Dnes máme pre Vás tri zaujímavé grafy, ktoré poukazujú na veľké témy v ekonomík z oblasti Eurozóny:

Prvým tzv. “problémom” oživenia Eurozóny je dlh. Graf nižšie poukazuje na rozklad a dynamiky v podnikových úveroch, avšak výsledok Q1 roka 2015 poukazuje na veľmi robustný dopyt po úveroch, a (čo je ešte dôležitejšie) objem úverov je vedený fixnými investíciami. To by malo zabezpečiť určitú podporu domáceho dopytu, aj keď na úkor reálneho využitia ekonomiky prostredníctvom bankového kanála (na rozdiel od využívať vlastného imania, alebo mimo-bankových úverov, ako je vydávanie priameho dlhu).

Súvisiace: Kedy Euro zastaví svoj prepad?

Graf: 2008-2015 Dopyt po jednotlivých úveroch

Význam rastu týchto podobných investícií je ťažké podceňovať v prípade eurozóny, čo ďalší graf jasne ukazuje. Keďže dosahuje 20-ročné minimá.

Graf: 1995-2015 Čisté investície v Eurozóne a USA

A to sa premieta do zníženia domáceho dopytu:

Graf vývoja domáceho dopytu: 2008-2015 Eurozóna, USA, Japosnko

Súvisiace: Tlač centrálnych bank a ich triky v zjednodušenej podobe

Rozdiel medzi USA a Eurozónou je pochopiteľný. Ale rozdiel medzi Japonskom a Eurozónou je naozaj šokujúci, akonáhle sa vezme do úvahy stav japonskej ekonomiky a obrovský rozsah monetárneho stimulu, ktoré Japonsko muselo od roku 2011 nasadiť, aby sa zasadilo za zvýšenie svojho domáceho dopytu.

Jednoducho povedané, vyššie uvedené grafy poukazujú na určité oživenie v Eurozóne. V zložitejších podmienkach sa človek musí vlastne čudovať na akých faktoroch oživenie závisí. Podľa môjho názoru sme svedkami tzv. odrazenia vo vytváraní úverov, čo nie je udržateľné vzhľadom k stavu celosvetovej ekonomiky (celosvetové toky obchodu zostávajú slabé) a podmienok domácností v celej Eurozóne (keďže domáca spotreba a investície domácností sú stále slabé).

Zdroj: NCB Stockbrokers

Facebook komentár