Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania

Jedná sa síce o viac-menej formálne výročie, ale každá ekonomická kríza potrebuje mať svoj oficiálny začiatok. A Americký národný úrad pre ekonomický výskum určil, že Veľká recesia sa začala v decembri roku 2017. Práve vtedy dosiahla miera zamestnanosti v Spojených štátoch svoje historické maximum a začala upadať. Tento trend následne pretrvával počas dvoch dlhých rokov.

Po tomto osudnom decembri sa odohralo niekoľko kritických udalostí. Viac než osem miliónov Američanov prišlo o zamestnanie, hodnota burzových indexov Dow Jones a S&P 500 sa prepadla až o polovicu a hodnoty dôchodkových účtov a bohatstva domácností klesli o bilióny dolárov. Banky pristúpili ku konfiškácii nehnuteľností, ktoré boli zakúpené pomocou problémových úverov. V dôsledku tejto skutočnosti skrachovali mnohé spoločnosti a osobné životy veľkého počtu amerických obyvateľov. Celé obytné štvrte boli doslova vyľudnené.

Odvtedy prešlo desať rokov a americká ekonomika sa v mnohých smeroch zotavila. Zamestnávatelia od roku 2010 neprestajne vytvárajú nové pracovné pozície, akciový trh zažíva rozkvet a ceny nehnuteľností dosahujú historicky najvyššie hodnoty.

Treba však poznamenať, že finančná recesia zanechala na Američanoch isté jazvy. A niektoré z nich sa nikdy úplne nezahoja.

Vezmite si napríklad 58-ročnú Karen Moyersovú z mesta Conroe v štáte Texas. Pred recesiou bola zamestnaná v kaderníckych službách a zhromaždila úctyhodné úspory. Mala ich uložené v investičnom fonde, ktorý bol spravovaný finančným manažérom. V dôsledku finančnej krízy však prišla o väčšinu svojho nasporeného majetku. Dnes pracuje v klenotníckej predajni a jej príjem je výrazne nižší. Ak teraz príde o prácu, súčasné úspory jej vystačia nanajvýš na jeden rok života. Vraví: „Už si nemôžem dovoliť sporiť toľko ako v minulosti. Myslela som si, že sa mi peniaze skrátka musia vrátiť. Nikdy sa tak nastalo.“

Od začiatku Veľkej recesie prešlo desať rokov a prinášame Vám pohľad no to, v ktorých oblastiach sa ekonomika Spojených štátov úspešne zotavila a kde má ešte čo doháňať.

Pracovné pozície sa obnovili, ale pracovná sila sa zmenšila

Ekonomické zotavenie Spojených štátov sa najviac prejavilo v miere nezamestnanosti. V októbri tohto roka dosiahla úroveň 4,1%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu za posledných 16 rokov. Niektoré odvetvia priemyslu dokonca udávajú, že majú problém zaplniť voľné pracovné pozície. Jedná sa najmä o nedostatok zamestnancov v rámci prepravného, stavebného a ropného priemyslu.

Ešte lepším ukazovateľom miery nezamestnanosti je počet ľudí, ktorí si aktívne hľadali prácu a boli z nejakého dôvodu odradení. Prípadne pracujú na čiastočný úväzok, pričom by si radi našli zamestnanie na plný úväzok. Tento ukazovateľ klesol na historicky najnižšiu úroveň, ktorú dosahoval pred finančnou recesiou. Dnes predstavuje 7,9%.

Nezamestnanosť v USA dosahuje najnižšiu úroveň za posledných 16 rokov. Väčšina ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, si ho aj nájdu. Graf zobrazuje vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2000 až 2017:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf

To však nie je všetko. Podiel Američanov, ktorí v súčasnosti pracujú, alebo by chceli pracovať, sa znižuje už niekoľko desaťročí. V roku 2000 dosahoval úroveň 67,3% a v roku 2015 predstavoval už iba 62,5%.

Tento trend symbolizuje skutočnosť, že pracovná sila Spojených štátov postupne starne a veľký podiel pracovne aktívnej populácie odchádza do dôchodku. Ekonómovia Federálnej rezervnej banky v Dallase očakávajú, že počet ľudí ochotných pracovať bude naďalej upadať. Svedčí o tom aj fakt, že miera účasti zamestnancov v produktívnom veku zostáva aj naďalej v depresii. Veľký počet ľudí sa vyhýba zamestnaniu z dôvodu závislosti na opiátoch a nízkym platom, v dôsledku ktorých je práca menej atraktívna. Vysoké náklady na inštitucionálnu starostlivosť o deti zase spôsobujú, že ženy radšej ostávajú doma a starajú sa o svoje potomstvo svojpomocne.

Pracovná sila sa zmenšuje. Miera nezamestnanosti je síce historicky nízka, napriek tomu však starnutie populácie, drogoví závislosť a vysoké náklady na inštitucionálnu starostlivosť o deti spôsobujú, že na pracovnej sile sa zúčastňuje oveľa menej občanov. Graf zobrazuje vývoj veľkosti pracovnej sily v rokoch 2000 až 2017:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf_1

Na trhu práce však existuje aj niekoľko dobrých správ. Mnoho zamestnávateľov začalo poskytovať pracovné pozície aj ľuďom, ktorí boli doteraz nejakým spôsobom znevýhodnení pri hľadaní zamestnania. Janet Yellenová, ktorá je riaditeľkou Fedu, na zasadnutí Spoločného ekonomického výboru povedala, že sa jedná napríklad o osoby v minulosti väznené za kriminálnu činnosť. Vývoj trhu práce tiež viedol k tomu, že africkí Američania sa v podstatne väčšej miere zúčastňujú na pracovnej sile Spojených štátov. V roku 2011 dosahovala ich miera zapojenia do pracovnej sily hodnotu o 3% nižšiu ako je priemer v USA, pričom v tomto roku sa situácia zlepšila a predstavuje už iba 1% pod priemerom.

Mzdy narastajú, ale bohatstvo sa nezotavuje

Dlhoročné zotavovanie ekonomiky sprevádzal zásadný problém nízkych platov. Mzdy ostávali na nízkej úrovni aj napriek klesajúcej nezamestnanosti.

Situácia sa však začala meniť v roku 2015. Minimálna mzda začala narastať a zamestnávatelia sa pomocou vyšších platov snažili získať a udržať si schopných zamestnancov. Priemerný príjem domácností sa dnes nachádza približne na úrovni, ktorú dosahoval v roku 2007. Jeho ročná hodnota predstavuje $59 000.

Federálny rezervný systém zrealizoval v roku 2016 prieskum, podľa ktorého až 70% dospelých obyvateľov žije v pohodlí alebo na prijateľnej úrovni. Výsledky rovnakého prieskumu z roku 2013 hovoria o tom, že spokojných bolo iba 63% Američanov.

Američania zarábajú viac, ako kedykoľvek predtým. Priemerné príjmy domácností dosahujú $59 000 ročne. Graf zobrazuje vývoj miezd v rokoch 2000 až 2016:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf_2

Finančná recesia sa však neprejavila iba na výške príjmov. Zásadne sa prejavila aj na sporení a investíciách. Trojročný prieskum Fedu tvrdí, že priemerná hodnota majetku domácností sa v rokoch 2007 až 2013 prepadla až o 40%. V roku 2016 pritom zaznamenala iba mierne zotavenie.

Karen Dynanová, ktorá profesorkou ekonomiky na Harvardovej univerzite a bývalou hlavnou ekonómkou ministerstva financií USA, vraví: „Nie je prekvapením, že sa ľudia nenachádzajú v situácií, aká vládla v roku 2007. Je však zarážajúce, že nedosahujeme ani stav, ktorý sme zaznamenávali pred 20 rokmi. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že populácia zostarla a mnohí ľudia sa blížia k dôchodku.“

Majetok domácností je tiež ovplyvnený rasovým zložením obyvateľstva. Afroamerické domácnosti disponujú jednou desatinou majetku bielych obyvateľov. Treba tiež poznamenať, že celková platová nerovnosť dosiahla v roku 2016 svoju historicky najvyššiu úroveň.

Hodnota majetku domácností sa nezmenila. Americké rodiny iba veľmi pomaly nadobúdajú majetok, ktorý stratili počas recesie. Graf zobrazuje priemernú hodnotu majetku amerických domácností v rokoch 1989 až 2016:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf_3

Úpadok celkovej hodnoty majetku domácností má očividné dopady na dôchodkové zabezpečenie. Podľa štúdie Fedu z roku 2016 až 28% Američanov nad 18 rokov uvádza, že nedisponuje žiadnymi úsporami. Analytická spoločnosť Gallup však tvrdí, že napriek súčasnej situácii si Američania zachovávajú relatívne pozitívny názor na vec. 54% obyvateľov, ktorí zatiaľ nedosiahli dôchodkový vek, tvrdí, že po odchode do dôchodku budú schopní žiť pohodlne. Tento podiel predstavuje oproti roku 2012 zvýšenie z 38%, avšak ešte stále nedosahuje hodnoty spred finančnej recesie.

Ceny nehnuteľností narastajú, ale domy kupuje menej ľudí

Pokles hodnoty majetku domácností sa prejavil najmä na trhu s nehnuteľnosťami.

Prehlbovanie finančnej krízy spôsobilo, že počet nesplácaných hypoték vzrástol na 11,5%. V dôsledku tohto trendu boli v čase krízy skonfiškované milióny domovov. Celkový majetok vlastníkov domov bol počas troch rokov zredukovaný až o polovicu.

Trh s nehnuteľnosťami je v súčasnosti zotavený a hypotéky sa stabilizovali. Majetok vlastníkov domov dokonca prekračuje úroveň, ktorou sa vyznačoval pred začiatkom recesie. Objem nesplácaných hypoték sa približuje historickému minimu o hodnote 1,42%, ktoré trh zaznamenával v roku 2005.

Trh s nehnuteľnosťami sa zotavil rýchlo. Majetok vlastníkov domov narastá v dôsledku zvyšovania cien nehnuteľností a znižovaniu objemu nesplácaných hypoték. Graf zobrazuje vývoj v rokoch 2000 až 2017:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf_4

V súčasnosti však platí, že vlastníctvo domu už nie je také populárne ako v minulosti. Miera vlastníctva domov dosahovala v roku 2014 hodnotu 69,4% a v priebehu minulého roku klesla na úroveň 63,1%. Iba nedávno sa začala znovu zvyšovať.

Príčiny tohto trendu sú relatívne komplexné. Mladým ľuďom, ktorí si kupujú svoju prvú nehnuteľnosť, bráni zúčastniť sa na trhu niekoľko faktorov. Patria medzi ne prísne opatrenia pri poskytovaní úverov, neisté príjmy, náročné splácanie študentských úverov a rýchly rast cien domov v mestách s dostupnými pracovnými miestami. V dôsledku týchto činiteľov sú mnohí mladí ľudia odkázaní na trh s bytmi. Zarážajúcim je tiež fakt, že veľká časť mladých ľudí si bývanie ani nekupuje a ani neprenajíma. Americký štatistický úrad tvrdí, že v roku 2015 žil až jeden z troch mladých ľudí so svojimi rodičmi. V roku 2005 to bol iba jeden zo štyroch.

V roku 2005 to bol iba jeden zo štyroch.

Mnohí si nemôžu dovoliť vlastniť dom. Prísne opatrenia pri poskytovaní úverov a nízky nárast miezd spôsobuje, že prenájom nehnuteľností je populárnejší ako nákup:
Od_Velkej_recesie_uplynulo_10_rokov_ako_sa_zotavili_Americania_graf_5

Ekonómovia v posledných mesiacoch pozorne monitorujú horizont a sledujú náznaky ďalšej finančnej krízy, ktorá by mohla destabilizovať americké rodiny. Medzi potenciálne riziká radia všetko od narastajúcich úrokových sadzieb až po rizikové úvery na nákup automobilov.

Martin Gruenberg je predsedom Federálnej spoločnosti pre poistenie vkladov (FDIC). V novembri sa vyjadril, že rušenie regulačných opatrení, ktoré boli prijaté za cieľom eliminácie následkov finančnej krízy, môže viesť k vzniku nových problémov. Povedal: „História potvrdila, že zárodky bankových kríz vznikajú práve vtedy, keď banky nadobudnú sebavedomie a myslia si, že ich nemôže postihnúť nič zlé.“

Gruenberg ďalej vyhlásil, že v dôsledku zrušenia zákona Dodd-Frank, ktorý dozerá na činnosť týchto inštitúcií a chráni spotrebiteľov, bude oveľa náročnejšie ochrániť ekonomiku a vyvarovať sa kríze, akú sme zažili pred desiatimi rokmi.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Bloomberg, CNN

Facebook komentár