Rovnako ako si hľadáme správneho partnera v našom súkromnom živote, hľadáme si ho aj v prípade, ak chceme rozbehnúť vlastný biznis. Práca s biznis partnerom môže drasticky zmeniť dynamiku prevádzkovania vášho obchodu. Správny partner môže znásobiť vaše šance na úspech; nesprávny partner váš podnik zloží na kolená.

Existuje množstvo dobrých dôvodov na partnerstvo: potreba rozdeliť si prácu, vyrovnať schopnosti, túžba spolupracovať s inými vs. samostatnosť a rozdelenie finančnej záťaže. Existujú však aj naozaj zlé dôvody na spoluprácu: pracovať s niekým iba preto, že sa bojíte zraniť jeho city, preto, že súcitíte so svojim manželom alebo opusteným priateľom alebo preto po svojom boku potrebujete niekoho, kto vyzdvihne vyše myšlienky (ako protiklad k poskytovaniu konštruktívnej kritiky). Mám množstvo priateľov, ktorí mali partnerov práve z týchto zlých dôvodov a viedlo to ku sklamaniu a niekedy aj k dlhotrvajúcim súdnym sporom.

Nie je vôbec ľahké nájsť  toho správneho partnera. Najúspešnejšie a najviac naplnené partnerstvá sú založené na skupine filozofií, ktoré partneri zdieľajú. V mojej knihe, som vymedzila viacero vecí, ktoré si je treba uvedomiť v prípade, že hľadáme správneho partnera:

1. Jasné predstavy. Partneri musia mať jasné predstavy ako sami o sebe, tak aj o benefitoch, ktoré by mali z ich partnerstva plynúť. Úprimne, tu je to kritické.

2. Zdieľanie hodnôt a vízií. Ak partneri majú rozdielne ciele, obchod nemôže byť úspešný. Ak jeden z nich plánuje medzinárodnú expanziu a druhý chce ostať na domácom trhu, rozdiely vo vízií môže viesť k tomu, že sa začnú navzájom sabotovať. Nesúlad v osobných hodnotách, ako je presnosť a dobročinnosť má na firmu tiež negatívny dopad.

3. Vzájomná dôvera. Silné  partnerstvo je založené na vzájomnej dôvere; tá maximalizuje šťastie a úspech všetkých zainteresovaných strán. Ak dôjde k chybám, partneri sa musia podržať, spoločne ich napraviť a znovu obchod priviesť na správnu cestu.

4. Férová deľba užitočnosti. Partneri musia prispievať rovnakým množstvom užitočnosti ak chcú, aby ich vzťah prežil, vrátane finančných zdrojov, silnej obchodnej siete a kontaktov, zoznamu klientov, posudkov, expertíz a podobne. Partneri môžu spolupracovať na tvorbe nových myšlienok a obchodných plánov, ponúkajúc svoje rozdielne perspektívy na potenciálne chyby; jeden druhému pomáhajú zlepšovať svoje nápady a vytvárať spoločnú víziu.

5. Komplementárna sila. Žiaden jedinec nie je pánom všetkého. Čím viac rozličných skúseností  každý partner má, tým jednoduchší bude začiatok, budovanie, rast a vedenie vášho podniku. V tomto prípade si však každý z partnerov musí uvedomiť aj svoje nedostatky a slabosti.

6. Záväzok. Partneri si od začiatku musia určiť výšku záväzku voči podniku, aby nedochádzalo k nepriateľstvu ak jeden z nich prispieva viac ako druhý. Ideálny stav je vtedy, ak každý z nich je samostatne motivovaným jednotlivcom a každý má inú zodpovednosť, čo zaručí, že sa nepretržite posúvajú vpred.

7. Vzájomný rešpekt. Partneri sa musia vzájomne rešpektovať, čo prispieva k otvorenej konštruktívnej kritike. Zaistenie rovnosti hneď na začiatku znamená, že vzájomne rešpektujú názory a myšlienky toho druhého. Rovnosť znamená, že myšlienky, názory a presvedčenia každej osoby sú považované za hodnotné.

Zdroj: WikiHow.com

Facebook komentár