13_navykov_ktore_ucite_svoje_deti_a_mohli_by_im_zabranit_zbohatnut_2017

Pracoval som ako verejný certifikovaný účtovník pre bohatých jednotlivcov viac ako 30 rokov. Navyše som strávil päť rokov štúdiom peňažných zvykov bohatých a chudobných v mojej štúdii nazvanej „Zvyky bohatých“.

Keď cestujem krajinou prednášať študentom vysokých škôl a univerzít o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa stali finančne úspešní, vždy začnem svoju prezentáciu troma otázkami:

 • Koľkí chcú byť finančne úspešní v živote?
 • Koľkí si myslia, že budú finančne úspešní v živote?

Takmer vždy, keď som sa opýtal prvé dve otázky, všetky ruky sa zodvihli. Potom som sa opýtal magickú tretiu otázku:

 • Koľkí z vás mali v škole kurz o tom, ako byť v živote finančne úspešní?

Ani jedna ruka sa nezodvihla do vzduchu, ešte nikdy. Je jasné, že každý študent chce byť úspešný a myslí si, že úspešný aj bude. Ale žiadny z nich nebol učení svojimi rodičmi alebo školským systémom, ako byť v živote finančne úspešný.

Nielen, že tam nie sú žiadne kurzy o základných princípoch finančnej gramotnosti, ale existujú len málo, a ak vôbec, kurzy výučby základnej finančnej gramotnosti. Kladieme na naše deti, aby boli finančne negramotné a zlyhávali v živote.

Súvisiace: Brilantná rada otca ako pripraviť svoje deti na to, že budú miliardári

Niet divu, že väčšina Američanov žije od výplaty k výplate? Že väčšina Američanov hromadí viac dlhov než majetku? Že mnoho Američanov stratí svoje domovy, ak stratia prácu? Je sa čomu čudovať, že Američania si nemôžu dovoliť školu pre svoje deti a že dlh študentskej pôžičky je teraz najväčším typom spotrebiteľského dlhu?

Tu sú niektoré štatistické údaje z mojej päťročnej štúdie na každodenné návyky bohatých:

 • 72 % bohatých pozná svoj zostatok na účte
 • 6 % bohatých hrá lotériu
 • 80 % bohatých sa zameriava najmenej na jeden cieľ
 • 62 % bohatých si čistí zuby niťou každý deň
 • 21 % bohatých má nadváhu 30 libier alebo viac
 • 63 % bohatých minie na rekreačné aktivity na internete menej ako hodinu denne
 • 83 % bohatých navštevuje kvôli svojím deťom noc „späť do školy“ (pozn. prekladateľa: tzv. rodičovské združenie pred nástupom detí späť do školy)
 • 29 % bohatých má jedno alebo viac detí, ktoré sú vyznamenané
 • 63 % bohatých počúva audio knihy počas cestovania
 • 67 % bohatých pozerá TV menej ako jednu hodinu denne
 • 9 % bohatých pozerá reality šou
 • 79 % bohatých používa internetovú sieť za mesiac päť hodín a viac
 • 79 % bohatých verí, že sú zodpovední za svoje finančné okolnosti

Úspešní milionári v mojej štúdii povedali, že pridelenú väčšinu svojich bohatých návykov ich naučili rodičia, keď boli ešte deťmi.

Rodičia a učitelia potrebujú naučiť deti bohatým návykom. Tu je niekoľko príkladov:

 • Obmedziť TV, sociálne siete, video hry a používanie mobilu na najviac jednu hodinu denne.
 • Požadovať, aby deti čítali raz do týždňa jednu knihu založenú na skutočných udalostiach a napísali jednostranné zhrnutie toho, čo sa naučili, na kontrolu rodičom.
 • Požadovať od detí aeróbne cvičenie 20 – 30 minút denne.
 • Mať napísaný text ich myšlienok, budúcnosti.
 • Vyžadovať, aby mali deti stanovené mesačné, ročné a dlhodobé ciele
 • Požadovať v produktívnom veku detí aby pracovali alebo vykonávali dobrovoľníctvo minimálne 10 hodín týždenne.
 • Vyžadovať, aby si deti ušetrili aspoň 25 % svojich príjmov alebo peňažných darov, ktoré dostávajú.
 • Učte deti dôležitosti rodiny, priateľov, učiteľov, trénerov atď. keď sa niečo udeje, či už dobré alebo zlé, v ich živote.
 • Učte deti posielať ďakovné karty jednotlivcom, ktorí im v nejakom prípade pomohli.
 • Uistite deti, že chyby sú dobré a nie zlé. Deti musia pochopiť, že samotným základom úspechu je stavať na ponaučeniach z vlastných chýb, z ktorých sa učíme.
 • Disciplinované deti, keď stratia trpezlivosť, chápu dôsledok svojho hnevu. Je to najnákladnejšia emócia. Kvôli nej ľudia dostávajú „padáka“, zapríčiňuje rozvody a ničí vzťahy.
 • Učte deti, že snaha o finančný úspech je dobrá vec.
 • Deti sa potrebujú naučiť, ako hospodáriť s peniazmi. Otvorte im bežný účet alebo sporiaci účet, čo ich núti využiť svoje úspory na kúpu toho, čo oni chcú. Toto učia deti, ktoré nemajú nárok na nič.
 • Požadujte od detí účasť aspoň v jednej nešportovej mimoškolskej skupine, v škole alebo mimo nej.
 • Rodičia a deti potrebujú, aby sa aspoň hodinu denne rozprávali navzájom. Nie na Facebook-u, ani na mobile, ale tvárou v tvár. Jedine kvalitný čas je hodnotný čas.
 • Učte deti, ako riadiť svoj čas. Naučte ich vytvoriť zoznam denných úloh. Môžu si svoj zoznam zavesiť na dvere spálne, takže ho rodičia môžu každý deň kontrolovať.

Je zrejmé, že nie je možné sledovať všetky odporúčané návyky bohatých, ktoré som uviedol vyššie. Z môjho výskumu som sa dozvedel, že všetko čo treba urobiť, je zobrať jeden alebo dva návyky bohatých, aby sme kompletne zmenili život.

Súvisiace: 8 spôsobov, ako môže vaša výchova ovplyvniť vaše finančné návyky

Čítanie návykov, v ich vlastnom záujme, môže nastaviť vaše deti až na kariérny postup. Zvyk úspor, ktorý si osvoja, môže nastaviť vaše deti tak, aby boli finančne nezávislé. Zvyk učenia, ktorý si osvoja, môže nastaviť vaše deti na dlhý, zdravý život. Rozhovory narodenín alebo životných udalostí, ktoré si osvoja, môžu nastaviť vaše deti na nadväzovanie silných vzťahov.

Vyzdvihnite len dva návyky učenia detí a udržte ich na vrchole po dobu šiestich mesiacov. Po šiestich mesiacoch by si mali zvyky udržať.

Preložila: Jana Vdovjaková

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Fortune, Yahoo, NYTimes

Facebook komentár