Fed_by_mohol_zrychlit_zvysovanie_sadzieb_z_dovodu_znizenia_dani_2017

  • Zápisnica z decembroveho stretnutia ukázala, že Federálny rezervný systém diskutoval o dôsledkoch daňovej reformy na ekonomiku a o tom, ako stanovuje úrokové sadzby
  • Väčšina úradníkov Fedu podporuje postupné zvyšovanie sadzieb. Niektorí z nich však poznamenali, že ekonomika by mohla zo zníženia daní získať podporu, čo by si vyžiadalo rýchlejšie zvyšovanie sadzieb.
  • Fed pre rok 2018 očakáva 3 zvýšenia úrokových sadzieb.

Daňová reforma by mohla vedúcich predstaviteľov Federálneho rezervného systému (FED) prikloniť k tomu aby realizovali zvýšovanie úrokových sadzieb rýchlejšie, ako sa predpokladá. S týmito výsledkami prišla počas včerajšieho večera zverejnená zápisnica, z decembrového stretnutia Fedu.

Zápisnica centrálnej banky ukázala, že väčšina úradníkov bola za to, aby dochádzalo k pomalému zvyšovaniu nákladov na prijaté úvery. Keďže zákon o znížení daní a pracovných príležitostí sa priblížil k zákonu, diskutovali o jeho vplyve na budúce rozhodnutia o sadzbách ako aj jeho vplyvu na hospodársky rast.

V Zápisnici FED-u sa uvádzalo: Existuje “niekoľko rizík”, ktoré by si mohli vyžiadať rýchlejšie zvyšovanie sadzieb, vrátane rýchlejších rastu, ako aj “možno kvôli fiškálnym stimulom (daňová reforma) alebo z dôvodu akomodačných (pripôsobivých) podmienok na finančnom trhu”.

Predstavitelia Fedu predpovedajú, že hrubý domáci produkt by mal v roku 2018 rásť v priemere o 2,5%, čo je menej ako 3% v predpokladaných prognózach. Avšak väčšina členov Fedu, najmä kvôli daňovej reforme svoje očakávania rastu navýšili.

Nižšie dane znamenajú, že Američania budú vedieť mínať ďalšie peniaze, čo by bolo dobré pre hospodárstvo. Pre Fed je však stále neisté, koľko sa nakoniec rozhodnú minúť. V oblasti firiem zistili (u vlastníkov podnikov, ktorí sa prieskumu zúčastnili), že niektoré spoločnosti budú využívať dodatočnú hotovosť na rozšírenie svojho podnikania, ale väčšina by ju pravdepodobne použila na splatenie dlhu alebo spätný nákup svojich akcií.

Súvisiace:
Je naozaj čas na masívne zníženie daní v USA?
Fed pred 9 rokmi spustil QE – tieto grafy ukazujú jeho vplyv

Fed v decembri vykonal navýšenie svojej referenčnej miery federálnych fondov o 25 bázických bodov na úroveň 1,25% až 1,50%, ako sa očakávalo. Fed sa tak rozhodol pre hospodársky rast USA a silné vytváranie nových pracovných miest. Očakáva, že počas roka 2018 pristúpy k 3 zvýšeniam úrokových sadzieb.

Trvalo slabá hodnota inflácia by bola jedným z dôvodov spomalenia tempa pre zvyšovania sadzieb.

Niektorí členovia Federálneho výboru pre otvorený trh, pre technologické zmeny hospodárstvu pripisujú slabú infláciu a skutočnosť, že nízka miera nezamestnanosti nevytvára druh dopytu a ceny by sa mali zvyšovať len teoreticky.

Niektorí predstavitelia vrátane Charlese Evansa z Chicaga a Neela Kashkari z Fedu v Minneapolise hlasovali proti zvyšovaniu úrokových sadzieb, čiastočne preto, že inflácia nedosahuje svoj 2% cieľ.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Reuters, WSJ

Facebook komentár