15_najstastnejsi_krajin_sveta_2017

Ak chcete dosiahnuť ozajstné šťastie, nová správa navrhuje, že by ste mali zabudnúť na nákup nového automobilu, skúste si kúpiť šál a rukavice a vydajte sa do Nórska.

Krajina, ktorá je známou pre svoje dobré verejné služby a politickú stabilitu – Nórsko v aktuálnom rebríčku sa dostala na vrchnú pozíciu najšťastnejších krajín sveta, keďže prekonala Dánsko v správe, známej ako World Happiness Report (Správa o celosvetovom šťastí).

Štúdia, ktorá meria sociálne faktory ale aj ekonomické dáta, poukazuje na obmedzenie finančných faktorov, ktoré nie sú až tak dôležité pre dosiahnutie celkového šťastia. Z tohto dôvodu, Nórsko dosiahlo pozitívnejšie výsledky, aj napriek tomu že ich ekonomika bola zasiahnutá prudkým poklesom cien ropy. Medzitým šťastiu sa v USA nedarí aj cez zlepšovanie situácie, aj napriek rastúcim príjmom.

Súvisiace: $6 miliardová investícia do realít zmiernila problémy obrieho ropného fondu

Jeffrey Sachs – riaditeľ Sustainable Development Solutions Network, ktorá vytvorila správu v spojení s Organizáciou spojených národov poznamenal: “Táto správa prináša dôkazy o tom, že šťastie je výsledkom vytvárania silných sociálnych základov. Je čas stavať sociálnu dôveru a zdravý život a nie zbrane alebo múry. Skúsme na to upozorniť aj našich vedúcich predstaviteľov.”

Nórsko sa z minuloročného štvrtého miesta dostalo na prvé miesto v každo-ročnom rebríčku ktorý kombinuje ekonomické, zdravotné a volebné údaje pre približne 3000 respondentov, v každej z viac ako 150 krajinách. Do prvej päťky sa pripojili ďalšie severské štáty ako Dánsko, Island, Fínsko a člen strednej Európy – Švajčiarsko, ktoré v priemere porovnateľnej úrovne šťastia dosiahlo hodnotu 7,5 z 10.

Holandsko, Kanada, Nový Zéland, Austrália a Švédsko sa dostali do Top 10.

  1. Nórsko (7,53)
  2. Dánsko (7,52)
  3. Island (7,50)
  4. Švajčiarsko (7,49)
  5. Fínsko (7,46)
  6. Holandsko (7,37)
  7. Kanada (7,31)
  8. Nový Zéland (7,31)
  9. Austrália (7,28)
  10. Švédsko (7,28)
  11. Izrael (7,21)
  12. Kostarika (7,07)
  13. Rakúsko (7,0)
  14. USA (6,99)
  15. Írsko (6,97)

Hodnota šťastia v USA podľa správy, počas minulého roka poklesla. Aj napriek rastúcim mzdám, celková hodnota šťastia v celosvetovom meradle poklesla z 13. miesta na 14., čo ukazuje na potrebu komplexnejšieho prístupu zo strany vlád.

Sachs, v časti správy nazvanej “Obnovenie amerického šťastia” poznamenal: “Prevládajúce politické nastavenie v Spojených štátoch amerických je zamerané na zvýšenie hospodárskeho rastu, s cieľom obnoviť “americký sen” a pocity šťastia. Ale tieto údaje jednoznačne preukázali, že sa jedná o nevhodný prístup.”

Príjem na osobu od roku 1960 vzrástol 3-násobne, ale meria šťastia vzkriesená nebola – dokonca v uplynulom desaťročí poklesla od 7,5 na 6,8 (z 10).

“Spojené štáty môžu a mali by zvyšovať hodnotu šťastie tým, že začnú riešiť americké mnohotvárne sociálne oblasti, vrátane nebezpečne rastúcej nerovnosti, korupcie, izolácie a nedôvery, než sa zameriavať výlučne, alebo dokonca predovšetkým iba na hospodársky rast, najmä preto, že konkrétne návrhy v tomto smere by sa skôr zhoršili, než by viedli k zmierneniu prehlbujúcej sa sociálnej kríze. ”

Tieto pripomienky nasledujú po nedávnom prejave Helen Clarkovej, ktorá je vedúcou Rozvojového programu OSN (UNDP), v ktorom sa vyslovila proti “tyranii HDP (hrubého domáceho produktu)”, kde taktiež poukázala na oveľa vyššiu dôležitosť rastu.

Súvisiace: Najmladšou miliardárkou na svete je nórska tínedžerka

USA bola zaradená tesne pred Írsko, ktoré sa dostalo na 15. miesto, a bolo nasledované Nemeckom (16), Veľkou Britániou (19) a Francúzskom (31).

Správa však poznamenala, že ekonomické faktory do určitej miery prispievajú k dosiahnutiu sociálnej súdržnosti a celkovej úrovni šťastia. Desať krajín, ktoré sa dostali na spodnú hranicu boli jednými z najchudobnejších krajín na svete a ich hodnota šťastia v priemere dosiahla úroveň 3 z 10.

Zahŕňali Jemen, Južný Sudán, Libériu, Guinea, Togo, Rwandu, Sýriu, Tanzániu, Burundi a Stredoafrickú republiku.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: New York Times, Chicago Tribune

Facebook komentár