Mnoho údajov sa čerpá z polročného vyhodnotenia „stavu hospodárskej únie“ Pána financií, Bena Bernankea. Jednou z Bernankeových hlavných obáv je vyhýbanie sa deflácii. Často udáva ako príklad Japonsko. Na druhej strane , Peter Schiff hovorí, že je to inflácia, nie deflácia, ktorej by sme sa mali obávať. Čo teda platí?

Zmätok okolo diskusie inflácia vs. deflácia môže byť rozptýlený, ak sa bližšie pozrieme na tieto pojmy. Tak ako dnes s mnohými vecami, jazyk sa stáva omnoho politizovanejším. Ekonomický jazyk nie je výnimkou. Poďme sa pozrieť, čo to znamená v prípade debaty o inflácii/deflácii.

Čo je inflácia?

* Inflácia je politika štátu, ktorá nariaďuje zvýšenie celkového objemu peňazí. NEJEDNÁ SA o všeobecný nárast cien (ako je zvyčajne podávané). Typickým príznakom inflácie je nárast cien, avšak iba v odzrkadlení zodpovedajúceho poklesu v kúpnej sile meny. Inak povedané, zamieňa sa príčina s následkom.

* Inflácia sa najlepšie chápe ako daň občanov. Odvádza bohatstvo od jednotlivcov k štátu. Avšak na rozdiel od iných daní, inflácia nerobí rozdiely. Bez ohľadu na výšku vášho príjmu alebo miesta pobytu, ak vlastníte a používate doláre, ste zaťažení daňou z inflácie.

Čo je deflácia?

* Populárna definícia znie zhruba tak, že „ide o všeobecný pokles cien tovarov a služieb vzhľadom na zníženie ponuky peňazí alebo úverov“.

* Avšak, deflácia nie je vždy len výsledkom kontrakcie ponuky peňazí.

Prvá vec, ktorú si treba pamätať je, že nie je nič zlé na všeobecnom poklese cien. V skutočnosti, všeobecný pokles cien je želaný, pokiaľ sa zhoduje s nárastom kúpnej sily. Cenová deflácia je často znakom zdravej a prosperujúcej ekonomiky, pretože existuje voľná súťaž na trhu, akumulácia kapitálu a úspory z rozsahu, ktoré po čase tlačia ceny dole. Napríklad deflácia v technickom sektore znamená, že dnes si môžete kúpiť smartfón s väčším výpočtovým výkonom ako Mars Rover od NASA za zlomok ceny.

Teraz, keď Bernanke používa termín deflácia, neodkazuje sa na vyššie spomenutý príklad. Podľa oficiálneho príbehu, sa Bernanke obáva poklesu cien v trhoch s nehnuteľnosťami alebo akciových trhoch, ako tomu bolo v roku 2008. Pán Bernanke hovorí, že jediný spôsob ako sa vyhnúť opakovaniu z roku 2008 je skúsiť stimulovať dopyt cestou QE(kvantitatívne uvoľňovanie), o ktorom nás uisťuje, že bude pretrvávať až kým naša ekonomika nebude pripravená (nech to už znamená čokoľvek). Bernanke si zamieňa príčinu s následkom. Čo sa jemu nepodarilo rozpoznať je fakt, že finančná kríza z roku 2008 bola výsledkom rovnakej politiky, ktorú on naďalej realizuje. V roku 2008 sme videli nápravu, ktorá začala nanovo preskupovať ceny tam, kde by inak boli keby trh nebol narušený ľahkými peniazmi a úvermi z našej centrálnej banky.

Kam Bernanke smeruje?

Politici dnes používajú  strach z deflácie ako zámienku pre znehodnocovanie amerického dolára. Avšak my sme ďaleko od deflačného boogie-mana pretože Federal Reserve (Federálny Rezervný Systém) bude pokračovať v získavaní toxického dlhu vo verejnom aj v súkromnom sektore. Bernanke nemá inú možnosť, pretože ekonomika sa zrúti dokonca aj po miernom náraste úrokových sadzieb. Ak sa pozriete späť na propagandu FED-u v minulosti, je celkom zrejmé, že Bernankeova agenda je politická. Jeho práca má niečo málo dočinenia s ekonomickým rastom a všetko s financovaním vládneho dlhu a deficitu Spojených štátov. Kým budú Spojené štáty pokračovať v míňaní 1 bilión dolárov navyše nad štátny rozpočet, bude Fed pripravená skúpiť štátny dlh. Je to naozaj také jednoduché.

Prijatie opatrení

Ako môžete vidieť, Federal Reserve sa sama pritlačila do kúta, bez alternatívy garancie pokračovania v znehodnocovaní amerického dolára. S týmto na mysli, odporúčame zdatným investorom presunúť ich úspory preč od stále slabnúceho amerického doláru do tvrdých aktív. Preferujeme fyzické drahé kovy pred ETF (Exchange Trade Funds) alebo inými „papierovými“ formami zlata a striebra. Čo sa týka Bernankeho úradujúcich dolárov, vravíme – predať.

Preložila: Lenka Lešová

Zdroj: NÁŠ ANGLICKÝ WEB, ktorý ešte len rozbiehame – FinMarketWeb.com a jeho Facebook, ktorý má vyše 10 000 fans

Facebook komentár