Danovy_podvod_v_Nemecku_by_mohol_mat_vplyv_na_financny_sektor

Dvaja bývalí britskí investiční bankári v Nemecku čelia súdnemu konaniu o ich úlohe pri organizovaní systému obchodovania s akciami známeho ako „cum-ex“ medzi rokmi 2006 a 2011, ktorým od daňových poplatníkov získali stovky miliónov dolárov.

Nemecké noviny to označili za najkomplikovanejší súdny prípad v moderných dejinách Nemecka, ale tento škandál by mohol mať dôsledky pre celé odvetvie finančných služieb. Obaja bankári – Martin Shields a Nicholas Diable sú ako obžalovaní ako aj svedkovia v súdnom konaní pre 24 prípadov závažných daňových podvodov.

V týchto obchodoch sa akcie s právami na dividendy (ako aj bez nich) rýchlo obchodovali medzi rôznymi účastníkmi trhu, tesne pred dátumom výplaty dividendy, čo obchodníkom umožnilo získať späť dvojitú hodnotu daní.

Finančné inštitúcie v podstate využili právnu medzeru, ktorá dvom stranám umožnila súčasne si uplatniť nárok na vlastníctvo tých istých akcií, čo im umožnilo uplatniť si daňové úľavy, na ktoré nemali nárok.

Úrady odvtedy považujú tieto obchody za nezákonné, ale v čase obchodovania to bolo veľmi málo rozpoznateľné a do tejto praxe sa na celom kontinente zapojilo veľké množstvo obchodníkov, analytikov a právnikov.

Julian Dixon, generálny riaditeľ spoločnosti Napier, ktorá je poskytovateľom technológie na zabezpečenie súladu, poznamenal že prípad s označením “Cum-ex“ by mohol byť ďalekosiahly.

„Štruktúra daňovej arbitráže je v mnohých finančných organizáciách bežná a je to len ďalší spôsob, ako obísť daňové predpisy.“

“Organizácie sa zaujímajú o produkty skôr, ako budú schválené a to má na starosti Schvaľovací výbor – čiže je príliš skoro na to povedať, ktoré banky sa v súčasnosti na podobnom type schém podieľajú.”

Dixon, ktorý predtým pôsobil v investičnom bankovníctve viac ako 20 rokov v rámci bánk Deutsche Bank, JP Morgan a Commerzbank, uviedol, že finančné inštitúcie sa vždy snažili zmierňovať daňové povinnosti klientov vyhľadaním právnych medzier, najmä v oblasti cezhraničných daní.

Vysvetlil: „Tieto systémy sú realizované jednotlivcami, ale v akejkoľvek finančnej organizácii je potreba zloženia komisie pre Vytváranie nových produktov (NPC). Títo jednotlivci teda len zriedka pracujú bez vedomia svojho zamestnávateľa.“

Cum-ex obchody, organizované dvomi britskými bankármi na súde v Bonne nakoniec viedli k daňovej strate 400 miliónov eur (443 miliónov dolárov).

Za širšiu schému uskutočnenú v prvej dekáde 21. storočia a objavenú v roku 2017 sa však predpokladá, že štátne pokladnice v celej Európe vrátane najmenej 10 krajín mimo Nemecka bude stáť viac ako 60 miliárd dolárov.

Podľa nemeckého ministerstva financií je v Nemecku prešetrovaných takmer 500 takýchto obchodov v hodnote približne 5,5 miliardy eur. Daňové úrady už získali späť približne 2,4 miliardy eur.

Zapojenie finančného sektora

Britské noviny The Guardian minulý mesiac uviedli, že Shields v súdnej sieni charakterizoval tieto obchody ako „praktizované“ v celom priemysle a zahŕňajúce rozsiahlu sieť bánk, spoločností, maklérov, právnikov a finančných poradcov.

Dixon uviedol, že je potrebné odhaliť ďalšie škandály, ale navrhol, že vlády a regulačné orgány po celom svete musia byť jasnejšie ohľadom rozdielov medzi zákonnými a nelegálnymi možnosťami arbitráže.

Ďalej poznamenal: „Regulátory môžu v tejto veci ľahko dohnať svoje výpadky, keďže majú možnosť pokutovať organizácie a pokarhať alebo odsúdiť jednotlivcov za zlé správanie. Jedinou otázkou je, akým spôsobom svoje právomoci využijú.

„Ak náklady na pokuty a regulačných obmedzení spolu s poškodením dobrého mena sú na poprednom mieste vo Výboroch pre vytváranie nových produktov, môžu zvážiť vytvorenie systémov s omnoho väčšou kontrolou.“

Shields pracoval v jednotke HVB Unicredit SpA až do roku 2008, keď spolu-zakladal správcovskú spoločnosť, ktorá radí pri týchto obchodov a súdu povedal, že z obchodov, s ktorými sa zaoberala jeho spoločnosť, zarobil 12 miliónov eur (13,21 milióna dolárov).

Nemecké noviny Handelsblatt v júni informovali, že bývalí generálny riaditeľ Deutsche Bank – Anshu Jain a 78 ďalších súčasných a bývalých bankárov boli do vyšetrovania nemeckých prokurátorov zahrnutí. Agentúra Reuters v októbri 2018 uviedla, že kolínske orgány vyšetrovali finančné inštitúcie vrátane Banco Santander, Deutsche Bank a Macquarie Bank v súvislosti s podobnými obchodmi.

Shields v septembri súdu uviedol, že „platby dividend“, ktoré boli kľúčovou súčasťou obchodov, sa uskutočňovali prostredníctvom jednotky spoločnosti Deutsche Boerse – Clearstream a zároveň do istej miery boli v rámci týchto procesov spomenuté aj inštitúcie ako Barclays a Commerzbank (spomedzi ďalšími veľkými finančnými inštitúciami).

Agentúra CNBC oslovila UniCredit a Barclays ohľadom pripomienok, avšak zatiaľ bez odpovedí. Commerzbank a Deutsche Boerse to odmietli komentovať.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár