Ako_a_preco_stredna_trieda_dalej_vymiera

Rodiny pochádzajúce strednej triedy v Amerike nie sú jedinými, ktorí majú v týchto dňoch náročné obdobie.

Podľa novej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, domácnosti so stredným príjmom miznú v rozvinutých krajinách po celom svete.

Štúdia s názvom „Tlak: Vplyv na strednú triedu“ stanovila rozsiahly počet problémov ovplyvňujúcich domácnosti so stredným príjmom. Varovala, že to môže mať vážne dôsledky pre hospodársky rast a sociálnu štruktúru národov.

Generálny tajomník OECD, Angel Gurría vo vyhlásení uviedol: “V súčasnosti stredná trieda vyzerá čoraz viac ako loď čeliaca skalám,” … “Vlády musia počúvať obavy ľudí, chrániť a podporovať životnú úroveň strednej triedy.”

Graf: 1943- 2002 % podiel strednej triedy na obyvateľstve (roky narodenia) 
Ako_a_preco_stredna_trieda_dalej_vymiera_graf

Stredná trieda je už niekoľko rokov pod tlakom, čo napomáha vzostupu progresívnych demokratov v Spojených štátoch, ktorí sa snažia zvýšiť dane pre bohatých, aby poskytli silnejšiu bezpečnostnú sieť – vrátane univerzálnej zdravotnej starostlivosti. Aj keď mnohí kandidáti na prezidentský úrad poukazujú na Európu ako na model, správa OECD ukazuje, že aj tam je vidno existujúce problémy.

Podiel ľudí v domácnostiach so stredným príjmom vo vyspelých krajinách z polovice 80. rokov klesol zo 64% na 61% do roka 2015. Pokles však bol väčší v niekoľkých krajinách, vrátane Spojených štátov, Izraela, Nemecka, Kanady, Fínska a Švédska.

V Spojených štátoch je viac ako 50% obyvateľstva strednou triedou, čo je oveľa menej ako u väčšiny ostatných rozvinutých krajín.

Správa hodnotí domácnosti, ktoré zarábajú 75% až 200% príjmov odvodenej od strednej triedy.

Vyššie náklady, menej príjmov

Správa ďalej uvádza, že rastúca nerovnosť príjmov je súčasťou dôvodu tohto trendu. V posledných 30 rokoch sa priemerné príjmy v krajinách OECD zvýšili o tretinu menej ako priemerný príjem najbohatších 10%.

V najbohatších ekonomikách sveta sa náklady zároveň zvyšujú rýchlejšie ako inflácia – čím je pre strednú triedu ťažšie držať krok. Najmä ceny domov v posledných desaťročiach rástli o viac ako tretinu rýchlejšie, než priemerný príjem domácností. Stredná trieda v roku 2015 utratila 32% svojich rozpočtov na bývanie v porovnaní s 25% v roku 1985.

Viac ako jedna z piatich domácností so stredným príjmom míňa viac ako zarobí.

Stredná trieda v krajinách OECD dokonca stráca svoje ekonomický vplyv, ktorý by sa mohol šíriť prostredníctvom spoločností. Celkové príjmy tejto skupiny boli v roku 1985 približne štyrikrát vyššie ako u domácností s vyšším príjmom. O tridsať rokov neskôr tento pomer klesol na menej ako trojnásobok.

V správe sa ďalej uvádza: “Investície do strednej triedy vrámci vzdelávania, zdravotníctva a bývania, podpora kvalitných verejných služieb, netolerancia korupcie a ich dôvera v ostatné a v demokratické inštitúcie, sú základom inkluzívneho rastu (zlepšuje ekonomické príležitosti pre ekonomických účastníkov počas hospodárskeho rastu ).”

Problémy generácie Milénia

Mladší z generácie súčasnosti čelia náročnému prostrediu pre dosiahnutie strednej vrstvy, ako tí z predchádzajúcich generácií. V správe sa uvádza, že byť strednou triedou kedysi znamenalo žiť v pohodlnom dome a mať hodnotný životný štýl, vďaka stabilnej práci za účasti pracovných príležitostí. jednalo sa tiež o základ, z ktorého sa rodiny snažili o ešte lepšiu budúcnosť svojich detí.

Generácia Baby boomu dosahovala takmer 70% podiel strednej triedy, keď boli vo svojich 20. rokoch života, v porovnaní s takmer 64% u Generácie X, avšak len 60% u generácie Milénia. Generácia Baby boomu počas ich pracovného života zároveň čelili stabilnejším pracovným miestam, ako mladšie generácie.

Neistota pracovných miest je na vzostupe, keďže trhy práce sa menia v dôsledku rastúcej globalizácie a využitia technológií. Jedna zo šiestich súčasných pracovných miest so stredným príjmom čelí vysokému riziku z vplyvu automatizácie.

Správa ďalej uvádza: “Tieto trendy vynárajú neistý obraz pre pracovníkov so stredným príjmom, najmä pre tých, ktorí majú nízke zručnosti v rutinných zamestnaniach.”

Organizácia OECD ponúka niekoľko návrhov na riešenie problematiky zmenšovania strednej triedy, z ktorých mnohé sa zhodujú s bodmi progresívnych kandidátov USA.

Zahŕňajú zníženie daní pre strednú triedu a ich zvýšenie pre bohatých, rozvoj cenovo dostupnejšieho bývania, pomoc mladým dospelým pri budovaní bohatstva, vrátane nákladov na vzdelávanie, starostlivosti o deti a zdravie, ako aj zlepšovania zručností a odbornej prípravy pracovníkov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: BBC, TheGuardian

Facebook komentár