Myšlienky investorov by sa v súčasnosti mali uberať jediným smerom – a to k závažnej otázke: „Opakuje sa rok 2008?“ Stávame sa svedkami ďalšej cenovej bubliny vytvorenej špekuláciami na komoditnom trhu s cennými papiermi? Vzhľadom na aktuálnu pozíciu striebra, ktoré sa jednoznačne nachádza v špekulatívnej bubline (ktorá umožňuje investorom likvidovať svoje pozície na naozaj bombastických cenách) by si to človek mohol myslieť. A vzhľadom na cenné papiere ropy neustále ignorujúce pokles fyzického dopytu po rope si tým je človek takmer istý. Z týchto dôvodov je vhodné začať prehodnocovať vlastníctvo komodít s bezdôvodne premrštenými cenami. Keď vypukne davová panika, bude už neskoro.

Zobrazený  graf nám jasne ilustruje, že cenový index poľnohospodárskych surovín nedávno dosiahol nový vrchol. Napriek tomuto náznaku posilnenia, aktuálny vývoj cien poľnohospodárskych surovín indikuje, že index nie je o nič vyšší než bol pred šiestimi týždňami. Podčiarknuté a zhrnuté – ceny poľnohospodárskych komodít v priemere nezaznamenali žiadny posun za viac než mesiac.

Okrem toho, mediánovo založený index pokračuje v oslabenom vývoji a klesá nadol. Takáto situácia je zvyčajne znakom vnútorného trhového oslabenia. Len dve z pätnástich komodít zahrnutých v uvedenom indexe sa nachádzajú na nových 90-týždňových maximách, čo takisto naznačuje vnútorné oslabenie.

Hlavný  pohyb medzi všetkými komoditami zaznamenala ropa. Aj napriek výpadku lýbijskej produkcie je však dopyt po saudsko-arabskej rope na zvyčajnej úrovni – možno mierne slabší. Reuters z cnbc.com a takisto predošlé správy z Financial Times uviedli, že „aj napriek zníženej saudskej ponuke ropy je trh presýtený,“ (18.4.2011). Ako zdôrazňuje článok, „saudsko-arabský minister pre ropu v nedeľu uviedol, že kráľovstvo v marci znížilo output o 800 000 barelov denne z dôvodu nadmernej ponuky na trhu.“

Po roku 2008 sa americký dopyt po benzíne stal veľmi kolísavým. Tankujete svoju nádrž doplna, keď idete na benzínku? Očividne (rovnako ako mýtický nedostatok striebra) je jediný nedostatok ropy len vo fantáziách komoditných obchodníkov.

Extrémne silnú  pozíciu medzi poľnohospodárskymi komoditami mala kukurica. Jej trend dosiahol číslo dva z pätnásť. Nateraz je pre americký trh s kukuricou charakteristická nedostatočná ponuka, ale to len do vtedy, kým nenastane čas jesennej žatvy. Na jeseň sa situácia určite zlepší (aj keď stále nebude ponuka prebytková). Dominantné postavenie majú vždy sekundárne deriváty a tie sa v danom období budú pohybovať pozitívnym smerom k ponuke.

Ak cena ropy stúpne, obchodníci predpokladajú, že cena etanolu by mala posilniť. Ak jeho cena zostane na vysokej úrovni, mala by zostať na vysokej úrovni aj cena kukurice. Pri obchodoch s kukuricou, obchodníci vlastne neobchodujú s kukuricou, ale s ropou. Pokles cien ropy, ktorý je veľmi pravdepodobný, by mal zapríčiniť aj pokles cien kukurice. To by mohlo oslabiť celý komplex poľnohospodárskych plodín. Samozrejme, že to v žiadnom prípade nezmení dlhodobý nedostatok v ponuke poľnohospodárskych plodín.

Avšak, tak ako pri všetkých trhoch, aj tu je istý potenciál. Ceny bravčoviny a čínske ceny mliečnych výrobkov sú dvomi príkladmi tohto potenciálu. Nasledovný graf zobrazuje hotovostné ceny ošípaných v USA.

Chovatelia ošípaných na celom svete dosahujú od leta 2009 mizerné výsledky. Choroby, vysoké ceny obilia a ekonomický kolaps – to všetko viedlo skôr k pocitu zúfalstva než k nádeji. Zdá sa však, že po viac než piatich rokoch racionalizácie produkcie, chovatelia ošípaných konečne znížili produkčné kapacity na úroveň, ktorá je vyrovnanejšia s dopytom. Okrem toho, čínsky dopyt po mäse naďalej rastie a tento národ je najväčším svetovým spotrebiteľom bravčoviny.

Keď sa pozrieme na predošlý graf, napadne nám jednoduchá otázka: Chystajú sa ceny bravčoviny pretočiť opačným smerom? Leto na severnej pologuli je tradične sezónou silného dopytu po bravčovine. V Číne pokračuje trend úbytku drobnochovateľov ošípaných, keďže oveľa viac môžu zarobiť prácou v továrňach a veľkochove.

Každopádne sa zdá, že takmer všetkým chovateľom ošípaných svitá na lepšie časy. Investori by preto mali venovať svoj čas hľadaním vhodných poľnohospodárskych cenných papierov súvisiacich s ošípanými a bravčovinou. Predovšetkým čínske poľnohospodárske cenné papiere naviazané na produkciu ošípaných/bravčoviny sa zdajú byť tou najlepšou voľbou pre najvyššie zisky.

Preložila: Katka Voštiarová

Zdroj: The Agri-Food Value View

Facebook komentár