Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke and Janet Yellen,

Paul Volcker, Janet Yellenová, Alan Greenspan a Ben Bernanke.

Štyria bývalí vedúci predstavitelia Federálneho rezervného systému varovali, že narušenie nezávislosti centrálnej banky oslabí finančné trhy a poškodí hospodárstvo.

Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke a Janet Yellenová prišli s očividným verejným pokarhaní prezidenta USA – Donalda Trumpa, keďže sa podeli o svoje názory v správe denníka Wall Street Journal, kde uviedli že americká centrálna banka musí byť schopná robiť rozhodnutia „na základe najlepších záujmov“ národa a nie záujmov malej skupiny politikov.““

Bývalí centrálni bankári neuvádzajú konkrétne Trumpa, ale americký prezident už niekoľko krát kritizoval stratégie svojho menovaného člena v najvyššej pozícií Fedu – Jerome Powella. Trump verejne požiadal Powella, aby vykonal zníženie úrokových sadzieb a odmietol vylúčiť možnosť jeho nahradenia.

Bývalí vedúci predstavitelia Fedu napísali: „Sme jednotní v presvedčení, že Fed a jeho predseda musia mať možnosť konať nezávisle a v najlepšom záujme hospodárstva, bez krátkodobých politických tlakov, a najmä bez hrozby odstránenia alebo zmeny na postoch vedúcich predstaviteľov Fedu, najmä čo sa týka politických dôvodov.“

Samotný Trump koncom roka 2017 vymenoval investičného bankára – Powella, čím nahradil Yellenovú ako predsedkyňu Fedu, najsilnejšej centrálnej banky sveta. Fed v priebehu minulého týždňa vykonal prvé zníženie úrokových sadzieb za 11 rokov, čo niektorí ekonómovia spochybnili, pretože americká ekonomika je pomerne silná a nezamestnanosť sa nachádza na nízkych hodnotách.

Bývalí predsedovia Fedu, ktorých menovali demokratickí aj republikánski prezidenti, v utorok poznamenali, že hospodárstvo môže utrpieť, keď budú centrálne banky nútené reagovať na krátkodobé politické úvahy, namiesto toho, aby sa pri svojich politických rozhodnutiach opierali o ekonomické údaje a dlhodobé politické ciele.

„Dokonca aj dojem, že rozhodnutia menovej politiky sú politicky motivované alebo ovplyvňované hrozbami, ktoré tvorcovia politiky nebudú schopní plniť svoje funkčné obdobie, môže oslabiť dôveru verejnosti, že centrálna banka koná v najlepšom záujme hospodárstva. ,” povedali. „To môže viesť k nestabilným finančným trhom a horším hospodárskym výsledkom.“

Skupina však uznala, že voľby majú dôsledky pre toho, kto riadi menovú politiku národa, avšak dúfajú, že ďalší vedúci predstaviteľ Fedu bude vybraný pomocou procesu, ktorý minimalizuje politické zásahy.

Napísali: „Po skončení štvorročného funkčného obdobia súčasného predsedu bude mať prezident možnosť opätovne ho vymenovať, alebo si vybrať niekoho nového. Túto nomináciu bude musieť ratifikovať Senát. Dúfame, že keď sa toto rozhodnutie prijme, bude sa výber zakladať na spôsobilosti a integrite potenciálneho kandidáta, nie na politickej lojalite alebo prísľube konkrétnych opatrení.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ

Facebook komentár