Veľa rodičov, ktorí chcú aby ich deti rozumeli investovaniu používajú vyučovacie metódy založené na výbere aktívnych akcií. Dajú dieťaťu reálny alebo fiktívny dolár a investujú do akcií firiem ako Walt Disney, Nintendo, Electronic Arts alebo Nike – teda firiem, ktoré deti poznajú a priamo sa ich týkajú.

Potom sledujú ako ceny rastú a padajú. Je to napätá hra rovnako ako keď študenti v triede súťažia kto dokáže vybudovať najprosperujúcejšie portfólio. Ale ak veríte v pasívne investičné stratégie, tieto lekcie vynechajte rovnako ako najdôležitejšie finančné pojmy: sporiť pravidelne, vyhnúť sa vysokým poplatkom, investovať nie kvôli zisku, ale kvôli dosiahnutiu svojich cieľov, zobrať sa seba čo najmenšie možné riziko.

Nedávno bol uverejnený rozhovor s Johnom „Jackom“ Bogleom, legendárnym zakladateľom The Vanguard Group a prezidentom výskumného centra finančných trhov Vanguard Bogle, o myšlienkach ako naučiť deti pasívnemu investovaniu.

Podľa prieskumu spoločnosti Gallup – investície do akcií padli na rekordne nízku úroveň od roku 2009, keď iba 52% Američanov vlastní akcie, vrátane tých, ktorí uvažujú o ich predaji. Dôvera a vedomosti pri investovaní sú pri investovaní kľúčovým darom pre vaše deti.. Bogle poskytuje usmernenia ako prekonať strach, pochybnosti a pokušenia, ktoré môžu ohroziť Vaše odhodlanie pri pasívnom investovaní.

„Každý rok si myslím, že by som mohol investovať lepšie ako doteraz. Potom ale nastane kolísanie na trhu a ja si poviem, že nie som až taký hlupák aký som si  myslel, že som.“

Jack Bogle, Vanguard Group

1. Po čom ste túžili ako deti najviac a ako ste to dosiahli?

Keď mal Bogle šestnásť použil svoje cez leto zarobené peniaze na pošte ku kúpe drahého bicykla. Bicykel značky Raleigh stál 30 dolárov, bicykloval sa na ňom až kým si neroztrhol reťaz. To preňho znamenalo stop bicyklovaniu – pretože nechcel riskovať zranenie, hoci stačilo iba naolejovať reťaz. Uvádza: „To bol môj neustály problém, ale v každom prípade som sa bicykloval veľmi rád,“ … „Keď som bol dieťa, tak som šetril a šetril a potom som mal, čo som chcel.“ (Bogle tento príbeh nerozpráva svojim vnúčatám, hoci týmto príkladom ilustruje hodnotu úspor ako prostriedku na dosiahnutie svojho cieľa). Cesta, ktorú ukazoval svojim deťom bola tá, že úspory sú nutnosť. Každému z jeho šiestich detí Bogle založil investičné účty kvôli vzdelaniu, keď ešte boli malí. Keď nepotrebovali peniaze na školu, tak mali peniaze k dispozícii na kúpu ich prvého bývania. Bogle dodáva: „Naučili sa tak hodnote nasporených peňazí vopred.“

2. Byť pohodlný rovnako ako ostatní

Okrem jeho najstaršieho syna, momentálne manažéra hedžového fondu, Bogleho deti o investovanie neprejavovali veľký záujem. Bogle ich v rozhovoroch k tomu nikdy nenútil. Každému z jeho trinástich vnúčat, ktoré sú v rozmedzí od trinástich do dvadsiatich rokov Bogle pravidelne kupuje akcie vo fonde – Vanguard Balanced Index Fund (VBINX), ktorý je zložený zo 60% z amerických akcií a zo 40% z amerických dlhopisov.

„Máme malý  pokles na konci roka“, vraví Bogle, keď sa zmieňuje o výsledkoch investícií jeho vnúčat. Pokiaľ ide o sumu, ktorá im pripadne na konci, Bogle necíti výčitky svedomia, o ktoré by sa mal podeliť s nimi. Vraví, že nemá vyhranený názor na to, či by pre nich boli dodatočné informácie lepšie. „Pre mňa je najlepší prístup ten, keď nemám žiadne informácie o množstve peňazí vo fonde. Môj zástupca im to môže vysvetliť.“

3. Kúzlo zloženého výnosu je jednoduché

Bogle toto nerobí so svojimi deťmi, ale on si myslí, že je to jednoduchá myšlienka ako z niekoho vytiahnuť 10$ – alebo dve päťky – a ukazuje ako zložené úroky pracujú v čase. 10$ investícia sa zdvojnásobí každých 10 rokov.

Inak, trocha komplikovanejšie povedané o zložených úrokoch: 10$ investícia vám prinesie 70-centový výnos, čo je zisk 7 percent ročne. V 11. roku bude váš akumulovaný zisk väčší ako 10$. To bude prvý rok, v ktorom spoločný fond vyprodukuje viac úrokov ako základný fond. To je podstata lekcie. Úspory sú produktívne v čase. Po 30 rokoch bude mať počiatočná investícia 10$ hodnotu viac ako 75$ bez dodatočného vkladu.

4. Indexový fond ako vhodný nástroj na učenie

Nakúp akcie v indexovom fonde, keď sú deti v polovici teenagerského veku je ideálne s malým podielom peňazí, ktoré si deti nasporili. Toto bude zároveň dobrým momentom ako povedať deťom o čom je indexový fond a porovnať poplatky v ňom s poplatkami v aktívne riadenom fonde.

Je dôležité ako roky plynú, aby deti mohli vidieť ako fond funguje, ako získava a stráca na hodnote. Po čase deti rozšíria svoje portfóliá o ďalšie cenné papiere a tu nastane čas na prednášku o trpezlivosti pri investovaní.

5. Pochybnosti sú súčasťou procesu

Je neuveriteľne ťažké držať sa pasívnej stratégie investovania keď, ako v rokoch 2008 – 2009, sa svet prepadá. Zástancovia pasívneho investovania sa otočia čelom proti stádu: budú predávať, keď všetci nakupujú a nakupovať, keď všetci predávajú.

Prekvapujúco, Bogle, otec indexového fondu, hovorí, že dostane strach a pochybnosť o správnosti jeho prístupu. „Každý rok si myslím, že by som mohol investovať lepšie ako doteraz. Potom ale nastane kolísanie na trhu a ja si poviem, že nie som taký hlupák ako som si  myslel, že som,“ vraví.

6. Ži podľa svojich očakávaní

Najdôležitejším prvkom, na ktorý Bogle poukazoval – spomenul ho pri bicykloch Raleigh a pri podieľaní sa na investovaní peňazí svojich detí – je to, že rodičia musia robiť tak ako kážu. Ak kážu úspory a napriek tomu požičiavajú a míňajú, deti ich nebudú počúvať. Ak budú deťom ukazovať ako sa sporí, budú mať aj oni pravdepodobne takí istí prístup k ich peniazom.

To je možno dôvod, prečo  Bogle hovorí, že jeho deti a vnúčatá investujú tiež. Inými slovami nasledujú jeho stratégie napriek faktu, že ich k tomu nikdy nenútil.

„Nie som si istý, čo ešte dodať k téme. Deti sú skutočne bystré a všímavé,“ hovorí Bogle. „Žijú podľa svojich očakávaní, alebo nie?“

Preložil:  Luboš Slávik

Zdroj: The Motley Fool

Facebook komentár