Generacia_Milenia_uprednostnuje_eticke_investicie_pred_vysokymi_vynosmi

Ohromujúcich 64% používateľov finančného poradcu Veľkej Británie – Finimize uviedlo, že by akceptovali nižšie výnosy, keď by bola ich investícia spoločensky zodpovednejšia. Zatiaľ čo svet očividne berie na vedomie zmenu klímy a udržateľnosť, je teda otázne čo robia finančné inštitúcie, aby uspokojili moderných investorov, ktorí sa snažia pridať do svojich portfólií etické a dlhodobé aktíva?

Výnosy však nemusia byť obetované, aby investovali udržateľne, ale spomalenie výnosov môže nastať. Nakoniec aplikácia, ktorá učí generáciu Milénia, ako sa stať inteligentnými investormi, odhalila, že vylúčením niektorých spoločností môže mať masa drobných investorov vplyvnú úlohu pri budovaní etických a udržateľných podnikov.

Jennifer Wu, globálna riaditeľka trvalo udržateľného investovania v banke JP Morgan, na svojom vypredanom podujatí koncom júla v Londýne s týmto sentimentom súhlasila a uviedla, že „portfólio môže byť v začiatkoch menej výkonné, ale jedná sa o významný vplyv na svet investovania. Ak jednoducho odstránime spoločnosti z nášho portfólia, prídeme o svoje miesto pri stole a našu schopnosť ovplyvniť a pomôcť im pri tomto prechode. V konečnom dôsledku tieto spoločnosti budú musieť hľadať financovanie inde a nemusia spĺňať vysoký štandard protiplnenia z pohľadu environmentálnych, sociálnych a etických kritérií.“

Jamie Broderick z Impact Investing Institute a bývalý generálny riaditeľ UK Uealth Wealth Management, dodal: „Pri investovaní do sociálne zodpovedného portfólia však z dlhodobého hľadiska nemusíte obetovať výnosy. V spektre kapitálu je niekoľko rôznych kategórií a môžete si vybrať, ako chcete investovať v súlade s vašimi hodnotami, či už v súlade s trhovými výnosmi alebo na základe určitého vplyvu.“

Nakoniec z oslovených 350 jednotlivcov sa tiež zistilo, že 77% z nich verí, že spoločnosti, ktoré pôsobia podľa najlepších postupov v oblasti životného prostredia a sociálneho dopadu, budú mať z dlhodobého hľadiska najvyššiu návratnosť.

Súvisiace: 5 aktív kde sa investori presúvajú keď sa situácia zhoršuje

Okrem toho 83% uvažuje o prechode celého svojho dôchodku na udržateľné portfólio, ale iba 9% v skutočnosti ho tak má nastavených a 40% uviedlo, že nedostatok vedomostí je najväčšou prekážkou, ktorá im bráni v tomto prechode, pretože finančné inštitúcie neposkytujú dostatok relevantných informácií, so zameraním na spoločensky zodpovedné investovanie.

Finančné vzdelávanie je neodmysliteľne dôležité z dôvodu silne zastávaných mylných predstáv na oboch stranách diskusie. Podľa jeho vyjadrení, konečne pracujú na riešení týchto problémov pomocou (ich) nedávno vydanej mobilnej aplikácie a snažia sa zabezpečiť, aby si spotrebitelia boli vedomí dopadu, ktorý ich investície majú na dnešný svet. Očakáva sa tiež, že inštitúcie budú v tejto oblasti transparentné.

Max Rofagha, ktorý je zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Finimize, sa domnieva, že „existuje jasne utlmený dopyt, pokiaľ ide o spotrebiteľov, ktorí prechádzajú na etické a udržateľné portfólio. A predsa drvivá väčšina ľudí tento zámer nesleduje, pretože v ponuke sa nie je ľahké orientovať. “

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Fortune

Facebook komentár