Tak toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku Twitteri

Stáročia premýšľalo  ľudstvo  o sile nášho vedomia. Môžeme nájsť množstvo výrokov starých ako Biblia „Ako človek myslí vo svojom srdci, taký je.“

Alebo také nové ako Tajomstvo vyhlasujú „ Zákon  príťažlivosti.“  Múdri ľudia mnohých filozofií a vier tvrdili, že to čomu veríme má vplyv na to, kým sa staneme.

Môže sa však toto  isté  aplikovať aj na naše finančné záležitosti? Môžu  sa veci, v ktoré veríte spiknúť a brániť Vám  v bohatnutí?

Ak je to pravda, ktoré druhy myšlienok Vás môžu brzdiť? Áno, ak je tak,  je možné nahradiť ich myšlienkami,   ktoré by Vám pomohli dosiahnuť Váš úplný finančný potenciál?

6 nesprávnych domnienok, ktoré Vám bránia stať sa bohatým:

1) Veríte v to, že s Vaším platom nemôžete zbohatnúť.

Ak míňate celú svoju výplatu, je ľahké myslieť si, že nikdy nevytvoríte žiadne úspory. Ako by ste mohli ušetriť stovky tisíc, keď ledva vyžijete do nasledujúceho výplatného dňa?

2) Myslíte si, že peniaze sú zlo.

Je to všeobecné presvedčenie. Často nesprávne citovaný Biblický verš „ Peniaze sú     koreňom všetkého zla.“ Presne je to však  „ láska k peniazom  je koreňom…“ Vyznávači mnohých náboženstiev veria v to, že by ste sa mali separovať od sveta a jeho boháčov – presnejšie nám hovoria, stať sa bohatým, je to čomu by sme sa mali vyhnúť.

3) Myslíte si, že si nezaslúžite peniaze.

Možno si myslíte, že obrovská suma na bankovom účte je odmena za bytie dobrým človekom. Avšak ak ste aj Vy ako mnoho z nás  a v minulosti sa Vám stali  isté veci, ktoré nie sú zdrojom Vašej pýchy.

Je ľahké uveriť, že si nezaslúžite mať žiadne peniaze.  Vlastne, bolo by nesprávne mať  rastúci bankový účet  alebo dôchodkové sporenie (IRA).

4) Všetci bohatí ľudia sú nečestný a neetický.

Mnohí veria v to, že ktokoľvek s plnými vreckami musel klamať, podvádzať a kradnúť, aby sa dostal tam kde je dnes. Naopak, Vás to utvrdzuje v tom, že vaša chudoba je niečo, na čo môžete byť hrdý.

Možno si hovoríte, „ Vyberám  si byť poctivý a chudobný, radšej ako byť bohatým a zlodejským ako oni.“

5) Bohatí sú šťastní aj nie sú.

Táto predstava  sa posilňuje vždy keď vidíte výhercu lotta oznamujúceho: Zbohatnutie  je                                                                                        vec čírej náhody.

A od  kedy neviete kontrolovať šťastie, nemáte žiadnu kontrolu nad  faktom, že ste stále chudobný.

6) Myslíte si, že keď sa stanete bohatým stratíte priateľov alebo rodinu.

Videli ste ako pár vašich priateľov dosiahlo finančný úspech a postupne sa vytratili z Vášho života. Nechcete aby sa to stalo aj Vám ,  tak porovnávate bohatnutie so stratením Vašich kamarátov.

A tak predpokladáte, že najlepšia stratégia je nedosiahnuť žiadny čistý zisk.

Namiesto toho by ste mali myslieť takto:

Ak považujete  niektoré z týchto negatívnych  myšlienok  za pravdivé – alebo len chcete získať kontrolu nad vašimi financiami – vezmite si nasledovné pozitívne tvrdenia ohľadom Vašich financií k srdcu.

1. Vy nie ste Vaše peniaze.

Mať – alebo nemať- veľký bankový  účet nie je obrazom Vašej hodnoty ako človeka. Nemali by seba ani iných posudzovať  takto, ani nechať sa tak posudzovať  od iných.

2. Uvedomte si, že peniaze sú len vhodný prostriedok na uchovanie bohatstva a umožnenie obchodovania.

Pamätajte: bohatstvo je len nástroj.

Použite svoj rastúci ekonomický status ako kritérium  na zhodnotenie či dosahujete Vaše finančné ciele.

3. Byť pri peniazoch alebo mať ich nedostatok nie je cnosť alebo etický úpadok.

Každé dôkladné zovšeobecňovanie bohatých alebo chudobných  je nesprávne a fanatické. Súdenie morálky jednotlivca na základe jeho alebo jej bohatstva je zlé a môže Vás uväzniť v nesprávnej paradigme o peniazoch.

4. Vy určujete, kto sú Vaši priatelia.

To, že zbohatnete nezmení Vás alebo Vašich priateľov. To platí  práve vtedy, ak  svoj majetok nevystavujete pred nimi na obdiv .

5. A áno, môžete ovplyvniť svoju peňažnú budúcnosť.

Nie je to len o šťastí. Mnoho ľudí zbohatlo práve šetrením a odkladaním trošky peňazí každý mesiac, teda  ich  hromadením .
Šetrenie peňazí z Vášho príjmu  môže byť ťažké, ale nie je to nemožné.

Vedci, filozofi a teológovia budú pravdepodobne nepretržite diskutovať ako naše myšlienky ovplyvňujú našu budúcnosť.
Ale, medzitým, si neublížite dobrými myšlienkami o peniazoch. Kto vie? Možno to, načo práve myslíte Vám  pomôže v budúcnosti zbohatnúť.

Preložil: Anna Kontárová

Zdroj: U.S. News & World Report

Facebook komentár