EU_mozu_Facebooku_nariadit_odstranovanie_nezakonnych_komentarov

Súdy v Európskej únii môžu spoločnosti Facebook nariadiť, aby odstránila komentáre používateľov jej služieb po celom svete, ktoré boli označené za nezákonné. S týmto vyjadrením počas dnešného dňa prišiel najvyšší súd Európskej únie.

Tento rozsudok súvisí s prípadom, ktorý podala na rakúsky súd Eva Glawisching-Piesczek, kde požadovala odstránenie príspevku na Facebooku, ktorý sa týka jej osoby a podľa jej tvrdení ju urazil a zahanbil, keďže ho mohol mohol vidieť ktorýkoľvek používateľ Facebooku.

Európsky súdny dvor vo svojom vyhlásení uviedol: „Právo EÚ nebráni hostiteľskému poskytovateľovi, ako je napríklad Facebook, aby vopred zamedzoval zverejneniu takýchto príspevkov, ale nariadiť odstránenie podobných príspevkov a za určitých okolností zodpovedajúcich pripomienok, ktoré boli predtým vyhlásené za nezákonné.“

„Okrem toho právo EÚ nebráni tomu, aby takýto príkaz mal účinky na celom svete v rámci príslušného medzinárodného práva.“

Jednotlivé krajiny môžu na Facebooku nariadiť, aby zmazal príspevky, fotografie a videá nielen vo svojich krajinách, ale aj inde, a to rozhodnutím, ktoré rozširuje dosah zákonov týkajúcich sa internetu za hranicami tejto oblasti.

Týmto rozhodnutím sa stanovuje nová referenčná hodnota v oblasti európskych právnych predpisov, ktorými sa riadi Internet, čo dáva európskym krajinám právomoc uplatňovať žiadosti o zastavenie šírenia na medzinárodnej úrovni. To predznamenáva budúce spory o úlohe Európy pri stanovovaní pravidiel na Internete, najmä preto, že iné krajiny čoraz viac schvaľujú svoje vlastné právne predpisy týkajúce sa súkromia, nenávistných prejavov a dezinformácií.

Rozsudok predstavuje ranu voči veľkým internetovým platformám, ako je Facebook, a kladie na nich väčšiu zodpovednosť za správu svojich stránok v rámci protiprávneho konania, pretože nesúhlasia so zvyšujúcim sa počtom často konkurenčných zákonov a predpisov.

Facebook vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie európskeho súdu „podkopáva dlhodobú zásadu, kedy jedna krajina nemá právo ukladať svoje zákony na prejav v inej krajine.“ Dodal, že rozsudok vyvoláva otázky týkajúce sa slobody prejavu a „úlohy, ktorú by internetové spoločnosti mali hrať pri monitorovaní, interpretácií a odstraňovaní príspevkov, ktoré by mohli byť v ktorejkoľvek krajine nezákonné. “

Súvisiace: Facebook, Instagram a YouTube chcú zničiť metriky popularity, ktoré vynašli

Európa je už dlho aktívnejšia ako iné regióny – vrátane Spojených štátov – pri prijímaní zákonov, ktoré internet regulujú. Keďže Európa prijala prísnejšie politiky, od jej súdov sa žiada, aby objasnili ich rozsah pôsobnosti vrátane toho, či Facebook, Google a ďalší musia uplatňovať pravidlá aj za hranicami Európskej únie.

Minulý týždeň Európsky súdny dvor obmedzil dosah zákona o súkromí známeho ako „právo byť zabudnutý“, ktorý umožňuje európskym občanom požadovať, aby spoločnosť Google z výsledkov vyhľadávania odstránila odkazy na citlivé osobné údaje. Súd uviedol, že spoločnosti Google nemožno nariadiť odstránenie odkazov na webové stránky po celom svete, s výnimkou určitých okolností, keď sa zváži právo na slobodu prejavu a právo verejnosti na informácie.

Facebook už dlho tvrdí, že by nemal byť právne zodpovedný za materiál zverejnený jeho viac ako dvoma miliardami používateľov. Sociálna sieť však za účasti zvýšenej kontroly zo strany tvorcov politík po celom svete podnikla kroky na obmedzenie nenávistných prejavov a extrémizmu v rámci svojich stránok. Minulý mesiac načrtla svoje plány, aby dozorná rada preskúmala rozhodnutia o obsahu.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár