Kapitalizmus je v nebezpečenstve toho, že zničí sám seba, ak si bankári nebudú uvedomovať, že majú povinnosť vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť. S týmto varovaním prišiel guvernér Centrálnej Banky Anglicka (Bank of England).

Mark Carney povedal, že bankári svojimi krokmi ohrozujú celý systém. Je otázkou, či obchodníci budú plniť etické normy a taktiež poznamenal, že tí, ktorí nedokázali splniť vysoké profesijné štandardy by nemali byť ďalej ignorovaní.

Vo svojom prejave na konferencii, guvernér tejto Centrálnej banky varoval, že je vidno rastúci trend, že základné spoločenské zmluvy v srdci kapitalizmu sa začínajú kaziť uprostred rastúcej nerovnosti. “My jednoducho nemôžeme akceptovať kapitalistický systém, ktorý produkuje toľko hojnosti pre vyvolených. Prosperita vyžaduje nielen investície do ekonomického kapitálu, ale investície aj do sociálneho kapitálu.”

Súvisiace: Hazardujúci bankári. Koľko varovaní ešte potrebujete?

V silne formulovanej kritike poukázal na správanie bankárov, ako predohru k finančnej kríze. Carney ďalej povedal, že radikalizmus na trhu a zmiernenie regulácie narušili spravodlivý kapitalizmus, zatiaľ čo škandály okolo sadzieb LIBOR podkopali dôveru vo finančný systém.

“Rovnako ako každá revolúcia požiera svoje deti, nekontrolovaný trhový fundamentalizmus môže pohltiť sociálny kapitál, nevyhnutný pre dlhodobú dynamiku kapitalizmu samotného. To pôsobí proti tejto tendencii, jednotlivci a ich firmy musia mať zmysel pre ich zodpovednosti za širší systém.”

Carney delegátom na konferencii v Londýne hovoril o začlenení kapitalizmu – na ktorom sa zúčastnil aj bývalý americký prezident Bill Clinton a ďalej poznamenal, že veľké banky boli prevádzkované v systéme, kde z bubliny zarobili veľké osobné zisky, samozrejme za podpory bankárov.

“Všetky ideológie majú sklon k extrémom. Kapitalizmus stráca svoj zmysel pre umiernenosť, kedy viera v silu trhu vstupuje do inej sféry viery. V desaťročiach pred krízou, ako radikalizmus začal ovládať ekonomické nápady, sa stal vzorom spoločenského správania.”

Súvisiace: Bankári ako Amschel Bauer Rothschild a J.P.Morgan vs. FED a tlačenie peňazí

Guvernér dodal, že politici a regulátory vo Veľkej Británii a po celom svete by sa mali zaoberať spôsobmi, ako by sa systém mal stať spravodlivejší a obmedziť pravdepodobnosť budúcej finančnej krízy prostredníctvom reforiem.

Ale zdôraznil, že väčšie bremeno majú na sebe predsa len banky a taktiež bankári, ktorí by konečne mali prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. S odkazom na zmeny, po škandáloch na trhoch s pevným výnosom, mien a komodít povedal: “Tieto zmeny sú dôležité, ale nemôžu zabrániť každej nepredvídateľnej situácií, alebo možných nebezpečných špekuláciách jednotlivcov.

“Škandály práve zvýrazňujú nebezpečenstvá oblastí financií, ktoré je potrebné napraviť. Mnoho bánk sa snaží správne rozvíjať etické normy alebo etické princípy podnikania, ale je otázne, či všetci ich traderi pochopia ich význam?

“Pozornosť by sa najmä mala venovať rozvoju zásad spravodlivých trhoch, kódexov správania pre konkrétne trhy, a dokonca aj zákonných povinností ich fungovania. Mali by byť dané jasné dôsledky, vrátane odborných následkov za nesplnenie týchto noriem.”

Ďalej povedal, že zoskupenie krajín G20 a medzinárodné regulačné orgány pre finančnú stabilitu pracujú na vyriešení problému finančných inštitúcií, ktoré sú “príliš veľké na bankrot”, čo je problém, ktorý musel použiť peniaze daňových poplatníkov v roku 2008.

“Snáď najviac hroznou ranou do verejnej dôvery bolo odhalenie, že existujú desiatky bánk príliš veľkých na bankrot a pôsobia v srdci finančného systému. Bankári v predohre ku kríze zarobili obrovské sumy a často boli veľmi dobre platený aj po to kríze. Naopak, daňoví poplatníci museli použiť svoju platobnú kartu za ich zlyhanie. “

Súvisiace: Politici a Centrálni bankári potláčajú strednú triedu

Carney povedal, že extrémne uvoľnená menová politika vo Veľkej Británii pomohla, aby sa zabránilo stratenej generácie dlhodobo nezamestnaných a zlepšila dlhodobú perspektívu sociálnej mobility.

Dodal, že nové právomoci a zodpovednosti odovzdané Centrálnej Banke od Georga Osborna by mali prispieť k zníženiu výskytu finančných kríz.

Povedal, že jedným z poučení z krízy bolo, že kompenzačné programy, ktoré bankárom poskytli veľké bonusy pre krátkodobú návratnosť podporovali najmä jednotlivcov, ale spôsobili nadmerné dlhodobé riziko. 

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Huffington Post Canada, NYTimes

Facebook komentár