Cina_Otvorenie_financneho_sektora_si_bude_vyzadovat_reciprocitu_2018

Čínska snaha pre otvorenie svojho finančného sektora voči zahraničným bankám a finančným inštitúciám bude založená na zásade reciprocity a nebude odmeňovať protekcionizmus iných krajín.

Chen Wenhui, ktorý je podpredsedom Čínskeho výboru pre bankovníctvo a poisťovníctvo (CBIRC) uviedol: “Čína chce urýchliť proces otvárania, ale krajiny, ktoré sa obávajú vystaveniu vlastných finančných sektorov hospodárskej súťaži, z tejto stratégie nebudú mať prospech.”

Bez určenia žiadnych mien Chen povedal, že niektoré krajiny zaviedli obmedzenia na zámorské rozšírenie čínskych finančných inštitúcií, čiastočne preto, že ich vlastným bankám nebolo v Číne umožnené slobodné pôsobenie.

“Otvorenie našej krajiny musí byť založené na princípe rovnosti a vzájomného prospechu, ktoré nebudú vykonávané na báze” jednostrannej stratégie” a mali by zdôrazňovať vzájomný prospech a reciprocitu.”

Dodal: “Pre krajiny a regióny, ktoré sa obávajú otvorenia a uplatnenia protekcionizmu, ich dlhodobá konkurencieschopnosť určite utrpí, keďže v tomto prípade sa zameriavajú len na krátkodobé zisky.”

Guvernér centrálnej banky Yi Gang počas minulého mesiaca povedal, že Čína domácim a zahraničným firmám umožní konkurovať na rovnakej úrovni a rozšíri obchodné možnosti pre zahraničné banky pôsobiace v Číne.

Čína bola vystavená zvýšenému tlaku zo strany Spojených štátov z dôvodu obmedzené pre prístup na jej trhy a prisľúbila, že zahraničným investorom do konca tohto roka umožní vstúpiť do oblasti finančných úverov, finančného leasingu, financovaniu automobilov a spotrebiteľských úverov.

Chen uviedol, že trhový podiel zahraničných bánk v Číne na konci roka 2017 predstavoval iba 1,32% celkových bankových aktív, z predchádzajúceho podielu vo výške 2,5%.

Súvisiace: Vzácny trend, ktorý spôsobil finančnú krízu je späť

Poznamenal: Vzácny trend, ktorý spôsobil finančnú krízu je späť

Otvorenie finančného sektoru zahraničným firmám by zlepšilo prideľovanie domácich zdrojov a podporilo ekonomiku, uviedol Chen a dodal, že niektoré zahraničné finančné inštitúcie už vyjadrili zámery na zriadenie operácií v Číne alebo kúpu väčších podielov v čínskych konkurentoch.

Podľa jeho vyjadrení to povedie k povzbudeniu ďalších krajín, aby svoj finančný sektor otvorili aj čínskym subjektom.

Podpora otvorenia čínskeho finančného priemyslu pre vonkajší svet a ďalšie zlepšenie spravodlivosti a transparentnosť domáceho finančného trhu podľa jeho slov pomôže vytvoriť priaznivejšie politické prostredie pre zámorský rozvoj čínskych finančných inštitúcií.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Reuters

Facebook komentár