Federálny rezervný system používal v priebehu rokov veľa spôsobov v komunikácii o úlohe, ktorú zohráva pri podpore stabilných cien, plnej zamestnanosti a finančnej stability. Súčasné komunikačné nástroje zahŕňajú nové tlačové konferencie jeho predsedu, prejavy prezidentov banky, verejné internetové stránky, ekonomické vzdelávacie programy, lokálne iniciatívy, publikácie a blogy ako je tento.

No pred deväťdesiatimi rokmi boli možnosti obmedzenejšie. FED bol ešte novou inštitúciou a ekonomiku krajiny sužoval rastúci počet krachujúcich bánk. Päť plagátov nižšie (z polovice 20. rokov), s obrazmi sily a stability, boli súčasťou väčších sérií určených pre vystavenie v členských bankách. Pravdepodobne mali informovať verejnosť o Federálnom rezervnom systéme a posilniť dôveru v jeho členské banky.

Vďaka archívu Fedu v San Franciscu za sprístupnenie plagátov:

Zdroj: Federal Reserve Bank of New York

Facebook komentár