Polovica_europskych_spolocnosti_nema_plan_znizenia_emisii_aj_ked

Viac ako polovica európskych spoločností nemá žiadne ciele na zníženie emisií oxidu uhličitého, napriek tomu, že 75 percent opýtaných firiem uviedli, že ich obchodná činnosť bude zmenou klímy reálne ovplyvnená.

Vo svojej výročnej správe nezisková spoločnosť CDP analyzovala informácie o životnom prostredí od 859 spoločností. Zistilo sa, že 53 percent stále nemá žiadne ciele pre svoje celkové emisie a iba tretina z tých, ktorí mali stratégie, budú po roku 2025 ďalej rozšírené.

Spoločnosť CDP tiež uznala 76 európskych spoločností za priekopníkov pre celosvetové aktivity vrátane spoločností L’Oreal, Unilever, Bayer a ING. CDP, predtým známa ako Projekt zverejňovania informácií o uhlíku, má k dispozícií energetické informácie o viac ako 570 mestách po celom svete.

Súvisiace: Rok 2018 bol štvrtým najteplejším rokom v histórií

Investičné fondy BNP Paribas, Candriam a Banque Postale boli ocenené za svoje snahy ohľadom klimatických otázok, keďže analýza zistila, že 46 percent najvýznamnejších fondových bolo umiestnených na “A-List” s najlepším výkonom.

Podľa správy, francúzske podniky viedli európske aktivity v oblasti udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie, pričom 70% investičných fondov a jedna tretina firiem ktoré sa snažia byť aktívne proti zmene klímy majú sídlo práve vo Francúzsku.

Finančné odmeny

Finančné stimuly patrili medzi stratégiami, ktoré používajú firmy na zabezpečenie ich uhlíkovej politiky. V správe sa uvádza, že 47 percent spoločností v Európe vyšším manažérom ponúka finančné odmeny viazané na klimatické ciele.

Okrem podnikateľských rizík vyplývajúcich z klimatických zmien, 90 percent spoločností zahrnutých do štúdie uviedli, že to predstavuje príležitosti. Takmer polovica podnikov očakáva zvýšený dopyt po tovaroch a službách s nízkou uhlíkovou stopou.

Európske spoločnosti v minulom roku dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov, čo sa rovnalo ročným emisiám Rakúska, keďže sa zvýšil počet spoločností o 65 percent, ktorých aktivity boli v súlade s cieľmi podporovanými vedeckými poznatkami, kde sa jedná o zníženie emisií v súlade s Parížskou dohodou.

“Chýbajúce prepojenie”

Valdis Dombrovskis, ktorý je viceprezidentom pre euro a sociálny dialóg v Európskej komisii, v správe uviedol, že “pre osud tejto planéty budúce desaťročie bude rozhodujúce.”

Súvisiace: Klimatické zmeny sú najväčším rizikom pre podnikanie (a svet)

Ďalej uviedol: “Aby sme dosiahli ciele v oblasti klimatických zmien z Paríža, potrebujeme bilióny eur na zintenzívnenie aktivít v oblasti obnoviteľnej energie, rozvoja možností na skladovanie nadbytočnej energie a dekarbonizáciu ostatných častí hospodárstva,” … “Samotný verejný sektor túto finančnú medzeru nedokáže vyplniť, takže súkromný sektor bude musieť zvýšiť svoje investície, preto je finančný sektor chýbajúcim článkom v boji proti klimatickým zmenám.”

Tom Delay (CBE), ktorý je výkonným riaditeľom pre poradenstvo v oblasti udržateľnosti – Carbon Trust, dodal: “Kým niektorí vodcovia ukazujú cestu vpred, mnoho ďalších začínajú na ceste prechádzať len svoje prvé kroky alebo sa pohybujú príliš pomaly na ceste k udržateľnosti. Musia rýchlo nasledovať stopy aktívnych vodcov, ak chceme riešiť jednu z najnaliehavejších globálnych výziev, ktorým dnes čelíme. ”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC, MSN

Facebook komentár