti ochrany proti inflácii dôkazy sú tiež nepresvedčivé. Rozhodujúcu štúdiu na túto tému vykonal Erb and Harey v roku 2013. Zistili, že zlato je dobrá ochrana proti inflácii vo veľmi dlhom období, avšak je vysoko nespoľahlivé v kratšom, a relevantnom časovom rámci (napríklad 20 rokov, čo je najrelevantnejšie časové obdobie pre priemerného investora). Tiež zistili, že zlato nie je veľmi spoľahlivá menová ochrana, pretože v súčasný moderný fiat menový systém môže prestať existovať len v prípade absolútneho kolapsu. Taktiež zistili, že zlato nie je veľmi spoľahlivé v čase krízy, pretože jeho výkon, napríklad vo finančnej kríze z roku 2008, bol prinajmenšom nevyrovnaný. Takže, napriek tomu čo hovoria jeho najväčší zástancovia, zlato neposkytuje ochranu takmer pred ničím, pred čím by malo.

Ale robí to zo zlata zlú investíciu?

Nie nevyhnutne. Ako je spomínané vyššie, veľa dopytu po zlate je mimo oblasti investovania a špekulácií. Takže existuje vnútorná užitočnosť zlata ako komodity. Na druhej strane, jeho primárne využitie je v oblasti investícií a to dáva jeho cene vysoko špekulatívny  charakter. A to robí zo zlata zvláštnu kombináciu užitočnej komodity a niečoho ako zberateľského kúsku alebo umeleckého predmetu. A ako výsledok, budúca hodnota zlata je podmienená nie len racionálnym dopytom ale aj potenciálnym iracionálnym dopytom. Čiže, pokiaľ ide o zberateľské kúsky alebo umelecké predmety, ide o hru na väčšieho blázna. Jediný spôsob ako predať za vyššiu cenu je presvedčiť väčšieho blázna, že dané aktívum má väčšiu hodnotu ako za akú ste ho získali vy. A tak, jeho cena je primárne v oku pozorovateľa a nie v empirickom pozorovaní založenom na jeho ekonomickej využiteľnosti.

Pokiaľ ide o to, ako zlato zapadá do portfólia, budeme musieť byť špecifickejší. V bežnom prípade, nechcete vlastniť komodity len preto aby ste ich mali, pretože komodity sú vstupné náklady a preto by ste nemali očakávať, že v dlhom období predbehnú infláciu.

Komodity sú nakupované na to, aby ste vytvorili niečo čo má vyššiu hodnotu (napríklad v mojom telefóne je malé množstvo zlata a Samsung ho predal za vyššiu cenu). Ale to neznamená, že zlato nie je hodnotné v tom istom zmysle ako zberateľské kúsky alebo umelecké diela. Ale ak chceme kategorizovať zlato ako čiastočne komoditu a čiastočne zberateľský kúsok, bolo by nerozumné mať veľké množstvo portfólia vystavený tomuto aktívu, pretože jeho budúca hodnota je vysoko podmienená teóriou väčších bláznov. Ale, to neznamená, že zlato v portfóliu nemá žiadny zmysel. A myslím si, že by sme malo byť jasné čo kupujeme keď kupujeme zlato.

Súvisiace: 1 unca zlata a decentný pánsky oblek

Kupujeme niečo čo:

  • Nie je dobré platidlo.
  • Nie je nevyhnutne ochrana v čase menovej krízy, inflácie alebo finančnej krízy.
  • Má skutočnú ekonomickú použiteľnosť ako komodita
  • Má vlastnosti podobné zberateľským kúskom a umeleckým dielam lebo jeho cena je vysoko odvodená od viery, že v budúcnosti to bude mať vyššiu hodnotu.

Myslím si, že je rozumné sa pozerať na zlato ako na niečo ako zberateľský kúsok so skutočným ekonomickým úžitkom. Komoditný aspekt robí zo zlata mizerné investičné aktívum. Avšak, pretože má vlastnosti podobné umeleckým dielam a zberateľským kúskom, môže predstavovať dobrú investíciu pretože ľudia budú veriť že to má nejaké zvláštne vlastnosti úplne nezávislé na jeho ekonomickej užitočnosti. Na druhej strane, tak isto ako pri umeleckých dielach a zberateľských kúskoch bol by som veľmi obozretný pokiaľ ide o to, aby toto aktívum predstavovalo väčšinu vášho portfólia. Nie je veľmi rozumné vytvoriť vaše portfólio na aktíve, ktoré je závislé na väčších bláznoch.

Preložila: Katarína Dobrotinová

Zdroj: Yahoo,FinanciaSense

Facebook komentár