Většina investorů si uvědomuje, že Benjamin Graham, autor knihy The Intelligent Investor (Inteligentní investor), nadšeně přijaté knihy o investování poprvé publikované v roce 1949, je otcem „value investing“ (hodnotové investování). Základem hodnotového investování je to, že když koupíte nějaká finanční aktiva, jako jsou akcie nebo dluhopisy, důvodem nákupu je budoucí tok hotovosti (cash flow), který bude generovat základ byznysu a ze kterého bude kompenzováni formou dividend, úroků nebo cenovým zhodnocením.

Grahamova práce o hodnotovém investování je ve středu zájmu z mnoha důvodů. Zaprvé, prokázala se pravděpodobně být nejúspěšnější metodou investování po celý čas od jejího publikování. Nejúspěšnější investoři byli „value investors“ (hodnotoví investoři), Peter Lynch, Sir John Templeton, John C. Bogle a samozřejmě Warren Buffett, který byl Grahamovým nejslavnější studentem.

Cílem hodnotového investora je koupit budoucí hotovostní tok v přítomnosti levně. Co Graham rozpoznal je, že pan Trh čas od času nabízí investorů velké společnosti a jejich budoucí hotovostní tok za mimořádně výhodnou nabídku. Co je méně uspokojující je, že Graham rozpoznal, že pro další bezpečnost a maximalizaci zisků člověk musí celkově rozpoznat správný čas na trhu ke koupi takové hodnoty a následovně by měl být objektivní při prodeji. Správný plán načasovaní by měl identifikovat, kdy byste měli nakupovat a následně prodávat.

Co je také obzvláštním zájmem studentů globálních finančních trhů a investování, je to, že první vydání Grahamovy knihy bylo publikováno v roce 1949. Proč je to tak důležité? Rok 1949 nejhlubší o inflaci očištěné dno poslední globální Kondratěvovy dlouhé vlny v cyklu konjunktury a propadu. (Pozn.: Kondratěvovy vlny, také nazývané supercykly, velká vzedmutí, dlouhé vlny, K-vlny nebo dlouhý ekonomický cyklus, jsou v moderní kapitalistické světové ekonomice popisovány jako sinusové vlny. S délkou průměrně 50 a v intervalu 40 – 60 roků, se tyto cykly skládají ze střídajících se period mezi vysokým růstem sektorů ekonomiky a period s pomalým růstem. Na rozdíl od krátkodobých obchodních cyklů, dlouhé vlny této teorie nejsou současnými ortodoxními ekonomy akceptovány.) Ačkoliv Graham plně nerozpoznal ve své práci síly dlouhých vln, je jedním z největších finančních a investičních mozků minulého století. Jeho kniha byla z velké části produkte jeho zkušeností jako investora s přežitím na frontové linii Wall Streetu během volatilních finančních trhů v době velké deprese. Vydání z roku 1949 zachytilo Grahamovo pozoruhodný investiční vhled na základě jeho zkušeností, když došlo ke světovému obratu z dlouhé vlny propadu do dlouhé vlny konjunktury.

Světová ekonomika a finanční trhy se opět přibližují ke dnu dlouhé  vlny v cyklu, což dělá pohledy Grahamovy originální práce obzvláště zajímavé. Obálka vydání z roku 1949 s předmluvou od Johna C. Bogleho je zobrazena nahoře napravo. V dekádách, které následovaly, Graham některé své pohledy poopravil, ale jeho první vydání ojediněle zachytilo pozoruhodně významný vhled do globálních finančních trhů pro investory chycenými mezi dvěma největšími epochami v globální finanční historii.

Grahamova představa použití  metody „formula timing plan“ (načasování trhu) k identifikaci, kdy koupit a prodat hodnotu, se během následujících dekád vytratila a trh věřil v mantru kup a drž, a Wall Street náhodně šel dolů. Investoři, stále deprimovaní z bolesti současné dlouhé zimní vlny a jízdy na kolotoči obchodního cyklu, by si raději přáli, aby si přečetli ve vydání z roku 1949 o Grahamově moudrosti, která se týká načasování trhu, kde píše: „Jsem víc a víc ohromen možnostmi historického opakování v mnoha různých okolnostech. Nedostane se daleko na Wall Streetu s jednoduchým a praktickým závěrem, že daná úroveň cen není příliš vysoká… V nedávných letech byly navrhnuty jisté kompromisní metody, pomocí kterých může investor využít výhody cyklů akciového trhu bez rizika příliš dlouhého čekání nebo ‚ztraceného trhu‘ dohromady. Tyto metody jsou známé jako načasování trhu.“ (Pozn.: „Ztracený trh, angl. missing the market, je selhání při provedení objednávky zákazníka při dostupné ceně, která byla pro zákazníka příznivá. Například, kvůli přehlédnutí ze strany brokera, objednávka zákazníka nakoupit akcii za 20$ by nemohla být provedena, i když se akcie po podání objednávky obchodovala za cenu menší než 20$. Broker, který ztratí trh je obecně zodpovědná obecně zodpovědný uvést objednávku do původního stavu.)

Stroj na prodej finančních produktů na Wall Streetu zahrnoval aspekty Grahamova hodnotového investování po dekády. Ti, kteří pilně aplikovali Grahamův přístup založený na hodnotě, trumfly ostatní investiční postupy. Čas od času se obchodní cykly dostaly na cestu zisků, ale velká část poklesů obchodních cyklů, kdy se nabízela možnost nákupu, byla krátkodobá, a po roky burácel velký býčí trh. Pak se něco stalo po náhodné procházce k neutuchající investiční nirváně. Přišla zimní sezóna s Kondratěvovou dlouhou vlnou a uvrhla globální trhy a investory do smyčky.

Dopad tržních cyklů  na investiční strategii opět přitahuje pozornost. Načasování  trhu založené na globálních tržních cyklech, které  pomáhá identifikovat vrcholy a dna tržního cyklu pro vstupní a výstupní pozici a pro příkaz stop loss patří nástrojům všech vážných investorů a obchodníků. Ať už jste hodnotový, růstový nebo momentový investor nebo obchodník, který hledá, kdy dojde k obratu trhu, metoda načasování trhu může být vysoce užitečná.

Jiný kousek Grahamovy moudrosti tkví v tom, že je potřeba rozeznat rozdíly mezi investory a obchodníky, speciálně ve vztahu k načasování trhu. To je to, co Graham musel říci: „Nejrealističtější rozdíl mezi investorem a spekulantem (obchodník)  je nalézt v jejich postoji změnu přístupu k akciovému trhu. Primární zájem spekulanta je předvídat a participovat na kolísání trhu. Primární zájem investora je získat a držet vhodné cenné papíry za vhodné ceny. Pohyby trhu jsou pro něj důležité z praktických důvodů, protože střídavě tvoří nízké cenové úrovně, které by mu naznačily, že má koupit a vysoké cenové úrovně, na kterých by jistě měl vyhnout nákupu a které by mu naznačily, že má prodat.“

Mnoho metod technické analýzy může sloužit k načasování trhu, abychom identifikovali pravděpodobné vrcholy trhu pro prodej a dna pro nákup. Technická analýza může vylepšit zisky jakéhokoliv investičního přístupu, ať už je hodnota, růst, moment nebo obchodování na jakémkoliv globálním trhu. Long Wave Dynamics (Dynamika dlouhé vlny) je metoda načasování trhu vyvinutá po několika dekádách studia globálních tržních cyklů, mistrů časování trhu a jejich metod.

Long Wave Dynamics rozpozná, které tržní cykly nastanou na mnoho časových a cenových hladinách. V podstatě jsou malé a velké cykly. Menší soubor cyklů tvoří velké cykly a existují matematické a Fibonacciho vztahy mezi cykly.

Cyklus Kitchin, známý  jako obchodní cyklus, který začal v březnu 2009, byl především zásobami vytvořený obchodní cyklus a ne kapitálově investiční cyklus. Avšak cyklus, který nejvíce přitahuje investory a obchodníky v Long Wave Dynamics je Cyklus valu, známý jako 20-ti týdenní cyklus. V každém Kitchin cyklu je devět Cyklů valu. Cyklus valu leží na průsečících cyklů zájmů investorů a obchodníků. Investoři se více zajímají o vrcholy a dna Cyklu valu a větších cyklů. Obchodníci se zajímají o Cyklus valu, ale také o Čtvrtletní cyklus valu, čtyři malé cykly v každém Cyklu valu.

Zpráva Long Wave Dynamics sleduje Cyklus Kitchin, Cyklus valu, Čtvrtletní cyklus valu a ostatní cykly. Analýza tržního cyklu kombinovaná se správný nástrojem na Fibonacciho cílení ceny a času vytváří časování trhu založené na cyklu. Tyto metody vytvořily cílový vrchol na 8. listopadu na hodnotu 1228 indexu S&P 500 a pak cílové dno na 16. listopadu, kde se také trh obrátil. Cílový vrchol 24. listopadu se také objevil a představoval rezistenci globálních trhů.

Sledování poklesu a toku Cyklu valu s přístupem Long Wave Dynamics v analýze tržních cyklu je načasování trhu pro investory a obchodníky. Long Wave Dynamics načasování trhu vám umožní identifikovat vstupní a výstupní možnosti v ceně a času, což doplní ostatní investiční a obchodní metody, které používáte.

Když se zahrne načasování  trhu do strategie hodnotového investování, investor koupí akcie založené na jejich hodnotě toku hotovosti. Jestliže načasování trhu mine přesné dno trhu, investor stále vlastní solidní podniky a jejich hotovostní tok. Avšak většina akcií byla v poslední době nadhodnocena na základě historických norem o základních hodnotových parametrech jako jsou dividendy. Na základě analýzy větších tržních cyklů, možnosti založené na větší hodnotě mohou být identifikovány s předstihem, když dlouhá zimní vlna opět dosáhne dna, ale každý Cyklus valu nabízí potenciální možnosti pro investory, když nečekají na nákupní možnosti delších cyklů.

Globální trhy se nacházely v poslední době v důležité a kritické chvíli dlouhé vlny, Když Benjamin pracoval na svém prvním vydání jeho slavné knihy. Tato kniha rozpoznala, že investoři a obchodníci by mohli mít užitek z načasování trhu sledováním tržních cyklů.

Zdroj: Long Wave Dynamics

Preložil: Ivo Stloukal

Facebook komentár