Mezi investory a ekonomy se v současnosti vede debata o tom, jestli se ekonomika US se ozdravuje nebo je stále v recesi a to mezi dvěma poklesy. Na obou stranách panuje optimismus jakoby i ti skeptičtější počítali s maximálně 50% šancí druhého poklesu. Podle nás je ekonomika v depresi a debata by se měla vést o tom, jak dlouho bude trvat, než si idé uvědomí závažnost ekonomických problémů.

V době medvědího trhu, který trval od března 09 do dubna 2010, mnoho lidí uvěřilo, že US zažívá silné ekonomické ozdravení. Přesto, od doby tržního vrcholu, který nastal 26. dubna, investoři zvažují, byť často odmítavě, možnost druhého propadu. Ve skutečnosti Evropské krize a Čínské rozhodnutí zvýšit požadavky u půjček na nákup nemovitostí byly zdůvodňovány jako krátkodobé faktory. Mezitím se americké ekonomické a nemovitostní statistiky pomalu otočily, ale debatuje se stále o tom, jestli růst bude rychlý či pomalý.

Není tomu poprvé co se debaty tohoto typu vedou zatímco ekonomika je v depresi. Po kolapsu trhů v roce 29 došlo k 50% poklesu u cenných papírů mezi prosincem 29 a dubnem následujícího roku. Konec propadu vyvolal u investorů a podnikatelů představu, že akcie rostou protože se ekonomice vrací rostoucí trend. Přestože pokles skončil v dubnu 1930, cenné papíry klesly o dalších 86% v červenci 1932. Navzdory padajícím cenám akcií lidé odmítali tvrzení, že ekonomika je v depresi až do jejího kolapsu. Věříme, že ekonomika a akciové trhy jsou dnes ve stejném bodě jako byly v roce 1930, jak si ukážeme na vývoji současného Dow Jones Industrial Average (DJ průmyslový průměr?):

Graf: 1928-1930 Dow Jones Industrial Average 

Zdroj: Yahoo! Finance, Continental Capital Advisors

Graf: 2005-2010 Dow Jones Industrial Average

Zdroj: Yahoo! Finance, Continental Capital Advisors

Graf: A nyní celá deprese 1928-1932 Dow Jones Industrial Average

Zdroj: Yahoo! Finance, Continental Capital Advisors

Vládní stimuly vedly k ekonomickým ukazatelům, které špatně reprezentují primární stav ekonomiky. Ačkoliv úrokové míry byly 0% déle něž rok a půl a Fed ztrojnásobil svoje aktiva, trhy s cennými papíry a ekonomické statistiky upadají. Daleko větší obavy vyvolává fakt, že pákový efekt je v US za celou historii nejsilnější. Optimisté, kteří doufají, že další uvolňování peněz do oběhu bude stimulovat ekonomiku, zcela ignorují historii Japonska, kde tento postup vůbec nepomohl. Nakonec, až vláda vyčerpá všechny své zdroje a akcie klesnou na úplné dno, pak si lidé uvědomí, že je tu deprese.

Zdroj: Continental Capital Advisors

Preložil: Martin Eliasek

Facebook komentár