Mileniali_sposobuju_zmenu_v_tom_ako_investicne_spolocnosti_spravuju_peniaze

Rodinné kancelárie podporujú veľké zmeny, ktoré viedli miléniáli, alebo generácia milénia (narodená medzi rokmi 1985 až 1995). V roku 2017 sa už takmer jedna z troch rodinných kancelárií zaoberala trvalo udržateľným a dôsledným investovaním, pričom podľa prieskumu, ktorý vypracovala banka UBS a Campden Wealth, takmer polovica z nich plánuje tieto investície v budúcom roku zvýšiť.

S takmer dvoma tretinami dedičov novej generácie, u ktorých sa očakáva, že ich prevezmú v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov, rodinné kancelárie začínajú prispôsobovať svoje investície na základe ich preferencií. Rodinné kancelárie predstavujú súkromné kancelárie, ktoré spravujú bohatstvo investorov s vysokou čistotou hodnotou majetku.

Podľa ročného prieskumu UBS a Campdenu okolo rodinných kancelárií, budúca generácia zvýši svoje investície do udržateľného investovania s pozitívnym dosahom na spoločnosť.

Správa ďalej uviedla: “39% respondentov predpokladá, že keď budúca generácia prevezme kontrolu nad bohatstvom svojich rodín, zvýši ich podiel na dosah a investície v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG).” Správa bola založená na prieskume 311 rodinných kancelárií po celom svete. Každý respondent buď pracoval, alebo spravoval majetok pre firmu s priemerom 1,1 miliardy dolárov.

Súvisiace:
6 spôsobov, ktorými generácia milénia zmenila moderné podnikanie
Prečo sa generácia Milénia dostala do čela ekonomickej revolúcie?

V celosvetovom meradle podľa Global Sustainable Investment Review, udržateľné investície v rámci profesionálnych správcov sú v objeme 22,89 bilióna aktív v rámci zodpovedných investičných stratégií, čo od roku 2014 predstavuje nárast o 25%. Najčastejšie investované oblasti zahŕňajú čistú energiu, vodu, rodovú rovnosť a zdravotnú starostlivosť.

Trhy súkromného kapitálu a akciové trhy sú obľúbenými zdrojom pre oblasť investícií s pozitívnym dosahom a pre udržateľné investovanie, ktoré tvoria 67% a 39% ich pridelených portfólií. Ďalšie významné oblasti zahŕňali nehnuteľnosť (27%), mikrofinancovanie (21%) a súkromný dlh (20%).

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSN

Facebook komentár