Tzv. Facebook Papers pricádza na svetlo sveta.

Tzv. Facebook Papers pricádza na svetlo sveta.

Facebook sa roky snažil zakročiť proti obsahu súvisiacemu s tým, čo nazýva nútená práca: „forma obchodovania s ľuďmi za účelom práce v súkromných domoch (zariadeniach, ochodoch) prostredníctvom použitia sily, podvodu, nátlaku alebo klamania.“ Vyplýva to z informácií interných dokumentov Facebooku, ktoré preskúmala spravodajská agentúra CNN.

Dokumenty dokazujú, že obchodníci s ľuďmi týmto spôsobom používajú jej platformy týmto spôsobom, najmenej od roku 2018. Dopadlo to tak zle, že v roku 2019 spoločnosť Apple pohrozila stiahnutím prístupu aplikácií Facebooku a Instagramu v rámci App Store – platformy, na ktorú sa gigant sociálnych médií spolieha pri dosahovaní stoviek miliónov používateľov každým rokom. Interne sa zamestnanci Facebooku ponáhľali odstrániť problematický obsah a vykonať núdzové zmeny v politike, aby sa vyhli tomu, čo opísali ako „potenciálne závažné“ dôsledky pre podnikanie.

No zatiaľ čo Facebooku sa v tom čase podarilo utíšiť obavy skupiny Apple a vyhnúť sa odstráneniu z obchodu s aplikáciami, problémy pretrvávajú.

V stávke je veľa: dokumenty zo spoločnosti Facebook opisujú, že ženy, s ktorými sa takto obchoduje, sú vystavené fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu, sú zbavené jedla a platu a sú im zabavené cestovné doklady, aby nemohli ujsť. Začiatkom tohto roka interná správa Facebooku poznamenala, že „stále existujú medzery v našom odhaľovaní subjektov na platforme, zapojených do pracovného otroctva“ a podrobne popisuje, ako sa platformy spoločnosti používajú na nábor, nákup a predaj toho, čo dokumenty Facebooku nazývajú „nútení služobníci“.

V priebehu minulého týždňa, CNN pomocou hľadaných výrazov uvedených v internom výskume Facebooku na túto tému našla aktívne instagramové účty, ktoré údajne ponúkajú na predaj tieto poškodené osoby, podobne ako účty, ktoré výskumníci Facebooku označili a odstránili. Facebook odstránil účty a príspevky po tom, čo sa ich na to CNN pýtala a hovorca skupiny – Andy Stone potvrdil, že porušili svoje zásady.

Stone poznamenal: “Zakazujeme vykorisťovanie ľudí, bez akýchkoľvek pochybností,” … „Na našej platforme bojujeme proti obchodovaniu s ľuďmi už mnoho rokov a naším cieľom zostáva zabrániť tomu, aby každý, kto sa snaží vykorisťovať ostatných, nemal na našej platforme miesto.“

CNN ďalej preskúmala interné dokumenty Facebooku, zahrnuté v zverejneniach poskytnutých Komisii pre cenné papiere (SEC) a poskytnuté Kongresu v redigovanej forme bývalým zamestnancom Facebooku, ktorý sa stal informátorom Frances Haugenovej. Redigované verzie získalo konzorcium 17 amerických spravodajských organizácií, vrátane spravodajskej služby CNN. Okrem informácií o obsahu obchodovania s ľuďmi v aplikáciách skupiny Facebook, dokumenty poskytujú rozsiahle informácie o prístupe spoločnosti k dezinformáciám a moderovaniu nenávistných prejavov, internom výskume jej algoritmu informačného kanála, komunikácii súvisiacej s nepokojmi v Capitol a ďalšie.

Hrozba spoločnosti Apple, o ktorej prvýkrát informoval denník The Wall Street Journal v priebehu minulého mesiaca, predstavuje potenciálne veľmi nepríjemné dôsledky pokračujúcich problémov Facebooku s moderovaním problematického obsahu na svojich platformách, najmä v neanglicky hovoriacich krajinách. V jednej sťažnosti SEC, týkajúcej sa tohto problému zástupcovia spoločnosti Haugen poznamenali: „Investori by sa mali vo veľmi veľkej miere mali zaujímať o to, aby sa dozvedeli pravdu o tom, že Facebook takmer stratil prístup do obchodu skupiny Apple – App Store, pretože nedokázal zastaviť obchodovanie s ľuďmi v rámci svojich produktov.“ Odhalenie prichádza v čase, keď sa v posledných mesiacoch zvýšilo napätie medzi Facebookom a Apple v súvislosti s otázkami ohľadom ochrany súkromia používateľov.

Stone nasmeroval CNN na list, ktorý Facebook poslal minulé leto niekoľkým zástupcom Organizácie Spojených národov, ohľadom svojho úsilia bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi na svojej platforme. V liste spoločnosť poznamenáva, že obsah domáceho otroctva nám používatelia „nahlasujú len zriedka“.

Facebook v liste uviedla: “Aby sme týmto výzvam čelili… vyvinuli sme aj technológiu, ktorá dokáže proaktívne nájsť obsah súvisiaci s domácim “nevoľníctvom“ a v súvislosti s ním aj podniknúť kroky,” … “Pomocou toho sme od januára 2020 do dnešného dňa dokázali odhaliť a odstrániť viac ako 4 000 postov organického obsahu porušujúceho pravidlá v arabčine a angličtine.”

Facebook sa pokúsil podarilo niektoré predchádzajúce správy denníku The Wall Street Journal a Haugenovej svedectvo pred senátnym podvýborom začiatkom tohto mesiaca. Viceprezident pre komunikáciu na Facebooku – John Pinette v tweete v priebehu minulého týždňa pred publikáciou „The Facebook Papers“ uviedol: „Vybraný výber z miliónov dokumentov na Facebooku nemožno v žiadnom prípade použiť na vyvodenie spravodlivých záverov ohľadom našich krokov.“

„Vážne“ riziko pre podnikanie Facebooku

Na jeseň roku 2019 sa agentúra BBC obrátila na Facebook ohľadom vyšetrovania, ktoré malo čoskoro zverejniť informácie o nelegálnom online trhu pre pracovníkov vykonávajúcich nútené práce – ktorý čiastočne fungoval pomocou Instagramu – a zdieľala hashtagy, ktoré použila na lokalizáciu obsahu. V správa sa ďalej uvádzalo, že v reakcii na to Facebook odstránil 703 instagramových profilov propagujúcich nútenú prácu, ale „v dôsledku nedostatočného nahlasovania tohto správania a absencie proaktívnej detekcie“ na platforme zostali ďalšie aktivity tohto typu otroctva.

Po zverejnení prešetrenia od agentúry BBC, Apple 23. októbra 2019 kontaktovala Facebook a pohrozila odstránením jej aplikácií z App Store pre obsah, ktorý napomáhal obchodovaniu s ľuďmi. V internom dokumente z novembra 2019 s názvom „Apple Escalation on Homestic Servitude“ zamestnanec Facebooku podrobne opísal kroky, ktoré spoločnosť podnikla v priebehu týždňa na zmiernenie hrozby, vrátane prijatia opatrení proti viac ako 130 000 kusom obsahu súvisiaceho s domácim nevoľníctvom v arabčine, v rámci aplikácií Facebook a Instagram, čím sa rozšíril rozsah svojej politiky proti domácemu nevoľníckemu obsahu a spustili sa proaktívne detekčné nástroje v arabčine a angličtine.

V dokumente ďalej uviedli: „Odstránenie našich aplikácií z platforiem Apple by malo potenciálne vážne dôsledky pre podnikanie, vrátane zbavenia prístupu miliónov používateľov k IG a FB,“ … „Aby sme toto riziko zmiernili, vytvorili sme súčasť veľkej pracovnej skupiny, ktorá nepretržite pracuje na vývoji a implementácii našej stratégie reakcie.“

Napriek zmätkom počas tohto týždňa si Facebook bol dobre vedomý takéhoto obsahu predtým, ako ho BBC oslovila. V internej správe sa uvádza: “Bol teda tento problém spoločnosti Facebook známy pred vyšetrovaním agantúry BBC a eskaláciou problémov voči firme Apple?” … “Áno.”

Interné dokumenty ukazujú, že už v marci roka 2018, zamestnanci spoločnosti Facebooku pridelení na trh na Blízkom východe a v severnej Afrike označili správy o profiloch Instagramu venovaných predaju ľudí vykonávajúcich nútené práce. V internej správe zo septembra 2019 o obsahu domáceho nevoľníctva sa uvádza, že v tom čase sa týmito hláseniami „nezaoberali, pretože naše pravidlá neuznávali porušenie.“

Hovorca spoločnosti Facebook – Stone uviedol, že spoločnosť v tom čase mala spustené zásady zakazujúce zneužívanie ľudí. “Takúto politiku máme aktívnu už dlho. Po tomto období sa len posilnila.”

Interné dokumenty spoločnosti Facebooku ukazujú, že Facebook 29. mája 2019 spustil rozšírenú „Politiku proti vykorisťovaniu ľudí“, ktorá zahŕňala zákaz tzv. nevoľníckeho obsahu, súvisiaceho s náborom, napomáhaním a vykorisťovaním.

V septembri roka 2019 zamestnanec Facebooku na internom webe spoločnosti zverejnil súhrn vyšetrovania nadnárodnej siete obchodovania s ľuďmi, ktorá používala aplikácie Facebook na predaj a sexuálne vykorisťovanie najmenej 20 potenciálnych obetí. Zločinecká sieť použila viac ako 100 falošných účtov na Facebooku a Instagrame k získaniu ženských obetí z rôznych krajín a využívala Messenger a WhatsApp na koordináciu prepravy žien do Dubaja, kde boli nútené pracovať v zariadeniach maskovaných ako „masážne salóny“.

Vyšetrovanie odhalilo 152 000 dolárov vynaložených na nákup reklám na jeho platformách súvisiacich so schémou, vrátane reklám zameraných na mužov v Dubaji. Spoločnosť podľa správy odstránila všetky stránky a účty súvisiace s okruhom prevádzačov. Medzi odporúčanými „akčnými položkami“ uvedenými v reakcii na vyšetrovanie je požiadavka, aby Facebook objasnil pravidlá, ako narába s príjmami z reklám spojenými s obchodovaním s ľuďmi, aby „predišiel riziku reputácie spoločnosti (nie aby profitoval z reklám vynaložených práve na tieto činnosti).

Asi o týždeň neskôr, následná správa širšie načrtla problém zneužívania nevoľníctva na platformách skupiny Facebook. Dokument obsahuje vzorky reklám pre pracovníkov uverejnených na Instagrame; jeden opisuje 38-ročnú Indku na predaj, za ekvivalent približne 350 dolárov (spoločnosť tvrdí, že súvisiace účty odstránila).

Prebiehajúce výzvy

Novšie dokumenty ukazujú, že napriek úsiliu, ktoré Facebook vynaložil na okamžité odstránenie takéhoto obsahu a v týždňoch a mesiacoch nasledujúcich po hrozbe spoločnosti Apple, stále má problémy s reguláciou tzv. “obsahu v rámci nútenej práce“.

V správe distribuovanej interne, v januári 2020 sa zistilo, že „naša platforma umožňuje všetky tri fázy životného cyklu ľudského vykorisťovania (nábor, napomáhanie, vykorisťovanie) prostredníctvom zložitých sietí v reálnom svete“ a identifikovala niektoré bežne používané konvencie, pomenovania pre účty domáceho nevoľníctva, ktoré pomáhajú s detekciou. V dokumente ohľadom jednej siete obchodovania s ľuďmi, ktorú spoločnosť identifikovala sa píše, že obchodníci z pracovných „náborových agentúr“ používali „FB profily, IG profily, stránky, Messenger a WhatsApp na výmenu dokumentácie obetí… propagovali obete na predaj a zabezpečovali nákup, predaj a iné poplatky.“

V správe z februára 2021 výskumníci zistili, že tzv. náborové agentúry často komunikovali s obeťami prostredníctvom priamych správ, ale zriedka uverejňovali porušovanie verejného obsahu, čo sťažovalo ich odhalenie. V správe sa tiež uvádza, že Facebooku chýbajú „robustné proaktívne metódy detekcie… domácich nevoľníkov v angličtine a tagalčine, aby sa zabránilo náboru“, hoci Filipíny sú hlavným zdrojom obetí a Facebook práve tam nemá zapnuté detekčné funkcie. Správa zároveň načrtla plány na preventívnu vzdelávaciu kampaň pre pracovníkov a uviedla, že výskumníci identifikovali najmenej 1,7 milióna používateľov, ktorí by mohli mať prospech z informácií o právach pracovníkov.

Vo februárovej správe Stone, uviedol: „Hoci naše predchádzajúce snahy sú začiatkom riešenia škôd pochádzajúcich z prostredia nachádzajúceho sa mimo platformy, ktoré vyplývajú z domáceho otroctva, stále nám zostávajú príležitosti na zlepšenie prevencie, odhaľovania a presadzovania.“ Spoločnosť zaviedla zásahy na platforme, aby ľuďom hľadajúcim zamestnanie pripomenula ich práva, a umiestnenie informácií o svojom Centre pomoci pre používateľov, ktorí sa stretávajú s obsahom obchodovania s ľuďmi.

A hoci vedci na Facebooku tento problém intenzívne skúmajú, obsah nútených prác sa zdá byť stále aktívny a dá sa ľahko nájsť aj na Instagrame. Pomocou niekoľkých bežných trendov v názvoch účtov zdôraznených v jednom internom výskumnom dokumente o domácom otroctve, spoločnosť CNN minulý týždeň identifikovala viacero účtov na Instagrame, ktorých cieľom je ponúkať zamestnancov na predaj, vrátane jedného, ktorého názov účtu sa prekladá ako „Ponúkanie jednotlivcov pre nútené práce“, ktorý obsahuje fotografie a popisy žien, vrátane ich veku, výšky, hmotnosti, dĺžky platnosti zmluvy a ďalších osobných údajov. Facebook potvrdil, že tieto príspevky porušujú jeho zásady a odstránil ich po tom, čo sa na ne CNN pýtala.

Začiatkom roku 2021, Facebook podľa Stone spustil tzv. „vyhľadávacie zásahy“ v angličtine, španielčine a arabčine, ktoré vytvárajú „sledovanie“ vo vyhľadávaní, keď používatelia „zadávajú určité kľúčové slová, súvisiace s určitými témami (ktoré sme preverili s akademickými odborníkmi).“ Dodal, že spoločnosť začala tieto zásahy prešetrenia pre obchodovanie so sexuálnymi službami, sexuálne obťažovanie a prostitúciu v angličtine a pre otroctvo a pracovné vykorisťovanie v arabčine.

Stone nakoniec poznamenal: „Naším cieľom je pomôcť odradiť ľudí od vyhľadávania tohto typu obsahu,“ … „Pokračujeme v zdokonaľovaní tejto skúsenosti tak, aby obsahovala odkazy na užitočné zdroje a expertné organizácie.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, CNN

Facebook komentár